การนำทางสมุดงานใน Excel Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้เขียนเวิร์กบุ๊กสามารถสร้าง และปรับแต่งเวิร์กMicrosoft Office Excel Web Access Web Part ในหลาย ๆ วิธี บางครั้ง คุณอาจดูเฉพาะช่วงที่เลือกหรือรายการที่มีชื่อในเวิร์กบุ๊ก และอาจไม่ต้องการนำทางเวิร์กบุ๊กได้เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่แสดง เช่นแผนภูมิที่เฉพาะเจาะจง หรือช่วงของเซลล์ที่มีชื่อ บางครั้ง เวิร์กบุ๊กประกอบด้วยหลายแผ่นงาน หรือแผ่นงานประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่จะสามารถทำให้พอดีในขนาดแสดงปัจจุบันของMicrosoft Office Excel Web Access ในกรณีดังกล่าว คุณได้อย่างง่ายดายสามารถนำทางไปยังแผ่นงานอื่น หรือไปยังอีกส่วนหนึ่งของเวิร์กชีต

หมายเหตุ: อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถแสดง Excel Web Access ในแบบเต็มหน้า ค้นหาค่าข้อความ ตัวเลข และวัน หรือเปิดเวิร์กบุ๊กใน Microsoft Office Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูค้นหา หรือแทนข้อความและตัวเลขบนแผ่นงานและเปิดเวิร์กบุ๊กหรือ snapshot ใน Excel จาก Excel Services

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำทางไปยังเวิร์กชีตอื่น

นำทางภายในเวิร์กชีต

การนำทางไปยังแผ่นงานอื่น

หมายเหตุ: คุณเท่านั้นดูแท็บแผ่นงานถ้าผู้เขียนสมุดงานได้ทำพวกเขาสามารถมองเห็นได้เมื่อเวิร์กบุ๊กถูกบันทึกจาก Excel และยังไม่ได้ตั้งค่าคุณสมบัติของ Excel Web Accessที่มีชื่อรายการเพื่อแสดง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูMicrosoft Office Excel 2007 ความช่วยเหลือ และExcel Web Access Web Part คุณสมบัติแบบกำหนดเอง

  • ที่ด้านล่างของ Excel Web Access ภายใต้ส่วนหัวของแถว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ถ้ามีแผ่นงานเพียงสองสามแผ่นงาน ให้คลิกแท็บแผ่นงาน

    • ถ้ามีแผ่นงานหลายแผ่นงาน และคุณไม่สามารถมองเห็นแผ่นงานที่คุณต้องการได้ ให้เลื่อนแผ่นงานโดยการใช้แถบเลื่อนที่อยู่ติดกัน หรือโดยการคลิกปุ่มนำทางแท็บแผ่นงานที่อยู่ติดกันปุ่มหนึ่งปุ่มใด จากนั้นคลิกแท็บแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

การนำทางภายในแผ่นงาน

ถ้ามีจำนวนแถวและคอลัมน์ขนาดใหญ่ Excel Web Access แสดงเฉพาะส่วนของแถวและคอลัมน์เหล่านี้ในหน้าเลื่อน ตามค่าเริ่มต้น 20 คอลัมน์และแถว 75 จะแสดงในหน้าเลื่อน อย่างไรก็ตาม เขียนเวิร์กบุ๊กสามารถเปลี่ยนจำนวนของแถวและคอลัมน์จะแสดงใน Excel Web Access ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติแถว หรือคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

หมายเหตุ: ด้านบนเซลล์ที่เริ่มต้นของสิ่งที่จะแสดงในตอนแรกจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเซลล์ที่เลือกเมื่อได้บันทึกสมุดงานจาก Excel

เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ถ้าแผ่นงานมีเซลล์หลายเซลล์ที่อยู่นอกเหนือไปจากที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน ให้ใช้แถบเลื่อน

  • คลิกปุ่ม เลื่อนหน้าไปทางซ้ายเลื่อนหน้าไปทางขวาเลื่อนหน้าขึ้น หรือ เลื่อนหน้าลง เพื่อนำทางไปยังขอบเขตการเลื่อนถัดไปในแผ่นงานขนาดใหญ่

    เมื่อต้องการไปยังหน้าตามหมายเลขที่ระบุของแถวหรือคอลัมน์ หรือเมื่อต้องการไปยังหน้าแถวบนสุด แถวล่างสุด คอลัมน์ซ้ายสุด หรือคอลัมน์ขวาสุด ให้คลิกลูกศรที่ถัดจากปุ่มเพจแต่ละปุ่ม จากนั้นให้เลือกคำสั่งที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×