การนำตัวกรองไปใช้ใหม่และเรียงลำดับ หรือการล้างตัวกรอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้กรองหรือเรียงลำดับข้อมูลในช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตารางแล้ว คุณสามารถนำตัวกรองไปใช้อีกครั้ง หรือทำการเรียงลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นปัจจุบัน หรือจะล้างตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดใหม่ก็ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำตัวกรองไปใช้ใหม่หรือเรียงลำดับ

นำตัวกรองไปใช้ใหม่หรือเรียงลำดับ

ล้างตัวกรองของคอลัมน์

ล้างตัวกรองทั้งหมดในแผ่นงานและแสดงแถวทั้งหมดใหม่

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำตัวกรองไปใช้ใหม่หรือเรียงลำดับ

เมื่อต้องการกำหนดว่าจะใช้ตัวกรองหรือไม่ ให้บันทึกส่วนหัวของคอลัมน์ไอคอน ดังนี้

 • ลูกศรดรอปดาวน์ ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง หมายความ ว่า การกรองจะเปิดการใช้งาน แต่ไม่ใช้ตัวกรอง

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณโฮเวอร์อยู่เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ที่เปิดใช้งานการกรองแต่ไม่มีการนำไปใช้ คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดง "(กำลังแสดงทั้งหมด)"

 • ปุ่มตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่ใช้อยู่ หมายความ ว่า มีใช้ตัวกรอง

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ที่กรอง คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงคำอธิบายของตัวกรองที่นำไปใช้กับคอลัมน์นั้น เช่น "เท่ากับเซลล์สีแดง" หรือ "มากกว่า150"

เมื่อคุณนำตัวกรองหรือการเรียงลำดับไปใช้ใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างไปด้วยเหตุผลดังนี้

 • ข้อมูลได้ถูกเพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือลบออกจากช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตาราง

 • ตัวกรองจะเป็นตัวกรอง 'วันที่และเวลา' แบบไดนามิก เช่น วันนี้สัปดาห์นี้ หรือ เริ่มต้นปีจนถึงปัจจุบัน

 • ค่าที่ส่งกลับโดยสูตรได้เปลี่ยนแปลงไปและแผ่นงานได้ถูกคำนวณใหม่

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลที่กรอง ข้อมูลที่แสดงอยู่เท่านั้นที่จะถูกค้นหา ข้อมูลที่ไม่แสดงอยู่จะไม่ถูกค้นหา เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทั้งหมด ให้ล้างตัวกรองทั้งหมด

ด้านบนของเพจ

นำตัวกรองหรือการเรียงลำดับไปใช้ใหม่

หมายเหตุ: สำหรับตารางหนึ่งๆ เกณฑ์ตัวกรองและการเรียงลำดับจะถูกบันทึกพร้อมกับสมุดงานเพื่อให้คุณสามารถนำทั้งตัวกรองและการเรียงลำดับนั้นไปใช้ได้ใหม่ในทุกครั้งที่คุณเปิดสมุดงานดังกล่าวขึ้นมา อย่างไรก็ตาม สำหรับช่วงเซลล์ เฉพาะเกณฑ์ตัวกรองเท่านั้นที่จะถูกบันทึกพร้อมกับสมุดงาน ไม่ได้รวมเกณฑ์การเรียงลำดับไว้ด้วย ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การเรียงลำดับเพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่ได้เป็นระยะๆ เมื่อคุณเปิดสมุดงาน คุณควรใช้ตาราง การดำเนินการนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเรียงลำดับคอลัมน์หลายคอลัมน์หรือการเรียงลำดับที่ใช้เวลานาน

 • เมื่อต้องการนำตัวกรองหรือการเรียงลำดับไปใช้ใหม่ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง แล้วคลิก นำไปใช้ใหม่

ด้านบนของเพจ

ล้างตัวกรองของคอลัมน์

 • เมื่อต้องการล้างตัวกรองสำหรับหนึ่งคอลัมน์ในช่วงของเซลล์ตารางหรือแบบหลายคอลัมน์ คลิกปุ่มกรอง ไอคอนตัวกรองที่ใช้อยู่ บนหัวเรื่อง ทางแล้ว คลิกล้างตัวกรองจาก <ชื่อคอลัมน์ >

ด้านบนของเพจ

ล้างตัวกรองทั้งหมดในแผ่นงานและแสดงแถวทั้งหมดใหม่

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกเรียงลำดับและกรอง แล้ว คลิ กล้าง

  รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×