การนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองไปใช้กับไซต์ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างสำเนากำหนดเองของสไตล์ชีตเริ่มต้นอัตโนมัติในรายการโฟลเดอร์ของไซต์เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงลักษณะเริ่มต้นในไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ บทความนี้ยังแสดงวิธีการนำสไตล์ชีตใหม่นี้ไปใช้กับไซต์หรือไซต์ย่อยอื่นๆ และวิธีการแปลงกลับไปเป็นสไตล์ชีตเริ่มต้นในภายหลังตามต้องการ และท้ายสุดของบทความนี้จะแสดงวิธีทำการดังกล่าวสำหรับทั้งไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 และไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำการเปลี่ยนแปลงสไตล์ในไซต์

นำสไตล์แบบกำหนดเองที่ภายในแผ่นงานไปยังไซต์อื่น

หยุดการใช้สไตล์แบบกำหนดเองที่ภายในแผ่นงาน

เปลี่ยน หรือแทนสไตล์ชีเริ่มต้นสำหรับทั้งไซต์คอลเลกชัน

เปลี่ยนลักษณะต่างๆ ในไซต์

ด้วย Microsoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถกำหนดค่าลักษณะที่แสดงของไซต์ SharePoint หนึ่งไซต์ด้วยการทำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเริ่มต้นที่นำไปใช้กับไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำลักษณะแบบกำหนดเองของคุณไปใช้กับไซต์อื่นๆ หรือเลือกที่จะเอาลักษณะแบบกำหนดเองนี้ทั้งหมดออก หรือแปลงกลับไปเป็นสไตล์ชีตเริ่มต้นที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์คอลเลกชันดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ได้สำหรับไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 และไซต์ Office SharePoint Server 2007

เมื่อทำงานกับเพจ default.master ของไซต์ภายในเครื่อง และเมื่อใช้บานหน้าต่างงาน คุณสมบัติ CSS และ จัดการลักษณะ คุณสามารถระบุลักษณะที่จะนำไปใช้กับองค์ประกอบที่เป็นภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วปรับเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงปรากฏในเพจทั้งหมดบนไซต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานกับเพจ default.master ของไซต์ ไม่ใช่กำลังทำงานกับเพจ default.aspx

การเปิดกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนลักษณะจากคุณสมบัติ CSS

ตามค่าเริ่มต้นนั้น ลักษณะต่างๆ ของไซต์ SharePoint ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันหนึ่งไซต์มีการกำหนดในสไตล์ชีตหนึ่งชีตที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ใน Windows SharePoint Services 3.0 ชื่อของแฟ้มนี้คือ Core.css สำหรับใน Office SharePoint Server 2007 แฟ้มนี้อาจมีหลายชื่อ ตัวอย่างเช่น ลักษณะของเพจต้นแบบแบบกำหนดเองชื่อ BlackBand.master จะถูกกำหนดในสไตล์ชีตชื่อ Band.css

ในครั้งแรกที่คุณปรับเปลี่ยนลักษณะใดๆ ในเพจในไซต์ต่างๆ Office SharePoint Designer 2007 จะเปิดสำเนาสไตล์ชีตเริ่มต้นภายในเครื่องสำเนาใหม่ แล้วปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณ เมื่อคุณบันทึกหรือปิดเพจหรือสำเนาของสไตล์ชีตเริ่มต้น คุณจะถูกพร้อมท์ให้ยืนยันการกำหนดเองของคุณ

การกำหนดเองที่ยืนยันจะถูกสะท้อนในสไตล์ชีตรุ่นใหม่ซึ่งมีอยู่ภายในเครื่อง ซึ่งเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ named _styles ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในรายการโฟลเดอร์ของไซต์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาที่กระทำกับลักษณะต่างๆ ในไซต์เดียวกันจะสะท้อนในสไตล์ชีตภายในเครื่องรุ่นนี้ด้วย ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยตรงอีกด้วย

รายการโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์ _styles และสไตล์ชีต Core.css แบบกำหนดเอง

