การนำเข้าข้อมูลจากรายการ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายการบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Windows SharePoint Services 2.0 ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำเข้ารายการชิ้นส่วนคงเหลือจากไซต์ SharePoint แล้วสร้างรายงาน PivotChart ใน Microsoft Office Excel 2007 เพื่อทำการสรุปและเปรียบเทียบข้อมูลนั้น

ในบทความนี้

ภาพรวม

นำเข้าข้อมูลจากรายการ SharePoint

อัปเดตข้อมูลจากรายการ SharePoint

ภาพรวม

เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลจากไซต์ SharePoint คุณต้องมี Office Excel 2007 ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังทำงานกับรายการ SharePoint อยู่ด้วย

เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจากไซต์ SharePoint ไปยัง Office Excel 2007 คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใน Office Excel 2007 ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำใน Excel จะไม่มีผลกับรายการบนไซต์ SharePoint

เมื่อต้องการใช้โปรแกรม Office จัดการข้อมูลจากรายการบนไซต์ SharePoint และให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีผลกับไซต์ SharePoint คุณสามารถใช้ Microsoft Office Access 2007 หรือโซลูชันที่ใช้ Visual Basic for Applications (VBA)

คุณยังสามารถใช้ข้อมูลจากรายการ SharePoint ในสมุดงานที่บันทึกเป็นสมุดงาน Excel 97-2003 (รูปแบบ .xls) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณบันทึกสมุดงาน Excel 2003 เป็นสมุดงาน Office Excel 2007 (รูปแบบ .xlsx) เฉพาะการเชื่อมต่อแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานจากรายการ SharePoint

เมื่อยังคงมีการปรับปรุงรายการบนไซต์อยู่ คุณสามารถปรับปรุงสมุดงานของคุณด้วยข้อมูลล่าสุดจากไซต์ SharePoint เมื่อคุณปรับปรุงข้อมูลของคุณจากไซต์ SharePoint ข้อมูลเดิมจากไซต์ SharePoint และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำใน Office Excel 2007 จะถูกเขียนทับ

ใน Office Excel 2007 คุณสามารถนำเข้าข้อมูลลงในแผ่นงานที่มีอยู่หรือสร้างแผ่นงานใหม่ได้ ถ้าคุณมีโฟลเดอร์ในรายการของคุณบนไซต์ SharePoint โครงสร้างดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนแผ่นงาน Excel ผลลัพธ์

เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจากรายการ SharePoint ที่มีการเชื่อมต่อแบบอ่านอย่างเดียวกับรายการ คอลัมน์ชนิดของรายการและเส้นทางจะถูกเพิ่มลงในข้อมูลที่อยู่ในแผ่นงาน คอลัมน์เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถกรองและเรียงลำดับข้อมูลโดยยึดตามชนิดและตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยของรายการ

เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลจากรายการบนไซต์ SharePoint คุณต้องมีการเชื่อมต่อกับไซต์ SharePoint และมีสิทธิ์อ่านรายการนั้น

ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูลจากรายการ SharePoint

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากรายการบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Windows SharePoint Services 2.0 เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจากรายการ SharePoint จะมีบางขั้นตอนที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นที่กำลังทำงานบนไซต์ SharePoint ของคุณ

วิธีการดูเวอร์ชันใดกำลังทำงานอยู่บนไซต์ SharePoint

 • บนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 เมนูที่มีชื่อผู้ใช้หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณอาจปรากฏในมุมบนขวา

 • บนไซต์ Windows SharePoint Services 2.0 การนำทางระดับบนสุดในมุมบนซ้ายอาจมีการเชื่อมโยงของ หน้าแรก, เอกสารและรายการ และ วิธีใช้

  หมายเหตุ: ไซต์ของคุณอาจถูกกำหนดเองโดยเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้รุ่นใดอยู่ ให้สอบถามเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้กับไซต์ SharePoint

  Windows SharePoint Services 3.0

  1. ถ้ารายการของคุณยังไม่ได้เปิดออก ให้คลิกชื่อของรายการนั้นบน 'เปิดใช้ด่วน' ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

  2. บนการกระทำใน เมนู รูปเมนู คลิกส่งออกไปยังสเปรดชีต

  3. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้ยืนยันการดำเนินการดังกล่าว ให้คลิก ตกลง

   Windows SharePoint Services 2.0

  4. ถ้ารายการของคุณยังไม่ได้เปิดออก ให้คลิก เอกสารและรายการ แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

  5. บนเพจที่แสดงรายการ ภายใต้ การกระทำ ให้คลิก ส่งออกไปยังกระดาษคำนวณ

 2. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เปิด

 3. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ว่าจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ ให้คลิก เปิดใช้งาน ถ้าคุณเชื่อว่าการเชื่อมต่อกับข้อมูลนั้นบนไซต์ SharePoint ปลอดภัยที่จะเปิดใช้งาน

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ถ้าไม่มีสมุดงานเปิดอยู่ Excel จะสร้างสมุดงานเปล่าขึ้นใหม่และแทรกข้อมูลเป็นตารางบนแผ่นงานใหม่

  2. ถ้าสมุดงานเปิดอยู่แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ การนำเข้าข้อมูล ที่ปรากฏขึ้นมา

   1. ภายใต้ เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในสมุดงานของคุณ ให้คลิก ตาราง, รายงาน PivotTable หรือ รายงาน PivotChart และ PivotTable

   2. ภายใต้ คุณต้องการวางข้อมูลไว้ที่ใด ให้คลิก แผ่นงานที่มีอยู่, แผ่นงานใหม่ หรือ สมุดงานใหม่

    ถ้าคุณคลิก แผ่นงานที่มีอยู่ ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางมุมบนซ้ายของรายการ

   3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ปรับปรุงข้อมูลจากรายการ SharePoint

เมื่อบุคคลต่างๆ ยังคงดำเนินการปรับปรุงรายการบนไซต์ SharePoint อยู่ คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลในแผ่นงานของคุณด้วยการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้ การทำเช่นนี้จะเป็นการเขียนทับข้อมูลที่ถูกนำเข้าดั้งเดิมจากรายการ SharePoint และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับข้อมูลใน Excel

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มตารางข้อมูลภายนอก คลิกรีเฟรช

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการการเชื่อมต่อระหว่างแผ่นงานของคุณและไซต์ SharePoint คุณสามารถยกเลิกลิงก์ตาราง บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มตารางข้อมูลภายนอก คลิกโยง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×