การนำตัวกรองไปใช้ใหม่และเรียงลำดับ หรือการล้างตัวกรอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้กรองหรือเรียงลำดับข้อมูลในช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตาราง คุณสามารถนำตัวกรองไปใช้อีกครั้ง หรือเรียงลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นปัจจุบัน หรือล้างตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดใหม่ก็ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำตัวกรองและเรียงลำดับ

นำตัวกรองหรือเรียงลำดับ

ล้างตัวกรองสำหรับคอลัมน์

ล้างตัวกรองทั้งหมดในแผ่นงาน และแสดงแถวทั้งหมด

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำตัวกรองไปใช้ใหม่หรือเรียงลำดับ

เมื่อต้องการกำหนดว่าจะใช้ตัวกรองหรือไม่ ให้บันทึกส่วนหัวของคอลัมน์ไอคอน ดังนี้

 • ลูกศรดรอปดาวน์ ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง หมายความ ว่า การกรองถูกเปิดใช้งาน แต่ไม่ถูกนำไปใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณโฮเวอร์อยู่เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ที่เปิดใช้งานการกรองแต่ไม่มีการนำไปใช้ คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดง "(แสดงทั้งหมด)"

 • ปุ่มกรอง ไอคอนตัวกรองที่ใช้อยู่ หมายความ ว่า ตัวกรองจะถูกนำไปใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือหัวข้อคอลัมน์ที่กรอง คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงตัวกรองที่นำไปใช้กับคอลัมน์นั้น เช่น "เท่ากับสีของเซลล์สีแดง" หรือ "มากกว่า150"

เมื่อคุณนำตัวกรองไปใช้ใหม่หรือเรียงลำดับ จะได้ผลลัพธ์ต่างกันด้วยเหตุผลดังนี้

 • มีการเพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูลในช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตารางแล้ว

 • ตัวกรองจะเป็นตัวกรอง 'วันที่และเวลา' แบบไดนามิก เช่น วันนี้สัปดาห์นี้ หรือ เริ่มต้นปีจนถึงปัจจุบัน

 • ค่าที่ส่งกลับโดยสูตรได้เปลี่ยนแปลงไปและแผ่นงานได้ถูกคำนวณใหม่

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลที่กรอง ข้อมูลที่แสดงอยู่เท่านั้นที่จะถูกค้นหา ข้อมูลที่ไม่แสดงอยู่จะไม่ถูกค้นหา เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทั้งหมด ให้ล้างตัวกรองทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

นำตัวกรองไปใช้ใหม่หรือเรียงลำดับ

หมายเหตุ: สำหรับตาราง ตัวกรองและเกณฑ์การเรียงลำดับจะถูกบันทึกพร้อมสมุดงาน เพื่อให้คุณสามารถนำทั้งตัวกรองและการเรียงลำดับมาใช้ใหม่ได้ในแต่ละครั้งที่คุณเปิดสมุดงาน อย่างไรก็ตาม สำหรับช่วงของเซลล์ เงื่อนไขตัวกรองเท่านั้นที่จะถูกบันทึกไว้พร้อมกับสมุดงาน ไม่ใช่เกณฑ์การเรียงลำดับ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การเรียงลำดับ เพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่ได้เป็นระยะๆ เมื่อคุณเปิดสมุดงาน เช่นนั้นแล้วก็เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ตาราง นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเรียงลำดับหลายคอลัมน์หรือการเรียงลำดับที่ใช้เวลานานในการสร้าง

 • เมื่อต้องการนำตัวกรองไปใช้ใหม่หรือเรียงลำดับ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง แล้วคลิก นำไปใช้ใหม่

ด้านบนของหน้า

ล้างตัวกรองของคอลัมน์

 • เมื่อต้องการล้างตัวกรองสำหรับหนึ่งคอลัมน์ในช่วงของเซลล์หรือตารางหลาย คลิกปุ่มตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่ใช้อยู่ บนส่วนหัวของ แล้ว คลิ กล้างตัวกรองจาก <ชื่อคอลัมน์ >

ด้านบนของหน้า

ล้างตัวกรองทั้งหมดในแผ่นงานและแสดงแถวทั้งหมดใหม่

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกเรียงลำดับและกรอง แล้ว คลิ กล้าง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×