เมื่อคุณกำหนดสไตล์ชีตเริ่มต้นเอง (เช่น Core.css) เพื่อที่สำเนาจะปรากฏในโฟลเดอร์ _styles ของรายการโฟลเดอร์ของคุณ สไตล์ชีตแบบกำหนดเองจะถูกใช้ในการแสดงเพจทั้งหมดในไซต์ คุณสามารถแปลงกลับไปใช้สไตล์ชีตเริ่มต้นได้เสมอด้วยการเปลี่ยนชื่อหรือการลบสไตล์ชีตแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: หลังจากที่คุณกำหนดสไตล์ชีตเอง ไม่ให้ย้ายแฟ้มแบบกำหนดเองหรือโฟลเดอร์ _styles (ตัวอย่างเช่น การใช้การดำเนินการลากแล้วปล่อย หรือตัดแล้ววาง) ถ้าคุณย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ แต่ละเพจในไซต์จะแสดงโดยมีการเชื่อมโยงที่ใช้งานไม่ได้ไปยังสไตล์ชีตแบบกำหนดเอง และจะไม่มีการนำลักษณะใดๆ ไปใช้ในเพจต่างๆ

ตัวเลือกสำหรับการฟื้นฟูจากสถานการณ์นี้มีสองตัวเลือกดังนี้

 • เมื่อต้องการแสดงเพจต่างๆ โดยใช้สไตล์ชีตแบบกำหนดเอง ให้ย้ายสไตล์ชีตนี้กลับไปที่โฟลเดอร์ _styles ที่ระดับบนสุดของไดเรกทอรีของไซต์

 • เมื่อต้องการคืนค่าไซต์ไปเป็นสไตล์ชีตเริ่มต้น ให้ย้ายสไตล์ชีตแบบกำหนดเองกลับไปที่โฟลเดอร์ _styles ที่ระดับบนสุดของไดเรกทอรีของไซต์ จากนั้นลบหรือเปลี่ยนชื่อสไตล์ชีตดังกล่าว

  ถ้าไม่มีสไตล์ชีตแบบกำหนดเองอยู่อีกต่อไป ให้สร้างแฟ้มเปล่าที่มีชื่อเดียวกัน (เช่น Core.css) ในโฟลเดอร์ _styles ที่ระดับสูงสุดของไดเรกทอรีของไซต์ จากนั้นลบแฟ้มที่ว่างเปล่าหรือเปลี่ยนชื่อเพื่อทริกเกอร์กระบวนการการคืนค่าสไตล์ชีตเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองซึ่งมีอยู่ภายในเครื่องไปใช้กับไซต์อื่นๆ

ตามค่าเริ่มต้นนั้น สไตล์ชีตแบบกำหนดเองซึ่งมีอยู่ภายในเครื่องจะถูกนำไปใช้เฉพาะกับไซต์หรือไซต์ย่อยที่ถูกกำหนดเอง ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ไซต์คอลเลกชันที่มีสไตล์ชีตเริ่มต้นและสไตล์ชีตแบบกำหนดเองหนึ่งชีต

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถที่จะนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองซึ่งมีอยู่ภายในเครื่องของคุณไปใช้กับไซต์อื่นๆ ได้ด้วย ส่วนต่อไปนี้ 2 ส่วนจะอธิบายถึงวิธีการดำเนินการนี้

ถ้าคุณต้องการนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองซึ่งมีอยู่ภายในเครื่องหนึ่งชีตไปใช้กับทั้งไซต์และไซต์ย่อยบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์ดังกล่าว สิ่งที่ง่ายที่สุดคือการเริ่มด้วยการสร้างสไตล์ชีตแบบกำหนดเองในไซต์โดยตรง จากนั้นใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อนำไปใช้กับไซต์ย่อยต่างๆ

แนบสไตล์ชีตไปกับไซต์เดี่ยวไซต์อื่น

ใน Windows SharePoint Services 3.0 หรือสภาพแวดล้อม Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถแนบสไตล์ชีตแบบกำหนดเองด้วยตนเองซึ่งสไตล์ชีตนี้มีตำแหน่งอยู่ในไซต์หนึ่งไปกับไซต์ที่สอง

เมื่อคุณต้องการนำสไตล์ชีตไปใช้กับไซต์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แนบสไตล์ชีตไปกับเพจต้นแบบเริ่มต้นของไซต์ดังกล่าว

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้เปิดไซต์ที่คุณต้องการนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองที่มีอยู่ไปใช้

