การนำเกณฑ์ไปใช้กับคิวรี

ใช้เกณฑ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่สุดจากคิวรี (ดูข้อมูลพื้นฐานจาก บทนำสู่คิวรี)

ในตัวอย่างด้านล่าง เกณฑ์ที่เพิ่มลงในเขตข้อมูล ประเทศ/ภูมิภาค ได้ส่งกลับรายการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง

การใช้เกณฑ์ OR ในตัวออกแบบและผลลัพธ์

  1. เปิดคิวรีของคุณในมุมมองออกแบบ

  2. ในตารางออกแบบคิวรี ให้คลิกแถว เกณฑ์ ของเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเกณฑ์ลงไป

  3. เพิ่มเกณฑ์และกด ENTER

    คุณสามารถใช้เกณฑ์ได้หลายชนิด เช่น ข้อความ วันที่ (อ่านเกี่ยวกับ การนำเกณฑ์ไปใช้กับข้อความ และ การใช้วันที่เป็นเกณฑ์) และฟังก์ชัน

  4. คลิก เรียกใช้ เพื่อดูผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อคุณต้องการเพิ่มเกณฑ์หลายชนิด คุณสามารถใช้แถว OR และเพิ่มแถวเกณฑ์ได้ ดูที่บางตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี เพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้นสร้างเกณฑ์คิวรีของคุณเอง เนื่องจากเกณฑ์เป็นนิพจน์ชนิดหนึ่ง การดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ จึงน่าจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×