การนำทิศทางการจัดเรียงข้อความแนวตั้งไปใช้กับข้อความเอเชียตะวันออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณลักษณะหรือบางตัวเลือกที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้จะพร้อมใช้งานการสนับสนุนสำหรับภาษาญี่ปุ่น จีนประยุกต์ ดั้งเดิม หรือภาษาเกาหลีถูกเปิดใช้งานผ่านการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างกล่องข้อความใหม่ที่ถูกตั้งค่าสำหรับการรับส่งข้อความแนวตั้ง คลิกวาดกล่องข้อความแนวตั้ง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือวัตถุ แล้ว คลิ กในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีข้อความในกล่องข้อความที่มีอยู่ไหลของข้อความแนวตั้ง คลิกกล่องข้อความ แล้ว คลิ กทิศทางของข้อความ Button image บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×