 2. ในไซต์ดังกล่าว ให้เปิดเพจต้นแบบเริ่มต้น

 3. บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ลักษณะ CSS จากนั้นคลิก แนบสไตล์ชีต

 4. ในกล่องโต้ตอบ แนบสไตล์ชีต ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหา แล้วเลือกสไตล์ชีตแบบกำหนดเองที่ต้องการนำไปใช้

 5. ในส่วน แนบสไตล์ชีต ให้คลิก เพจปัจจุบัน

 6. ในส่วน แนบเป็น ให้คลิก การเชื่อมโยง จากนั้นคลิก ตกลง

  สไตล์ชีตแบบกำหนดเองที่ระบุถูกนำไปใช้กับเพจต้นแบบเริ่มต้น และเพจเนื้อหาทั้งหมดที่แนบกับเพจต้นแบบดังกล่าว

  เมื่อต้องการดูลักษณะที่มีการปรับปรุงในมุมมองออกแบบ คุณอาจต้องกด F5 เพื่อฟื้นฟูมุมมอง

 7. เมื่อต้องการบันทึกเพจต้นแบบที่มีการเชื่อมโยงสไตล์ชีตใหม่ บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก (หรือคุณสามารถกด CTRL+S)

  เมื่อต้องการนำสไตล์ชีตเดียวกันไปใช้กับไซต์อื่นๆ ให้ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับแต่ละไซต์ โดยให้ทำครั้งละหนึ่งไซต์ ถ้าคุณกำลังทำงานในสภาพแวดล้อม Office SharePoint Server 2007 และคุณต้องการนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองหนึ่งชีตไปใช้กับไซต์และไซต์ย่อยทั้งหมดของไซต์นี้ ให้ดูส่วนต่อไปนี้

นำสไตล์ชีตไปใช้กับไซต์และไซต์ย่อยทั้งหมดของไซต์นี้

ถ้าคุณกำลังทำงานในสภาพแวดล้อม Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถใช้ส่วนติดต่อของเบราว์เซอร์เพื่อนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองไปใช้กับหลายๆ ไซต์ในการดำเนินการหนึ่งการดำเนินการ

หมายเหตุ: หน้าที่การใช้งานนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Office SharePoint Server 2007 แต่ไม่พร้อมใช้งานใน Windows SharePoint Services 3.0

กระบวนการนี้จะใช้ประโยชน์จากหน้าที่การใช้งานที่เรียกว่าการสืบทอด ไซต์สามารถกำหนดค่าเพื่อให้สืบทอดลักษณะต่างๆ ที่ใช้โดยไซต์แม่  ซึ่งเป็นไซต์ที่อยู่เหนือไซต์นั้นในลำดับชั้นของไซต์ ในภาพประกอบต่อไปนี้ ไซต์ระดับที่สองทางด้านขวาจะมีสไตล์ชีตเริ่มต้นรุ่นแบบกำหนดเองภายในเครื่อง ไซต์ย่อยแต่ละไซต์จากไซต์ย่อยหกไซต์ในไซต์คอลเลกชันดังกล่าวถูกกำหนดค่าให้สืบทอดลักษณะจากไซต์แม่ ดังนั้น ทั้งเจ็ดไซต์ในไซต์คอลเลกชันจะใช้สไตล์ชีตเริ่มต้นแบบกำหนดเองเดียวกัน ลูกศรต่างๆ แสดงการสืบทอด

ไซต์คอลเลกชันที่มีสไตล์ชีตเริ่มต้นและสไตล์ชีตแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองที่มีอยู่ซึ่งมีอยู่ในไซต์ไปใช้ Office SharePoint Server 2007 กับไซต์ย่อยทั้งหมดของไซต์ดังกล่าว

 1. ในเบราว์เซอร์ ให้เปิดไซต์ Office SharePoint Server 2007 ที่มีสไตล์ชีตแบบกำหนดเองที่มีอยู่

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก การตั้งค่าไซต์

  • ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 3. ในเพจการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก เพจต้นแบบ

