การนำเข้าข้อความหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณจาก Outlook ไปยัง Outlook Express

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Outlook Express เป็นโปรแกรมอีเมลพื้นฐานที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: Outlook Express สามารถนำเข้าข้อความได้เฉพาะจากที่เก็บข้อความเริ่มต้นใน Microsoft Outlook เท่านั้น คุณสามารถนำเข้าข้อความจากที่เก็บอื่นได้ แต่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บเริ่มต้นใน Outlook ก่อนที่จะเริ่มกระบวนงานนำเข้า เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่เก็บของ Outlook ใน Outlook บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การจัดการแฟ้มข้อมูล คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เก็บของคุณและเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าจำเป็น

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำเข้าข้อความจาก Outlook ไปยัง Outlook Express

นำเข้าบัญชีผู้ใช้อีเมลงใน Outlook Express

นำเข้าข้อความจาก Outlook ไปยัง Outlook Express

 1. ใน Outlook Express บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ นำเข้า แล้วคลิก ข้อความ

 2. ในรายการ ให้คลิก Microsoft Outlook แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้า Outlook ไม่ได้ทำงานอยู่ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook ซึ่งใช้เก็บข้อความ ให้เลือกโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

 3. เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

 4. คลิก เสร็จสิ้น

นำเข้าบัญชีผู้ใช้อีเมลไปยัง Outlook Express

หมายเหตุ: คุณสามารถนำเข้าได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 ไปยัง Outlook Express

 1. ใน Outlook Express บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ นำเข้า แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้จดหมาย

 2. คลิก Microsoft Windows Messaging หรือ Exchange หรือ Outlook แล้วคลิก ถัดไป

 3. คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่จะนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันการตั้งค่า ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับบัญชีผู้ใช้นั้น

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า คลิก ถัดไป แล้วจึงเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ

  • คลิก ถัดไป

 6. คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×