การนำเข้ารายการลงในเครื่องมือรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำเข้ารายการที่ถูกส่งออกจากเครื่องมือรายการอื่นๆ ในลักษณะของแฟ้มการเก็บถาวรข้อมูลรายการ (.gax) ได้ คุณสามารถนำเข้าข้อมูลในทั้งพื้นที่ทำงาน SharePoint และพื้นที่ทำงาน Groove

หมายเหตุ: รายการภายนอกไม่สนับสนุนการส่งออกหรือนำเข้าข้อมูลรายการ

คุณสามารถดูรายการที่นำเข้าได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมือรายการมีเขตข้อมูลและคอลัมน์มุมมองที่สอดคล้องกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าแฟ้มที่ส่งออกจากโปรแกรมประยุกต์เครื่องมือรายการที่มีเขตข้อมูล "ชื่อ" และ "ที่อยู่" คุณจะเห็นรายการที่นำเข้าในมุมมองรายการก็ต่อเมื่อเครื่องมือรายการเป้าหมายมีเขตข้อมูลเหล่านี้ด้วยเท่านั้น

ถ้าชนิดการเรียงลำดับในมุมมองรายการที่เลือกเป็น "แฟลต" รายการที่นำเข้าจะปรากฏขึ้นเป็นรายการใหม่ที่ตำแหน่งบนสุดหรือล่างสุดของมุมมองรายการ (ขึ้นอยู่กับลำดับการจัดเรียงในปัจจุบัน)

ถ้าชนิดการเรียงลำดับในมุมมองรายการที่เลือกเป็น "จัดกลุ่ม" รายการที่นำเข้าจะถูกวางภายในกลุ่มแยกประเภท และเรียงลำดับในแต่ละกลุ่มโดยขึ้นอยู่กับลำดับการจัดเรียงที่กำหนดไว้ของมุมมองนั้น

  1. บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิก นำเข้า

  2. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูลในรายการ ให้เรียกดูแฟ้ม list data archive ที่ส่งออก แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×