การนำเข้าข้อความหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณจาก Outlook Express ไปยัง Outlook

การนำเข้าข้อความหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณจาก Outlook Express ไปยัง Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Outlook Express เป็นโปรแกรมอีเมฟรี พื้นฐาน คุณสามารถนำเข้าข้อความอีเมลและข้อมูลบัญชีผู้ใช้จาก Outlook Express ลงในMicrosoft Outlook

ใน Outlook Express แต่ละโฟลเดอร์จดหมายสอดคล้องกับไฟล์เดียว ตัวอย่าง โฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าใน Outlook Express คือ ไฟล์เดียว Inbox.dbx ในทางกลับกัน Outlook เก็บข้อความแต่ละเป็นไฟล์แต่ละรายการ ถ้า Outlook Express และ Outlook ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณจำเป็นต้องทราบข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถค้นหา และคัดลอกโฟลเดอร์ที่ถูกต้องเมื่อต้องใช้

เมื่อต้องการนำเข้าข้อความอีเมล เลือกกระบวนงานโดยยึดตามว่า Outlook Express และ Outlook ติดตั้งอยู่ บนเดียวกัน หรือ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

เมื่อการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันกับ Outlook และ Outlook Express

 1. เริ่มการนำเข้าและส่งออกตัวช่วยสร้าง ด้วยการเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ใน Outlook 2010 บนแท็บไฟล์ คลิกเปิด >นำเข้า

  • ใน Outlook 2007 บนเมนูไฟล์ คลิกนำเข้า และส่งออก

 2. คลิกนำเข้าจดหมายอินเทอร์เน็ตและที่อยู่ แล้ว คลิ กถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 3. คลิกOutlook Express

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายนำเข้าจดหมาย

 5. คลิก ถัดไป

 6. คลิก เสร็จสิ้น

 7. เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของการนำเข้าสรุปในกล่องจดหมายเข้าของคุณ คลิกบันทึกในกล่องจดหมายเข้า

ด้านบนของหน้า

เมื่อการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น Outlook และ Outlook Express

เมื่อต้องการถ่ายโอนข้อความ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออกการนำเข้าและ คุณขั้นแรกต้องค้นหา และคัดลอกไฟล์ถูกต้องจากคอมพิวเตอร์ที่ Outlook Express ติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Outlook

หมายเหตุ: คัดลอกข้อมูล Outlook Express ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ไม่เพียงพอ คุณต้องคัดลอกโฟลเดอร์ลงในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Outlook

คัดลอกโฟลเดอร์ Outlook Express

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่บัญชีผู้ใช้ Outlook Express คุณจะตั้งค่า ใน Outlook Express บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก

 2. คลิกแท็บการบำรุงรักษา

  กล่องโต้ตอบตัวเลือก Outlook Express

 3. คลิกโฟลเดอร์ Store แล้ว จดเส้นทางทั้งหมดที่แสดงในเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บ ไว้

  กล่องโต้ตอบตำแหน่งที่เก็บ

  เคล็ดลับ: บันทึกตำแหน่งที่ตั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้ในภายหลังในกระบวนงานนี้ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเลือกข้อมูลในเขต ข้อมูล การกด CTRL + C เพื่อคัดลอก แล้วเปิด Microsoft Notepad และกด CTRL + V เพื่อวางมี

 4. ถ้าจำเป็น ปรับเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นใน Windows Explorer เพื่อให้คุณสามารถดูโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ โฟลเดอร์ Outlook Express จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์ ไปเพื่อแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่

 5. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณพบในกล่องโต้ตอบตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บ ไว้

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คัดลอกทั้ง Outlook Express โฟลเดอร์เพื่อสื่อแบบถอดได้ เช่นฟลอปปีดิสก์ ดีวีดี หรือ อุปกรณ์หน่วยความจำแบบพกพา และคัดลอกลงในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Outlook

   หมายเหตุ: เมื่อคุณคัดลอกโฟลเดอร์ Outlook Express ลงในคอมพิวเตอร์กับ Outlook ปลายทางไม่ร้ายแรง เนื่องจากข้อมูลที่จะเท่านั้นถูกจัดเก็บมีชั่วคราว ให้คัดลอกไปยังตำแหน่งที่คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย

  • คัดลอกทั้ง Outlook Express โฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายใดทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึง บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Outlook คัดลอกโฟลเดอร์จากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์

 7. บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Outlook เปิด Outlook Express ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้สร้างบัญชีผู้ใช้อีเมล คลิกยกเลิก

 8. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 9. คลิกแท็บการบำรุงรักษา

  กล่องโต้ตอบตัวเลือก Outlook Express

 10. คลิกโฟลเดอร์ Store และจากนั้น คลิกเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบตำแหน่งที่เก็บ

 11. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณคัดลอกโฟลเดอร์ Outlook Express แล้ว คลิ กโฟลเดอร์

 12. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบเรียกดูโฟลเดอร์ คลิกตกลง

 13. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบตำแหน่งที่ตั้ง Store คลิกตกลง

 14. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ใช้ข้อความใหม่ หรือแทนที่ ด้วยข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บเก่า คลิกใช่ เพื่อสลับไปยังที่เก็บ

 15. ออกจาก Outlook Express และเริ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

นำเข้าข้อความ Outlook Express ลงใน Outlook

 1. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Outlook 2010 บนแท็บไฟล์ คลิกเปิด >นำเข้า

  • ใน Outlook 2007 บนเมนูไฟล์ คลิกนำเข้า และส่งออก

 2. คลิกนำเข้าจดหมายอินเทอร์เน็ตและที่อยู่ แล้ว คลิ กถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 3. คลิกOutlook Express

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายนำเข้าจดหมาย

 5. คลิก ถัดไป

 6. คลิก เสร็จสิ้น

 7. เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของสรุปการนำเข้าลงในกล่องจดหมายเข้าของคุณ คลิกบันทึกในกล่องจดหมายเข้า

ด้านบนของหน้า

นำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และชื่อบัญชีผู้ใช้จาก Outlook Express

 1. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Outlook 2010 บนแท็บไฟล์ คลิกเปิด >นำเข้า

  • ใน Outlook 2007 บนเมนูไฟล์ คลิกนำเข้า และส่งออก

 2. คลิกนำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของ Internet Mail แล้ว คลิ กถัดไป

 3. คลิกOutlook Express แล้ว คลิ กถัดไป

 4. ทำตามคำแนะนำที่เหลือในการนำเข้าและส่งออกตัวช่วยสร้าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×