การนำทางในปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนแสดงหมายเลขของวัน

ข้ามไปยังวัน

ย้ายไปยังการนัดหมายถัดไป หรือก่อนหน้า

เปลี่ยนจำนวนวันที่แสดง

ปุ่มวัน สัปดาห์ เดือนอนุญาตให้คุณเลือกจำนวนวันที่จะแสดงในปฏิทิน

ปุ่มมุมมองปฏิทิน

Day

มุมมองวันแสดงวันที่หนึ่งครั้ง เมื่อต้องการย้ายไปยังวันถัดไปหรือก่อนหน้าวัน คุณสามารถใช้ด้านหลัง และ รูปปุ่ม ปุ่มนำทางไปข้างหน้า

สัปดาห์

มุมมองสัปดาห์มีตัวเลือกการแสดงอยู่สามตัวเลือก มุมมองแสดงสัปดาห์ทำงานจะแสดงวันที่คุณเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกปฏิทิน มุมมองนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการกำหนดวันที่เป็นส่วนของสัปดาห์การทำงานของคุณเอง ให้ทำดังนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. ภายใต้ ปฏิทิน ให้คลิก ตัวเลือกปฏิทิน

  3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกปฏิทิน ภายใต้ สัปดาห์การทำงานในปฏิทิน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับวันที่คุณต้องการแสดง

ภาพหน้าจอตัวเลือกสัปดาห์การทำงานในปฏิทิน

ตัวเลือกการแสดงแบบที่สองในมุมมองสัปดาห์จะแสดงทั้งเจ็ดวันตลอดสัปดาห์ คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองสัปดาห์การทำงานแบบกำหนดเองและมุมมองทั้งสัปดาห์ได้ด้วยการเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่อยู่ติดกับปุ่ม วัน , สัปดาห์ และ เดือน

ตัวเลือกการแสดงแบบที่สามในมุมมองสัปดาห์จะแสดงตั้งแต่ 1 ถึง 10 วันพร้อมกัน สำหรับมุมมองสัปดาห์แปดวัน ให้คลิกที่ตารางปฏิทิน จากนั้นกด ALT+8 สำหรับมุมมองสัปดาห์แบบกำหนดเองที่แสดงตั้งแต่ 1 ถึง 10 วัน ให้กด ALT และตัวเลขใดๆ ระหว่าง 0 ถึง 9

เดือน

มุมมองเดือนประกอบด้วยสามตัวเลือกสำหรับปริมาณของรายละเอียดที่คุณสามารถแสดงในตารางปฏิทินดังนี้

  • ต่ำ     ตัวเลือกนี้แสดงเพียงเหตุการณ์ต่างๆ ในปฏิทิน เหตุการณ์ต่างๆ คือรายการที่ถูกจัดกำหนดการไปตลอดทั้งวันและไม่มีการระบุเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุด

  • ปานกลาง     ตัวเลือกนี้แสดงเหตุการณ์ และการนัดหมายต่างๆ การนัดหมายจะถูกแสดงแทนด้วยแถบทึบภายในเซลล์ของปฏิทินที่สัมพันธ์กับเวลาของวันที่การนัดหมายนั้นถูกจัดกำหนดการ เส้นแนวนอนแบบบางขยายได้ถึง 12 ชั่วโมงในเวลากลางวันในเซลล์ของแต่ละวัน

  • สูง     ตัวเลือกนี้แสดงเหตุการณ์และการนัดหมายต่างๆ โดยมีการแสดงรายการการนัดหมายพร้อมด้วยเวลาเริ่มต้น เรื่อง และสถานที่

    หมายเหตุ: คุณอาจมองไม่เห็นข้อมูลทั้งสามชนิดที่ได้เลือกตัวเลือก สูง ไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกว้างของหน้าต่างการนัดหมายของคุณ

ด้านบนของหน้า

ข้ามไปยังวันที่

ใช้ตัวนำทางวันที่เพื่อย้ายไปยังวันที่ใหม่ด้วยการคลิกวันที่บนปฏิทิน

ตัวนำทางวันที่

คุณยังสามารถกด CTRL+G เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ไปยังวันที่ได้เช่นกัน

กล่องโต้ตอบ ไปยังวันที่

ด้านบนของหน้า

ย้ายไปที่การนัดหมายก่อนหน้าหรือถัดไป

รูปปุ่ม รูปปุ่ม ถ้ามุมมองปฏิทินปัจจุบันของคุณประกอบด้วยไม่มีการนัดหมาย ปุ่มการนำทางการนัดหมายเดียว หรือทั้งสองปรากฏบนขอบของปฏิทิน เมื่อคุณคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้ ปฏิทินดูการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายถัดไป หรือก่อนหน้า

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการนัดหมายถัดไปหรือการนัดหมายก่อนหน้า ปุ่มนำทางปฏิทินจะไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×