การนำสไลด์จากไฟล์งานนำเสนออื่นกลับมาใช้ใหม่ (นำเข้า)

การนำสไลด์จากไฟล์งานนำเสนออื่นกลับมาใช้ใหม่ (นำเข้า)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งงานนำเสนอของคุณจากอีก โดยไม่ต้องเปิดไฟล์อื่น ๆ

(ตามค่าเริ่มต้น คัดลอกสไลด์สืบทอดการออกแบบของสไลด์คุณกำลังแทรกหลังในงานนำเสนอปลายทาง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะเก็บการจัดรูปแบบของสไลด์คุณกำลังคัดลอกแทน)

เมื่อคุณนำเข้าภาพนิ่งจากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีก ได้เพียงแค่สำเนาของเอกสารต้นฉบับ เปลี่ยนแปลงที่คุณทำการคัดลอกมีผลกระทบต่อสไลด์ต้นฉบับในงานนำเสนออื่น

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างสไลด์รูปขนาดย่อทางด้านซ้าย คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์

  เส้นแนวนอนสีแดงบ่งชี้ที่สไลด์ใหม่หรือสไลด์จะแทรก
 3. บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon ในกลุ่มสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกลูกศรด้านล่างสไลด์ใหม่ จากนั้นนำสไลด์มาใช้ใหม่

  คำสั่งนำสไลด์มาใช้ใหม่ที่ด้านล่างของเมนูดรอปดาวน์สไลด์ใหม่ได้
 4. ในบานหน้าต่าง นำสไลด์มาใช้ใหม่ ให้คลิกที่ เปิดไฟล์ PowerPoint

  เรียกดูเพื่อค้นหางานนำเสนอ

  (ตัวเลือกอื่น ๆ จะเปิดไลบรารีสไลด์ไลบรารีสไลด์คือ ชุดของภาพนิ่งแต่ละรายการที่ถูกเก็บไว้ในแบบไลบรารี SharePoint ถ้าองค์กรของคุณใช้ผลิตภัณฑ์ SharePoint 2010 หรือ SharePoint 2007 ผลิตภัณฑ์ในการจัดการเอกสารและเนื้อหาอื่น ๆ ไลบรารีสไลด์อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ อ่านใช้ไลบรารีสไลด์เพื่อแชร์ และนำสไลด์ PowerPointสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

 5. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดู ให้ค้นหาและคลิกที่ไฟล์งานนำเสนอที่มีสไลด์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

 6. ถ้าคุณต้องการให้ภาพนิ่งที่คุณจะเพิ่มลงในงานนำเสนอปลายทางการรักษาการจัดรูปแบบของงานนำเสนอต้นฉบับ เลือกกล่องกาเครื่องหมายรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ ก่อนที่คุณเพิ่มสไลด์ลงในงานนำเสนอปลายทาง (เมื่อไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คัดลอกสไลด์สืบทอดสไตล์ของพวกเขากำลังแทรกหลังภาพนิ่ง) แล้ว ในบานหน้าต่างนำสไลด์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์เดียว ให้คลิกที่สไลด์

  • เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ทั้งหมด ให้คลิกขวาที่สไลด์ใดก็ได้ แล้วเลือก แทรกสไลด์ทั้งหมด

   เลือกตัวเลือก "รักษารูปแบบต้นฉบับ" ถ้าคุณต้องการแทรกสไลด์เพื่อรักษาสไตล์ที่ใช้ในงานนำเสนอต้นฉบับ
 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่างและสไลด์ ให้คลิกที่ สไลด์ แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์

  เพิ่มภาพนิ่งจากแฟ้ม

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกสไลด์ใหม่ แล้ว คลิ กนำสไลด์มาใช้ใหม่

 4. ในบานหน้าต่าง นำสไลด์มาใช้ใหม่ ให้คลิกที่ เปิดไฟล์ PowerPoint

 5. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดู ให้ค้นหาและคลิกที่ไฟล์งานนำเสนอที่มีสไลด์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: ในบานหน้าต่างนำสไลด์Microsoft Office PowerPoint 2007 แสดงรูปขนาดย่อของภาพนิ่งจากงานนำเสนอที่คุณเลือกไว้ วางตัวชี้บนรูปขนาดย่อเพื่อดูเนื้อหาของสไลด์รุ่นที่มีขนาดใหญ่

 6. ในบานหน้าต่าง นำสไลด์มาใช้ใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ที่คุณเพิ่มไปยังงานนำเสนอปลายทางยังคงการจัดรูปแบบของงานนำเสนอดั้งเดิม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ ก่อนที่คุณจะเพิ่มสไลด์นั้นไปยังงานนำเสนอปลายทาง

  • เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์เดียว ให้คลิกที่สไลด์นั้น

  • เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ทั้งหมด ให้คลิกขวาที่สไลด์ใดก็ได้ แล้วคลิกที่ แทรกสไลด์ทั้งหมด บนเมนูทางลัด

ดูเพิ่มเติม

การคัดลอกและวางสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×