การนำเข้าข้อมูลไปยังฟอร์ม InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้นำเข้าข้อมูลฟอร์มทำให้คุณสามารถกรอกฟอร์มMicrosoft Office InfoPath 2007 โดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ในรูปแบบอื่น ๆ Office InfoPath 2007 ไม่มีผู้นำเข้าข้อมูลใด ๆ อย่างไรก็ตาม ตัวให้บริการของบริษัทอื่นหรือผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณอาจสร้างฟอร์มผู้นำเข้าข้อมูลที่คุณสามารถติดตั้ง และใช้ คุณสามารถเรียกดูสำหรับผู้นำเข้าที่พัฒนาขึ้น โดยบุคคลในบริษัทอื่น ถ้าผู้นำเข้าข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในบริษัทของคุณเอง แล้ว บุคคลในแผนก IT ของคุณอาจขอให้คุณสามารถติดตั้ง โดยใช้โปรแกรมติดตั้ง หรือพวกเขาสามารถติดตั้งไว้สำหรับคุณโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าองค์กรของคุณวางแผนที่จะนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่จากเอกสารการเคลมประกันไปยังฟอร์มการเคลมประกัน InfoPath เมื่อต้องการประมวลผลอัตโนมัติ นักพัฒนาในแผนก IT ของคุณอาจออกแบบตัวนำเข้าข้อมูลที่สแกนฟอร์มเอกสารนั้น จากนั้นดำเนินการการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อแปลฟอร์มที่สแกนไปเป็นอักขระข้อความจริง จากนั้นคุณอาจใช้ตัวนำเข้าข้อมูลเพื่อโอนข้อมูลจากฟอร์มที่มีอยู่ไปเป็นเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในฟอร์ม InfoPath ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลไปยังฟอร์ม InfoPath ที่มีสิทธิ์แบบจำกัด คุณต้องมีการควบคุมทั้งหมดหรือการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงสำหรับฟอร์มนั้น ถ้าคุณมีการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับฟอร์มนั้น คำสั่ง นำเข้าข้อมูลฟอร์ม บนเมนู แฟ้ม จะไม่พร้อมใช้งาน

การใช้ตัวนำเข้าที่ติดตั้งก่อนหน้านี้เพื่อนำเข้าข้อมูลฟอร์มไปยัง InfoPath

ถ้าคุณได้ติดตั้งตัวนำเข้าเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้เพื่อนำเข้าข้อมูลฟอร์มไปยังฟอร์ม InfoPath ที่เปิดอยู่

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าข้อมูลฟอร์ม

  2. ในรายการ เลือกตัวนำเข้าที่จะใช้ บนหน้าแรกของกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูลฟอร์ม ให้คลิกตัวนำเข้าที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ จากนั้นให้คลิก ตกลง

  3. ทำตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูลฟอร์ม เพื่อเสร็จสิ้นการนำเข้าแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×