การนำเข้ารายการในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำเข้ารายการลงในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007 ได้โดยผ่านแฟ้มชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ถ้าตัวเลือก นำเข้า ในแท็บ พื้นที่ทำงาน ถูกปิดใช้งานไว้ กรณีนี้หมายความว่าเครื่องมือแบบกำหนดเองไม่สนับสนุนคุณลักษณะการนำเข้า เครื่องมือแบบกำหนดเองที่พัฒนาใน Microsoft InfoPath จะไม่สนับสนุนการนำเข้ารายการ เมื่อต้องการดูว่าเครื่องมือได้รับการพัฒนาโดยใช้ Microsoft InfoPath หรือไม่ ให้คลิกที่แท็บ พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ จากนั้นคลิกแท็บ ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ แล้วอ่านข้อความ "คำอธิบาย"

คุณสามารถดูรายการที่นำเข้าได้เฉพาะเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของเครื่องมือแบบกำหนดเองนั้นมีคอลัมน์มุมมองและเขตข้อมูลตรงกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าแฟ้มที่ส่งออกจากโปรแกรมประยุกต์ของเครื่องมือแบบกำหนดเองที่มีเขตข้อมูล "ชื่อ" และ "ที่อยู่" คุณจะเห็นรายการที่นำเข้าในมุมมองข้อมูลเฉพาะเมื่อเครื่องมือแบบกำหนดเองที่เป็นเป้าหมายมีเขตข้อมูลเหล่านี้อยู่ด้วยเท่านั้น

ถ้าชนิดการเรียงลำดับในมุมมองข้อมูลที่เลือกเป็น "แฟลต" หรือ "ลำดับชั้น" รายการที่นำเข้าจะแสดงเป็นรายการใหม่ที่ตำแหน่งบนสุดหรือล่างสุดของมุมมองข้อมูล (ขึ้นอยู่กับลำดับการจัดเรียงในปัจจุบัน)

ถ้าชนิดการเรียงลำดับในมุมมองข้อมูลที่เลือกเป็น "จัดกลุ่ม" รายการที่นำเข้าจะถูกวางอยู่ภายในกลุ่มแยกประเภท และเรียงลำดับในแต่ละกลุ่มโดยขึ้นอยู่กับลำดับการจัดเรียงที่กำหนดไว้ของมุมมองนั้น

ด้านบนของหน้า

การนำเข้าแฟ้มฟอร์มไบนารี XML

เมื่อต้องการนำเข้าแฟ้มที่ส่งออกในลักษณะของไบนารี XML หรือ XML (ไม่มีสิ่งที่แนบมา) ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก นำเข้า จากนั้นคลิก ฟอร์มไบนารี XML

 2. เลือกฟอร์มที่จะใช้ในการนำเข้ารายการจากเมนูแบบหล่นลง

 3. เลือกแฟ้ม XML ที่ต้องการนำเข้า แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

การนำเข้าแฟ้ม CSV ที่คั่นด้วยจุลภาค

เมื่อต้องการนำเข้าแฟ้มที่ส่งออกในลักษณะของแฟ้ม CSV ที่คั่นด้วยจุลภาค ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก นำเข้า จากนั้นคลิก แฟ้มที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV)

 2. ดำเนินการต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำเข้า แล้วคลิก ตกลง

  • เลือกฟอร์มที่จะใช้ในการนำเข้ารายการจากรายการแบบหล่นลง

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟอร์มที่มีเขตข้อมูลและชนิดที่ตรงกับส่วนหัวของคอลัมน์และชนิดข้อมูลในแฟ้ม .csv

  • ถ้าแฟ้ม .csv ได้ถูกบันทึกใน Microsoft Excel ให้เลือก Microsoft Excel

  • เลือกชุดอักขระที่ใช้สร้างแฟ้ม CSV ที่คุณกำลังนำเข้าจากรายการแบบหล่นลง

   คุณต้องเลือกชุดอักขระชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการบันทึกแฟ้ม CSV

  • เลือกระบบภาษาที่ใช้สร้างแฟ้ม CSV ที่คุณกำลังนำเข้าจากรายการแบบหล่นลง

   คุณต้องเลือกระบบภาษาเดียวกันกับที่ใช้ในการบันทึกแฟ้ม CSV

 3. เลือกแฟ้ม CSV ที่คุณต้องการนำเข้า และคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับการนำเข้าแฟ้มที่สร้างในโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ แล้วบันทึกเป็น CSV

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ที่สร้าง และบันทึกเป็นไฟล์ CSV ในแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Microsoft Excel อย่างไรก็ตาม คำนึงถึงคอลัมน์ที่ส่วนหัวจะถูกจัดรูปแบบเป็นชนิดให้ตรงกับชื่อเขตข้อมูลและเขตข้อมูลในเครื่องมือแบบกำหนดเอง

นอกจากนี้ ให้จดรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าแฟ้ม CSV ที่บันทึกใน Microsoft Excel ดังต่อไปนี้

