การนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแถบเปิดใช้หรือในระบบแฟ้ม Windows ก็ได้

การนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแถบเปิดใช้

เมื่อต้องการนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแถบเปิดใช้ ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ในบานหน้าต่าง พื้นที่ทำงาน

เคล็ดลับ: คุณสามารถจัดกลุ่มโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแถบเปิดใช้ได้โดยการเรียงรายการพื้นที่ทำงานตาม ชนิด ด้วยการคลิกแท็บ มุมมอง ในแถบเปิดใช้ แล้วคลิก ชนิด ในเมนูแบบหล่นลง พื้นที่ทำงาน

เวิร์กสเปซแยกประเภทตามชนิด

ถ้าคุณกำลังนำทางไปเป็นครั้งแรก ไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์ที่คุณได้รับเชิญ คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่อเลือก หรือสร้างโฟลเดอร์การซิงโครไนซ์ และระบุการตั้งค่าดาวน์โหลดเริ่มต้น(โดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเอง)

การนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในระบบแฟ้ม Windows

ถ้าระบบปฏิบัติการของคุณเป็น Windows XP คุณสามารถคลิกที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในระบบแฟ้ม Windows แล้วคลิกปุ่ม ทำข้อมูลในโฟลเดอร์ให้ตรงกัน ในแถบเครื่องมือ Windows เพื่อแสดงแถบเครื่องมือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ถ้าระบบปฏิบัติการของคุณเป็น Windows Vista คุณสามารถคลิกที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิกเมนู มุมมอง คลิก แถบตัวสำรวจ แล้วคลิก การทำข้อมูลโฟลเดอร์ให้ตรงกัน ของ SharePoint Workspace ซึ่งจะการเปิดแถบเครื่องมือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ไอคอน SharePoint Workspace จะวางซ้อนโฟลเดอร์เพื่อแสดงว่าเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใดๆ ในระบบแฟ้ม Windows ของคุณเพื่อดูตัวเลือกคำสั่งได้อีกด้วย

ไอคอนโฟลเดอร์ที่แชร์ใน Windows Explorer

โฟลเดอร์ที่แชร์แสดงอยู่ใน Windows Explorer

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×