 4. ในเพจการตั้งค่าเพจต้นแบบของไซต์ ในส่วน URL ของ CSS ที่ใช้แสดงแทน ให้คลิก ระบุแฟ้ม CSS ที่จะให้ไซต์การประกาศนี้และไซต์ทั้งหมดที่สืบทอดจากไซต์นี้ใช้ จากนั้นพิมพ์เส้นทางแบบเต็มของสไตล์ชีตแบบกำหนดเอง รวมถึงชื่อแฟ้มลงในกล่อง

  หมายเหตุ: 

  • เนื่องจากโฟลเดอร์ _styles จะเป็นโฟลเดอร์แบบซ่อน และไม่สามารถดูได้ในเบราว์เซอร์ คุณไม่สามารถใช้ปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาและเลือกแฟ้มสไตล์ชีตรุ่นแบบกำหนดเองซึ่งถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ _styles

  • คุณสามารถคัดลอก และวางส่วนแรกของเส้นทาง รวมถึงชื่อไซต์ จากกล่องที่อยู่ ที่ด้านบนสุดของเบราว์เซอร์ ต้องแน่ใจว่าได้หยุดหลังชื่อไซต์ อย่างไรก็ตาม และไม่รวมถึงส่วนเกินโฟลเดอร์หรือไฟล์ชื่อใด ๆ ภายในไซต์ ตัวอย่าง ว่าเส้นทางในกล่องที่อยู่ http://My_site/Subsite_1/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx คัดลอก และวางเฉพาะส่วน http://My_site/Subsite_1/ และพิมพ์ส่วนเหลือของเส้นทางด้วยตนเอง (ส่วนเหลือของเส้นทางมักจะ _styles/customized_style_sheet ซึ่ง customized_style_sheet คือ ชื่อของแผ่นงานสไตล์แบบกำหนดเองที่คุณต้องการนำไปใช้)

 5. เลือกกล่องเครื่องหมาย ตั้งค่าไซต์ย่อยทั้งหมดใหม่เพื่อสืบทอด URL ของ CSS ที่ใช้แสดงแทนนี้ จากนั้นคลิก ตกลง

  สไตล์ชีตแบบกำหนดเอง ซึ่งได้นำไปใช้กับไซต์ปัจจุบันแล้ว ยังได้นำไปใช้กับไซต์ย่อยทั้งหมดอีกด้วยในขณะนี้

  เมื่อต้องการดูลักษณะที่ปรับปรุงในไซต์ย่อย คุณอาจต้องฟื้นฟูมุมมองนั้น

ในภาพประกอบต่อไปนี้ สไตล์ชีตเริ่มต้นรุ่นแบบกำหนดเองซึ่งมีอยู่ภายในเครื่องชีตที่สองถูกเพิ่มลงในไซต์คอลเลกชันทางด้านขวา และนำไปใช้กับไซต์ย่อยทั้งหมดของไซต์ที่มีไซต์นั้นอยู่ ลูกศรต่างๆ จะแสดงการสืบทอด

ไซต์คอลเลกชันที่มีสไตล์ชีตเริ่มต้น และสไตล์ชีตแบบกำหนดเอง 2 ชีต

กำหนดค่าไซต์ย่อยที่จะสืบทอดลักษณะต่างๆ จากไซต์แม่

ถ้าคุณกำลังทำงานในสภาพแวดล้อม Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของเบราว์เซอร์ในการกำหนดค่าไซต์ย่อยหนึ่งไซต์ให้สืบทอดลักษณะต่างๆ ที่ใช้โดยไซต์ที่อยู่เหนือไซต์ดังกล่าวโดยตรง

หมายเหตุ: การทำงานนี้จะมีให้เฉพาะใน Office SharePoint Server 2007 แต่ไม่มีให้ใน Windows SharePoint Services 3.0

เมื่อต้องการกำหนดค่าไซต์ย่อยหนึ่งไซต์ให้สืบทอดลักษณะต่างๆ ที่ใช้โดยไซต์ที่อยู่เหนือโดยตรง

 1. ใน Office SharePoint Server 2007 ให้เปิดไซต์ย่อยที่คุณต้องการนำลักษณะต่างๆ ไปใช้

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก การตั้งค่าไซต์

  • ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 3. บนเพจการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก เพจต้นแบบ