 • ส่วนหัวของคอลัมน์ของค่าที่ต้องการนำเข้าในเขตข้อมูลตัวเลข (เช่น ตัวเลข หรือสกุลเงิน) ต้องผ่านการตรวจคุณสมบัติโดยใช้ชนิดข้อมูล "Double" ตัวอย่างเช่น

  Cost:Double
  $35.95

 • ส่วนหัวของคอลัมน์ของค่าที่ต้องการนำเข้าในเขตข้อมูลข้อความอาจผ่านการตรวจคุณสมบัติโดยใช้ชนิดข้อมูล "String" หรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น

  City:String
  Hoboken

 • ส่วนหัวของคอลัมน์ของค่าที่ต้องการนำเข้าในเขตข้อมูลวันที่และ/วันที่/เวลาจะต้องผ่านการตรวจคุณสมบัติโดยใช้ชนิดข้อมูล "Date" ตัวอย่างเช่น

  Start_Date:Date
  March 14, 2005

  นอกจากนี้ รายการวันที่ใน Excel ต้องใช้รูปแบบวันที่ MM/DD/YY และสำหรับในระบบภาษาอังกฤษนั้น รายการวันที่/เวลาต้องใช้รูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง (ไม่ใช่แบบการทหาร)

  3/14/05
  03/14/05
  3/14/2005
  March 14, 2005
  3/14/05 1:30 PM

  ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสามารถใช้รูปแบบเวลา 24 ชั่วโมงได้

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับชื่อเขตข้อมูลที่ตรงกันสำหรับการนำเข้า CSV

ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น เมื่อคุณนำเข้าแฟ้ม CSV ที่บันทึกจาก Excel (หรือโปรแกรมประยุกต์ที่มาอื่นๆ) ลงในเครื่องมือแบบกำหนดเอง ส่วนหัวของคอลัมน์ในแฟ้ม .csv จะต้องตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเครื่องมือแบบกำหนดเองทุกประการเพื่อให้สามารถนำเข้าค่าเขตข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้ถูกต้องตรงกันทุกประการ สิ่งสำคัญก็คือ จะต้องทราบวิธีระบุชื่อเขตข้อมูลอย่างถูกต้องในเครื่องมือแบบกำหนดเอง และควรต้องจำไว้เสมอว่า โดยปกติแล้วชื่อเขตข้อมูลจะไม่เหมือนกับป้ายชื่อของเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถดูรายชื่อเขตข้อมูลในเครื่องมือแบบกำหนดเองได้โดยการดูที่คุณสมบัติของรายการ

 1. คลิกขวาที่รายการใดๆ ที่มีอยู่แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติระเบียน ให้คลิกแท็บ เขตข้อมูล

 3. สแกนรายชื่อเขตข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ชื่อเขตข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนหัวของคอลัมน์ในมุมมอง

ในตัวอย่างด้านล่าง ส่วนหัวคอลัมน์ Booth#, Event Start และ Event End สอดคล้องกับ Booth_35, Event_32Start และ Event_32End ตามลำดับ

ดูชื่อเขตข้อมูลในคุณสมบัติระเบียน

ด้านบนของหน้า

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าแฟ้ม Excel CSV ในภาษาอื่นๆ

ในบางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริก) แฟ้ม Excel ที่บันทึกเป็น CSV จะใช้อักขระอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่น ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำเข้าแฟ้มเหล่านี้ลงในเครื่องมือฟอร์ม Groove ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ก็เนื่องจากกระบวนงานนี้อนุญาตให้ใช้ได้เพียงแฟ้ม CSV ที่คั่นด้วยจุลภาคเท่านั้น

ถ้าคุณมีปัญหาในการนำเข้า CSV และไม่แน่ใจว่าคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องระบบภาษาหรือไม่ คุณสามารถลองเปิดแฟ้ม CSV ที่ส่งออกในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Wordpad และทำการเปลี่ยนแปลงตัวคั่นให้เป็นเครื่องหมายจุลภาค ในกรณีที่คุณปรับปรุงแฟ้ม ให้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอักขระเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ ในตัวอย่างด้านล่างเครื่องหมายจุลภาคทั้งหมดคือตัวคั่นด้วยแท็บ ยกเว้นเครื่องหมายจุลภาคที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าวันที่ โปรดสังเกตว่าค่าที่มีอักขระตัวคั่นจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายเครื่องหมายอัญประกาศ

แฟ้ม csv ที่เปิดในตัวแก้ไขข้อความ

การนำเข้ารายการจากเครื่องมือฟอร์ม 2.5

เครื่องมือฟอร์ม groove ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Groove 2.5 ไม่ได้รับการสนับสนุนในรุ่นนี้ ถ้าคุณเลือกเครื่องมือฟอร์ม 2.5 Groove ในรุ่นนี้ Groove คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ส่งออกการออกแบบของเครื่องมือและรายการสำหรับการนำเข้าลงในเครื่องมือฟอร์มใหม่ สำหรับข้อมูลดูโยกย้ายจากเครื่องมือฟอร์ม 2.5 Groove

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×