การนำเกณฑ์ไปใช้กับคิวรี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้เกณฑ์เพื่อรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากที่สุดจากแบบสอบถาม (ต้นพื้นฐานจากบทนำสู่แบบสอบถาม)

ในตัวอย่างด้านล่าง เกณฑ์ที่เพิ่มลงในเขตข้อมูล ประเทศ/ภูมิภาค ได้ส่งกลับรายการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง

การใช้เกณฑ์ OR ในตัวออกแบบและผลลัพธ์

  1. เปิดคิวรีของคุณในมุมมองออกแบบ

  2. ในตารางออกแบบคิวรี ให้คลิกแถว เกณฑ์ ของเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเกณฑ์ลงไป

  3. เพิ่มเกณฑ์และกด ENTER

    คุณสามารถใช้เกณฑ์เช่นข้อความ วัน (อ่านเกี่ยวกับการนำเกณฑ์ไปยังข้อความและการใช้วันที่เป็นเกณฑ์) และฟังก์ชันหลายชนิด

  4. คลิก เรียกใช้ เพื่อดูผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อคุณต้องการเพิ่มเกณฑ์ได้หลายชนิด คุณสามารถใช้แถว OR และยังเพิ่มแถวเกณฑ์ โปรดดูที่ตัวอย่างของเกณฑ์คิวรีเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานในการสร้างเกณฑ์ของคิวรีของคุณเอง เนื่องจากเกณฑ์เป็นชนิดของ expression อาจเป็นประโยชน์มากขึ้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×