การนำชุดรูปแบบไปใช้เพื่อเพิ่มสีและลักษณะให้กับงานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม ดูใช้ หรือสร้างธีมใน PowerPoint

PowerPoint ให้ชุดรูปแบบการออกแบบที่หลากหลาย รวมถึงแบบแผนชุดสีที่ใช้งานร่วมกัน พื้นหลัง ลักษณะแบบอักษร และการวางพื้นที่ที่สำรองไว้ การใช้ชุดรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าทำให้คุณสามารถเปลี่ยนภาพรวมลักษณะของงานนำเสนอของคุณได้ง่ายดายและรวดเร็ว

โดยค่าเริ่มต้น PowerPoint นำชุดรูปแบบ Office แบบธรรมดาไปใช้กับงานนำเสนอใหม่ที่ว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่แสดงของงานนำเสนอได้โดยง่ายด้วยการนำชุดรูปแบบอื่นไปใช้

ชุดรูปแบบของ PowerPoint

1. ตามค่าเริ่มต้น จะมีการนำชุดรูปแบบเริ่มต้นไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

2. ในแกลเลอรีชุดรูปแบบ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นชุดรูปแบบ Civic ได้

3. ชุดรูปแบบ Civic ได้รับการนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณแล้วในขณะนี้

เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบอื่นไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิกชุดรูปแบบของเอกสารที่คุณต้องการนำไปใช้

    เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างลักษณะของภาพนิ่งปัจจุบันที่มีการนำชุดรูปแบบเฉพาะไปใช้ ให้วางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของชุดรูปแบบนั้น

  2. เมื่อต้องการดูธีมเพิ่มเติม บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกเพิ่มเติม รูปปุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ระบุมิฉะนั้น PowerPoint นำไปใช้ชุดรูปแบบงานนำเสนอทั้งหมด เมื่อต้องการนำ ธีมมากกว่าหนึ่งในงานนำเสนอเดียวเท่านั้นนำธีมหลายชุดในงานนำเสนอ

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรูปแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×