ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การนำชุดรูปแบบไปใช้เพื่อเพิ่มสีและลักษณะให้กับงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม ดูใช้ หรือสร้างธีมใน PowerPoint

PowerPoint ให้ชุดรูปแบบการออกแบบที่หลากหลาย รวมถึงแบบแผนชุดสีที่ใช้งานร่วมกัน พื้นหลัง ลักษณะแบบอักษร และการวางพื้นที่ที่สำรองไว้ การใช้ชุดรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าทำให้คุณสามารถเปลี่ยนภาพรวมลักษณะของงานนำเสนอของคุณได้ง่ายดายและรวดเร็ว

โดยค่าเริ่มต้น PowerPoint นำชุดรูปแบบ Office แบบธรรมดาไปใช้กับงานนำเสนอใหม่ที่ว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่แสดงของงานนำเสนอได้โดยง่ายด้วยการนำชุดรูปแบบอื่นไปใช้

ชุดรูปแบบของ PowerPoint

1. ตามค่าเริ่มต้น จะมีการนำชุดรูปแบบเริ่มต้นไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

2. ในแกลเลอรีชุดรูปแบบ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นชุดรูปแบบ Civic ได้

3. ชุดรูปแบบ Civic ได้รับการนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณแล้วในขณะนี้

เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบอื่นไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิกชุดรูปแบบของเอกสารที่คุณต้องการนำไปใช้

    เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างลักษณะของภาพนิ่งปัจจุบันที่มีการนำชุดรูปแบบเฉพาะไปใช้ ให้วางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของชุดรูปแบบนั้น

  2. เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกเพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ระบุมิฉะนั้น PowerPoint นำไปใช้ชุดรูปแบบงานนำเสนอทั้งหมด เมื่อต้องการนำ ธีมมากกว่าหนึ่งในงานนำเสนอเดียวเท่านั้นนำธีมหลายชุดในงานนำเสนอ

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรูปแบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×