 4. ในเพจการตั้งค่าเพจต้นแบบของไซต์ ในส่วน URL ของ CSS ที่ใช้แสดงแทน ให้คลิก สืบทอด URL ของ CSS ที่ใช้แสดงแทนจากไซต์แม่ของไซต์นี้

 5. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าไซต์ย่อยทั้งหมดใหม่เพื่อสืบทอด URL ของ CSS ที่ใช้แสดงแทนนี้ จากนั้นคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูลักษณะที่ปรับปรุง คุณอาจจะต้องฟื้นฟูมุมมองนั้น

ด้านบนของหน้า

หยุดการใช้สไตล์ชีตแบบกำหนดเองซึ่งมีอยู่ภายในเครื่อง

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้สไตล์ชีตแบบกำหนดเองซึ่งมีอยู่ภายในเครื่องสำหรับไซต์อย่างน้อยหนึ่งไซต์อีกต่อไป คุณจะมีตัวเลือกหลายตัวเลือก คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

 • หยุดการนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองไปใช้กับไซต์อื่นๆ ที่แนบอยู่ด้วย หรือที่ได้รับการสืบทอด    ถ้าคุณต้องการใช้สไตล์ชีตแบบกำหนดเองต่อไปอย่างน้อยที่สุดในไซต์ที่มีสไตล์ชีตนั้นอยู่ คุณสามารถหยุดการนำสไตล์ชีตดังกล่าวไปใช้กับไซต์อื่นๆ ที่กำลังใช้อยู่ในขณะนี้

 • หยุดการนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองไปใช้ในไซต์ในตำแหน่งที่มีสไตล์ชีตนี้อยู่ แต่ยังคงรักษาสำเนาในไซต์ดังกล่าวเพื่อการใช้งานหรือการอ้างอิงในอนาคต    ด้วยตัวเลือกนี้ คุณสามารถกลับไปใช้สไตล์ชีตแบบกำหนดเองได้โดยง่ายได้เสมอ

 • ลบสไตล์ชีตแบบกำหนดเองและโฟลเดอร์ _styles ออกจากไซต์ที่มีสไตล์ชีตและโฟลเดอร์ดังกล่าวอยู่    วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แน่นอนที่สุด และสมบูรณ์ที่สุดในการเอาสไตล์ชีตแบบกำหนดเองออกจากการใช้งาน

หยุดการนำสไตล์ชีตไปใช้กับไซต์อื่นๆ

ถ้าคุณยังคงต้องการนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองไปใช้กับอย่างน้อยที่สุดไซต์ที่มีสไตล์ชีตนั้นอยู่ แต่หยุดการนำไปใช้กับไซต์อื่นๆ ที่มีสไตล์นี้แนบอยู่ หรือไซต์ที่อ้างอิงถึงสไตล์ชีตนี้ผ่านการสืบทอด ให้ใช้กระบวนการหนึ่งกระบวนการใดจากสองกระบวนการต่อไปนี้

ถ้าสไตล์ชีตถูกแนบอยู่ (Office SharePoint Server 2007 หรือ Windows SharePoint Services 3.0)

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้เปิดไซต์ที่คุณต้องการหยุดการนำสไตล์ชีตแบบกำหนดเองไปใช้

 2. ในไซต์ ให้เปิดเพจ default.master

 3. บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ลักษณะ CSS จากนั้นคลิก จัดการการเชื่อมโยงสไตล์ชีต

 4. ในกล่องโต้ตอบ เชื่อมโยง Style Sheets ให้คลิก เพจทั้งหมด

 5. ในรายการ URL ให้คลิก URL ของสไตล์ชีตที่คุณต้องการเอาออก ให้คลิก เอาออก จากนั้นคลิก ตกลง

  สไตล์ชีตแบบกำหนดเองจะไม่ถูกนำไปใช้กับไซต์นี้อีกต่อไป

  เมื่อต้องการดูลักษณะที่ปรับปรุง คุณอาจจะต้องฟื้นฟูมุมมองนั้น

ถ้าสไตล์ชีตมีการสืบทอด (เฉพาะ Office SharePoint Server 2007 เท่านั้น)

 1. ใน Office SharePoint Server 2007 ให้เปิดไซต์ที่คุณต้องการหยุดการสืบทอดสไตล์ชีตแบบกำหนดเอง

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก การตั้งค่าไซต์

  • ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 3. บนเพจการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก เพจต้นแบบ

