การนำต้นแบบภาพนิ่งอย่างน้อยหนึ่งแบบไปใช้กับงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: 

ในบทความนี้

ใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบ (มีธีมแตกต่างกัน) ในงานนำเสนอหนึ่ง

คัดลอก และวางต้นแบบสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งกับอีกคน

นำต้นแบบสไลด์ลงในสไลด์ที่คุณนำเข้าจากไลบรารีสไลด์

การใช้ต้นแบบภาพนิ่งหลายแบบ (แต่ละแบบมีชุดรูปแบบต่างกัน) ในงานนำเสนอเดียว

เมื่อคุณต้องการให้งานนำเสนอของคุณมีลักษณะหรือชุดรูปแบบที่ต่างกันอย่างน้อยสองอย่าง (เช่น พื้นหลัง สี แบบอักษร และลักษณะพิเศษ) คุณต้องแทรกต้นแบบภาพนิ่งสำหรับแต่ละชุดรูปแบบ

ตัวอย่าง ในรูปที่ตามหลัง มีต้นแบบภาพนิ่งสอง (พร้อม ด้วยเค้าโครงที่เกี่ยวข้องด้านล่างของแต่ละ) คุณจะเห็นในมุมมองต้นแบบสไลด์ ต้นแบบภาพนิ่งแต่ละมีธีมแตกต่างที่นำไปใช้ งานนำเสนอทั้งหมดที่มีต้นแบบสไลด์ ว่าจะปรับเปลี่ยนโดยตรง หรือไม่ เมื่อต้องการนำธีมมากกว่าหนึ่งในงานนำเสนอ ดูนำธีมหลายชุดในงานนำเสนอ

ต้นแบบสไลด์หลายแบบ

การคัดลอกและวางต้นแบบภาพนิ่งจากงานนำเสนอหนึ่งลงในอีกงานนำเสนอหนึ่ง

 1. เปิดงานนำเสนอที่มีต้นแบบภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอก และงานนำเสนอปลายทางที่คุณต้องการวางต้นแบบภาพนิ่ง

 2. ในงานนำเสนอที่มีต้นแบบภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอก บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

 3. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ สไลด์ คลิกขวาที่ต้นแบบภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอก แล้ว คลิ กคัดลอก

  หมายเหตุ: 

  • ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง ต้นแบบภาพนิ่งจะแสดงรูปภาพนิ่งที่ใหญ่ขึ้น และเค้าโครงที่สัมพันธ์กันที่อยู่ภายใต้ต้นแบบภาพนิ่งจะมีขนาดเล็กลง

  • งานนำเสนอจำนวนมากมีต้นแบบภาพนิ่งมากกว่าหนึ่งแบบ คุณสามารถเลื่อนเพื่อดูต้นแบบภาพนิ่งที่ต้องการได้

 4. ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิกที่ สลับหน้าต่าง จากนั้นเลือกงานนำเสนอที่คุณต้องการวางต้นแบบภาพนิ่ง

 5. ในงานนำเสนอที่คุณต้องการวางต้นแบบภาพนิ่ง บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

 6. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง เมื่อต้องการคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ต้นแบบภาพนิ่งอยู่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้างานนำเสนอปลายทางมีต้นแบบภาพนิ่งเปล่า ให้คลิกขวาที่ต้นแบบภาพนิ่งเปล่านั้น แล้วคลิก วาง

  • ถ้างานนำเสนอปลายทางมีต้นแบบภาพนิ่งที่กำหนดเองอย่างน้อยหนึ่งแบบ ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างที่มีเค้าโครงภาพนิ่งสุดท้ายอยู่ คลิกขวาที่ด้านล่าง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการใช้งานชุดรูปแบบของงานนำเสนอปลายทางที่คุณกำลังวาง คลิ ใช้ธีมของปลายทาง

   • เมื่อต้องการรักษาชุดรูปแบบของงานนำเสนอที่คุณกำลังคัดลอก คลิก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

 7. เมื่อต้องการคัดลอกและวางต้นแบบภาพนิ่งเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 6

 8. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

การนำต้นแบบภาพนิ่งไปใช้กับภาพนิ่งที่คุณนำเข้าจากไลบรารีภาพนิ่ง

ไลบรารีสไลด์ช่วยให้คุณสามารถแชร์ เก็บ และจัดการสไลด์ PowerPoint

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเก็บ แชร์ และนำสไลด์ในไลบรารีสไลด์ คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ PowerPoint ต้องเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Office 2010 ถ้าคุณไม่ทราบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับ SharePoint Server 2010 ที่ (เดิมเรียกว่า MOSS), ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เมื่อต้องการนำต้นแบบภาพนิ่งไปใช้กับภาพนิ่งที่คุณนำเข้าจากไลบรารีภาพนิ่ง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มภาพนิ่งลงไป

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิก สร้างภาพนิ่ง จากนั้นคลิกที่ นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่

 3. ในบานหน้าต่าง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่ ในกล่อง แทรกภาพนิ่งจาก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีสไลด์ แล้ว คลิ กลูกศร รูปปุ่ม เพื่อค้นหาไลบรารีสไลด์

  • คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาไลบรารีภาพนิ่ง

 4. ในรายการ ภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในงานนำเสนอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่ใหญ่ขึ้น ให้วางตัวชี้บนภาพนิ่งนั้นๆ

 5. ถ้าคุณต้องการให้ภาพนิ่งที่นำเข้ารักษาการจัดรูปแบบเดิมไว้ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่ ให้เลือก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ เมื่อคุณแทรกภาพนิ่งจากไลบรารีภาพนิ่งและรักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับไว้แล้ว ต้นแบบภาพนิ่งจะถูกแทรกลงในงานนำเสนอปลายทางพร้อมกับภาพนิ่งนั้น

 6. เมื่อต้องการเพิ่มภาพนิ่งอื่นจากไลบรารีภาพนิ่งลงในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×