การนำทางไปยังไซต์ SharePoint ที่สอดคล้องกันจากพื้นที่ทำงาน SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

พื้นที่ทำงาน SharePoint ทุกพื้นที่จะมีการเชื่อมโยงไปยังไซต์ SharePoint ที่สอดคล้องกัน และยังมีการเชื่อมโยงไปยังรายการ SharePoint ที่เลือกในปัจจุบันด้วย การเชื่อมโยงนี้จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของพื้นที่ทำงานโดยอยู่เหนือรายการของโฟลเดอร์และแฟ้ม

เมื่อต้องการดูที่อยู่เว็บของไซต์หรือรายการ SharePoint ให้ชี้ไปที่ชื่อของไซต์หรือรายการนั้นในแถบชื่อเรื่อง

คลิกชื่อเรื่องไซต์หรือรายการเพื่อไปยังไซต์นั้นในเว็บเบราว์เซอร์

เมื่อต้องการเปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ไซต์หรือรายการ SharePoint ให้คลิกการเชื่อมโยง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×