การนำลักษณะพิเศษไปใช้กับวิดีโอของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถนำเงา การสะท้อน ลักษณะพิเศษการเรืองแสง ขอบนุ่ม การยกนูน และการหมุนสามมิติ ไปใช้กับวิดีโอได้

 1. คลิกวิดีโอบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะวิดีโอ ให้คลิก ลักษณะพิเศษวิดีโอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ ให้คลิกสองครั้งที่วิดีโอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

  นำเอฟเฟ็กต์พิเศษไปใช้กับวิดีโอ

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงการผสมผสานลักษณะพิเศษที่ตั้งค่าไว้ ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปรับแต่งลักษณะกำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกตัวเลือกสามมิติ ที่ด้านล่างของเมนูกำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนู เงา จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษเอง ให้คลิก ตัวเลือกการสะท้อน ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกชุดรูปแบบเรืองแสงต่างๆ ที่คุณต้องการ

  • ลักษณะพิเศษการเรืองแสง

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

   • เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษเอง ให้คลิก ตัวเลือกการเรืองแสง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกขนาดของขอบนุ่มที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษเอง ให้คลิก ตัวเลือกขอบนุ่ม ที่ด้านล่างของเมนู แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ ที่ด้านล่างของเมนู แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้หรือเปลี่ยนแปลงการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นจึงคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาเอฟเฟ็กต์ที่คุณได้เพิ่มไปยังวิดีโอ ชี้ไปยังรายการเมนูสำหรับเอฟเฟ็กต์ นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกไม่มีผล ในการเอาเอฟเฟ็กต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาเงา ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กไม่มีเงา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×