การนำลักษณะพิเศษไปใช้กับวิดีโอของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในPowerPoint คุณสามารถนำเงา สะท้อน เอฟเฟ็กต์เรืองแสง ขอบนุ่ม ยกนูน และการหมุนสามมิติไปยังวิดีโอ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกวิดีโอบนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เข้าไป

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์วิดีโอ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์วีดีโอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือวิดีโอ หรือรูปแบบ คลิกวิดีโอเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกไว้

  นำเอฟเฟ็กต์พิเศษไปใช้กับวิดีโอ

 3. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • การนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้ว คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปรับแต่งลักษณะกำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกตัวเลือกสามมิติ ที่ด้านล่างของเมนูกำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการนำไปใช้ หรือเปลี่ยนเงา ชี้ไปที่เงา ทางแล้ว คลิกเงาที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: ถ้าต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนู เงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการใส่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอฟเฟ็กต์สะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง คลิกตัวเลือกการสะท้อน ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการใส่หรือเปลี่ยนเเปลงเอฟเฟ็กต์เรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกแบบเรืองแสงที่ต้องการ

  • ลักษณะพิเศษการเรืองแสง

   หมายเหตุ: 

   • หากต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่ต้องการ

   • เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์เรืองแสงเอง ให้คลิก ตัวเลือกการเรืองแสง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการทำหรือเปลี่ยนแปลงขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกเลือกความหนาขอบที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง คลิกตัวเลือกขอบนุ่ม ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการใส่หรือเปลี่ยนแปลงขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกแบบยกนูนที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกนูนแบบกำหนดเอง คลิกตัวเลือกสามมิติ ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นจึงคลิกการหมุนที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: หากต้องการลบเอฟเฟ็กต์ที่ใส่ไว้ ให้ชี้ไปที่เมนูของเอฟเฟ็กต์นั้น แล้วคลิกตัวเลือก ไม่มีเอฟเฟ็กต์ เพื่อลบเอฟเฟ็กต์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาเอฟเฟ็กต์เงาออก ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

 1. คลิกวิดีโอบนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เข้าไป

 2. บนแท็บรูปแบบวิดีโอ ในกลุ่มสไตล์วิดีโอ คลิกเอฟเฟ็กต์วีดีโอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือวิดีโอ หรือรูปแบบ คลิกวิดีโอเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกไว้

  นำเอฟเฟ็กต์พิเศษไปใช้กับวิดีโอ

 3. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • การนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้ว คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปรับแต่งลักษณะกำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกตัวเลือกสามมิติ ที่ด้านล่างของเมนูกำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการนำไปใช้ หรือเปลี่ยนเงา ชี้ไปที่เงา ทางแล้ว คลิกเงาที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: ถ้าต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนู เงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการใส่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอฟเฟ็กต์สะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง คลิกตัวเลือกการสะท้อน ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการใส่หรือเปลี่ยนเเปลงเอฟเฟ็กต์เรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกแบบเรืองแสงที่ต้องการ

  • ลักษณะพิเศษการเรืองแสง

   หมายเหตุ: 

   • หากต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่ต้องการ

   • เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์เรืองแสงเอง ให้คลิก ตัวเลือกการเรืองแสง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการทำหรือเปลี่ยนแปลงขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกเลือกความหนาขอบที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง คลิกตัวเลือกขอบนุ่ม ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการใส่หรือเปลี่ยนแปลงขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกแบบยกนูนที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกนูนแบบกำหนดเอง คลิกตัวเลือกสามมิติ ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นจึงคลิกการหมุนที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: หากต้องการลบเอฟเฟ็กต์ที่ใส่ไว้ ให้ชี้ไปที่เมนูของเอฟเฟ็กต์นั้น แล้วคลิกตัวเลือก ไม่มีเอฟเฟ็กต์ เพื่อลบเอฟเฟ็กต์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาเอฟเฟ็กต์เงาออก ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×