 4. ในเพจการตั้งค่าเพจต้นแบบของไซต์ ในส่วน URL ของ CSS ที่ใช้แสดงแทน ให้คลิก ใช้ลักษณะเริ่มต้นของ Windows SharePoint Services จากนั้นคลิก ตกลง

  สไตล์ชีตแบบกำหนดเองจะไม่ถูกสืบทอดโดยไซต์นี้อีกต่อไป

  เมื่อต้องการดูลักษณะที่ปรับปรุง คุณอาจจะต้องฟื้นฟูมุมมองนั้น

หยุดการนำสไตล์ชีตไปใช้ แต่ยังคงเก็บรักษาสำเนาไว้

ถ้าคุณต้องการหยุดการใช้สไตล์ชีตแบบกำหนดเองที่มีอยู่ภายในเครื่อง แล้วแปลงกลับไปเป็นสไตล์ชีตเริ่มต้น แต่คุณยังคงต้องการรักษาสำเนาของรุ่นแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานหรือการอ้างอิงในอนาคต ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ใน รายการโฟลเดอร์ ในโฟลเดอร์ _styles ให้คลิกขวาที่แฟ้มสไตล์ชีตแบบกำหนดเอง จากนั้นคลิก ตั้งค่าใหม่เป็นข้อกำหนดของไซต์ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ การเตือนเพจข้อกำหนดของไซต์ ให้คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการตั้งค่าใหม่

  สำเนาของรุ่นแบบกำหนดเองจะถูกสร้างขึ้น และสำเนาที่มีอยู่ภายในเครื่องของรุ่นเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้น

  หมายเหตุ: 

  • ไซต์ทั้งสองที่สืบทอดจากไซต์นี้และไซต์ต่างๆ ที่มีสไตล์ชีตแบบกำหนดเองฟถูกแนบอยู่โดยผู้ใช้จะสลับไปใช้สำเนาภายในเครื่องของรุ่นเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น

  • เมื่อต้องการดูลักษณะที่ปรับปรุง คุณอาจจะต้องฟื้นฟูมุมมองนั้น

ลบทั้งสไตล์ชีต

ถ้าคุณต้องการหยุดการใช้สไตล์ชีตแบบกำหนดเองที่มีอยู่ภายในเครื่อง แล้วแปลงกลับไปใช้สไตล์ชีตเริ่มต้น และคุณไม่ต้องการเก็บสำเนาของรุ่นแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานหรือการอ้างอิงในอนาคต ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ _styles ที่มีรุ่นแบบกำหนดเองอยู่ จากนั้นคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

 2. เมื่อถูกพร้อมท์ ให้ยืนยันว่าคุณต้องการทำการลบ เมื่อต้องการยกเลิกการกำหนดเอง แล้วแปลงกลับไปเป็นสไตล์ชีตเริ่มต้น (อาจมีข้อความหลายข้อความ)

  หมายเหตุ: 

  • ไซต์ต่างๆ ที่สืบทอดจากไซต์นี้จะสลับไปที่การใช้สไตล์ชีตเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

  • ไซต์ที่แบบกำหนดเองของแผ่นงานด้วยตนเองแนบต้องมีในสไตล์ชีตแยกออกด้วยตนเองก่อนสลับการใช้สไตล์ชีเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง ใช้กระบวนงานเมื่อมีแนบสไตล์ชีก่อนหน้าในส่วนนี้

  • เมื่อต้องการดูลักษณะที่ปรับปรุง คุณอาจจะต้องฟื้นฟูมุมมองนั้น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนหรือแทนที่สไตล์ชีตเริ่มต้นสำหรับไซต์คอลเลกชันทั้งไซต์

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในสไตล์ชีตเริ่มต้นเพื่อที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของคุณถูกนำไปใช้กับไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน หรือถ้าคุณต้องการแทนที่สไตล์ชีตเริ่มต้นในไซต์ระดับบนสุดของคอลเลกชันที่มีสไตล์ชีตอื่น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณ สิ่งนี้จะต้องกระทำในเซิร์ฟเวอร์ และไม่สามารถกระทำได้ในเบราว์เซอร์หรือ Office SharePoint Designer 2007

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×