การนำวัตถุ ตัวยึด หรือรูปร่าง ขึ้นมาไว้ข้างหน้าหรือย้ายไปข้างหลัง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถซ้อนรายการเช่นวัตถุ พื้นที่ที่สำรอง ไว้ หรือรูปร่าง (และแม้แต่มีการจัดกลุ่มวัตถุ) เพื่อให้มีปรากฏขึ้นด้านหน้าอื่น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่แต่ละรายการปรากฏบนสไลด์

 1. คลิกขวาวัตถุ (หรือชุดของวัตถุที่มีการจัดกลุ่ม) ที่คุณต้องการนำไปไว้ข้างหน้า หรือส่งไปยังด้านหลัง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุเนื่องจากมีการฝังอยู่ใต้วัตถุอื่น ๆ ดูเลือกคอมโพเนนต์ของภาพนิ่งแต่ละรายการที่อยู่แบบเรียงซ้อน

  เปลี่ยนลำดับของวัตถุแบบเรียงซ้อน
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำวัตถุสไลด์ที่ด้านหน้าของกลุ่มวัตถุแบบเรียงซ้อนสไลด์ ชี้ไปที่นำไปข้างหน้า ทางแล้ว คลิกนำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการย้ายวัตถุสไลด์ขึ้นหนึ่งตำแหน่งไปไว้ข้างหน้าตามลำดับซ้อน ชี้ไปที่นำไปข้างหน้า แล้ว คลิ กนำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการส่งเป็นวัตถุสไลด์เพื่อย้อนกลับของกลุ่มวัตถุแบบเรียงซ้อนสไลด์ ชี้ไปที่ส่งไปไว้ข้างหลัง แล้ว คลิ กส่งไปไว้ข้างหลัง

  • เมื่อต้องการส่งตำแหน่งหนึ่งวัตถุสไลด์ไปไว้ข้างหลังตามลำดับซ้อน ชี้ไปที่ส่งไปไว้ข้างหลัง นั้นแล้ว คลิกย้ายไปข้างหลัง

ดูเพิ่มเติม

จัดกลุ่ม หรือยกเลิกจัดรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×