การนำเกณฑ์ไปใช้กับค่าข้อความ

การนำเกณฑ์ไปใช้กับค่าข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้เกณฑ์คิวรีใน Access เพื่อจำกัดผลลัพธ์ตามค่าข้อความที่ระบุ ตัวอย่าง เกณฑ์, = "จากชิคาโก้"แสดงเฉพาะรายการทั้งหมดที่มีข้อความจากชิคาโก้ บทความนี้มีหลายตัวอย่างของเกณฑ์คิวรีที่คุณสามารถใช้กับชนิดข้อมูลแบบข้อความที่สามารถช่วยคุณได้ผลลัพธ์แบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และค้นหาข้อมูลที่คุณต้องเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ให้ดูใช้เกณฑ์กับคิวรี

ตัวอย่างเกณฑ์และผลลัพธ์ Text

ตารางด้านล่างจะแสดงวิธีที่คุณสามารถใช้เกณฑ์โดยทั่วไปบางเกณฑ์สำหรับชนิดข้อมูล Text ลองใช้เกณฑ์ต่างๆ และดูผลลัพธ์ที่คุณได้ ถ้าคุณไม่มีรายการแสดงขึ้นในผลลัพธ์ ให้ตรวจสอบเกณฑ์ของคุณอีกครั้ง แต่อาจหมายความได้ว่าไม่มีรายการใดที่ตรงกันกับเกณฑ์ของคุณก็ได้

หมายเหตุ: Access จะเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศที่ด้านท้ายของแต่ละเกณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศได้เอง เมื่อคุณใช้ข้อความที่อาจทำให้แบบสอบถามเกิดความสับสน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้วลีที่มีคำว่า "and" หรือ "or" Access จะตีความคำเหล่านั้นว่าเป็นคำแนะนำ

สำหรับผลลัพธ์นี้

มุมมองออกแบบแบบสอบถาม

เกณฑ์

เมื่อต้องการค้นหารายการทั้งหมดที่ตรงกันกับข้อความ

แสดงเฉพาะที่ติดต่อใน USA

เกณฑ์คิวรีเพื่อแสดงผลลัพธ์คำที่เฉพาะเจาะจง

"ข้อความ"

การค้นหาแถวเกณฑ์ ORตรงกับหลายคำหรือวลี

แสดงที่ติดต่อใน USA, China หรือ Canada

หรือเกณฑ์ที่ตรงกันกับหลายคำหรือวลี

"ข้อความ"

เมื่อไม่ต้องการรวมข้อความ ให้ใช้เกณฑ์ "Not" ตามด้วยคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการรวมลงไป

แสดงที่ติดต่อในทุกเมืองยกเว้น Boise

เมื่อไม่ต้องการรวมคำหรือวลี ให้ใช้เกณฑ์ "Not" ตามด้วยคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการรวมลงไป

Not "ข้อความ"

เมื่อไม่ต้องการรวมข้อความโดยใช้เงื่อนไขหลายเงื่อนไข

แสดงที่ติดต่อทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ใน Boise หรือ New York หรือ Las Vegas

เคล็ดลับ: Not Like "X *" ค้นหารายการทั้งหมดยกเว้นที่ขึ้นต้น ด้วยตัวอักษรที่ระบุ

เมื่อต้องการแสดงที่ติดต่อทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ใน UK หรือ USA หรือ France ให้ใช้เกณฑ์ Not In ("ข้อความ", "ข้อความ", "ข้อความ"…)

Not In ("ข้อความ", "ข้อความ", "ข้อความ"…)

คุณสามารถใช้เกณฑ์ NOT ได้กับนิพจน์อื่น ๆ เช่นAND NOT ตาม ด้วยข้อความที่คุณต้องการแยกออกจากการค้นหาได้

แสดงที่ติดต่อทั้งหมดจากทุกเมืองที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "L" ยกเว้นที่ติดต่อที่อยู่ใน London

รูปภาพของการออกแบบคิวรีโดยการใช้ NOT กับ AND NOT ตามด้วยข้อความที่ไม่ต้องการรวมเข้าในการค้นหา

Like “ข้อความ*” And Not "ข้อความ"

เมื่อต้องการค้นหาโดยใช้ตัวอักษรสามตัวสุดท้ายของข้อความ

แสดงที่ติดต่อใดๆ ที่ชื่อประเทศหรือภูมิภาคสิ้นสุดลงด้วย "ina" เช่น China และ Argentina

รูปภาพของตัวออกแบบคิวรีที่แสดงเกณฑ์โดยใช้ตัวดำเนินการต่อไปนี้ "เหมือนกันกับอักขระตัวแทนใน"

Like "*ina"

แสดงนามสกุลของที่ติดต่อที่ประเทศ/ภูมิภาคไม่มีข้อความ

รูปภาพแสดงเขตข้อมูลเกณฑ์ในตัวออกแบบคิวรีที่มีเกณฑ์ Is Null

Is Null

แสดงนามสกุลของที่ติดต่อที่มีค่าเป็น Null ในคอลัมน์ Country/Region

รูปภาพของตัวออกแบบคิวรีที่มีเกณฑ์ Is Not

Is Not Null

แสดงนามสกุลของที่ติดต่อที่ชื่อเมืองว่างเปล่า (แต่ไม่ใช่ Null)

ตัวออกแบบคิวรีที่มีเกณฑ์ตั้งค่าให้แสดงระเบียนที่มีเขตข้อมูลเปล่า

"" (เครื่องหมายอัญประกาศคู่)

แสดงนามสกุลของที่ติดต่อที่มีข้อมูลในคอลัมน์เมือง

ตัวออกแบบคิวรีที่ตั้งค่าเขตข้อมูลประเทศที่ไม่ว่าง

Not ""

แสดงที่ติดต่อที่ข้อมูลเมืองไม่ใช่ค่าว่างเปล่าและค่า Null

ตัวออกแบบคิวรีที่มีเกณฑ์ที่เขตข้อมูล City ไม่ได้ตั้งค่าเป็น Null และค่าว่างเปล่า

Is Not Null And Not ""

เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณต้องการเช็คเอาท์ไวยากรณ์แบบสอบถามใน SQL (Structured Query Language), คลิกตัวมุมมอง SQL บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ

  • มุมมอง SQL บนแถบเครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×