การนำเข้าที่อยู่อีเมลไปยังรายการตัวกรองอีเมลขยะของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีรายการที่อยู่อีเมลอยู่ซึ่งคุณต้องการให้ตัวกรองอีเมลขยะใช้ในการประเมินข้อความอีเมลรับเข้า คุณสามารถนำเข้ารายการเหล่านั้นไปยัง Microsoft Office Outlook 2007 ด้วยการบันทึกเป็นรูปแบบแฟ้มข้อความธรรมดา (.txt) ในแฟ้มที่มีรายการแบบหนึ่งรายการต่อหนึ่งบรรทัด จากนั้นจึงนำเข้าแฟ้มข้อความไปยัง Outlook ดังนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ อีเมล ให้คลิก อีเมลขยะ

 3. คลิกแท็บ ผู้ส่งที่ปลอดภัยผู้รับที่ปลอดภัย หรือ ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 4. คลิก นำเข้าจากแฟ้ม

 5. ในรายการ มองหาใน ให้คลิกไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ตที่มีแฟ้มข้อความที่คุณต้องการนำเข้า

 6. ในรายการโฟลเดอร์ ให้ค้นหาและเปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มข้อความนั้น

 7. คลิกแฟ้มข้อความที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก เปิด

ทำกระบวนงานนี้ซ้ำสำหรับแฟ้มแต่ละแฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้กฎหรือตัวกรองใน Outlook รุ่นก่อนหน้าในการย้าย ลบ หรือใส่โค้ดสีให้กับข้อความอีเมลขยะ หรือถ้าคุณได้กำหนดค่าหรือข้อยกเว้นเองในรายชื่อผู้ส่งอีเมลขยะ คุณจะสามารถนำเข้าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใน Outlook ได้โดยใช้กระบวนงานในบทความนี้ แฟ้มที่เกี่ยวข้องได้แก่

 • Adult Content Senders.txt

 • Junk Senders.txt

 • Exception List.txt

แฟ้มเหล่านี้จะพบได้ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้

 • Windows Vista   

  C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Microsoft\Outlook

 • Microsoft Windows XP   

  C:\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×