การนำทางในเอกสาร โดยใช้ผังเอกสารใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผังเอกสาร ช่วยให้คุณสามารถย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆ ในเอกสารที่มีส่วนหัวเรื่องได้

  1. ในเมนู มุมมอง คลิก แบบร่างเค้าโครงเว็บเค้าร่าง หรือ เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  2. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่แถบด้านข้าง แล้ว คลิ กนำทาง

  3. บนแท็บผังเอกสาร คลิกหัวเรื่องที่คุณต้องการดูในเอกสาร

    เคอร์เซอร์จะย้ายไปยังหัวเรื่องที่เลือกในเอกสาร

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดจำนวนของระดับหัวเรื่องที่จะแสดงในแผนผังเอกสาร ให้กดปุ่ม CONTROL ค้างแล้วคลิกที่ส่วนหัวใดๆ จากนั้น บน เมนูทางลัด ให้คลิกตัวเลขที่สูงที่สุดสำหรับจำนวนสูงสุดของระดับหัวเรื่องที่คุณต้องการแสดง

  1. ในเมนู มุมมอง คลิก ฉบับร่างเค้าโครงเว็บเค้าร่าง หรือ พิมพ์เค้าโครง

  2. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ แถบเลื่อน แล้วคลิก บานหน้าต่างผังเอกสาร

  3. ในแผนผังเอกสาร คลิกหัวเรื่องที่คุณต้องการดูในเอกสาร

    เคอร์เซอร์จะย้ายไปยังหัวเรื่องที่เลือกในเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ดูบางส่วนของเอกสารสองฉบับในเวลาเดียวกัน

แสดงหรือซ่อนแถบเลื่อน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×