การนำชุดรูปแบบไปใช้กับเอกสาร Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใส่ความเป็นมืออาชีพให้กับเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้ชุดรูปแบบเอกสาร ชุดรูปแบบเอกสารคือชุดของทางเลือกในการจัดรูปแบบซึ่งประกอบด้วยชุดสีของชุดรูปแบบ ชุดแบบอักษรของชุดรูปแบบ (รวมถึงแบบอักษรของหัวเรื่องและเนื้อความ) และชุดลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ (รวมถึงลักษณะพิเศษของเส้นและการเติม)

สิ่งสำคัญ: ชุดรูปแบบเอกสารที่คุณใช้มีผลต่อลักษณะที่คุณสามารถใช้ได้ในเอกสารของคุณ

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

    Ribbon ของ Office 14

  2. คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: 

  • ถ้าชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้ ไม่ได้แสดงรายการไว้ ให้คลิก เรียกดูชุดรูปแบบ เพื่อค้นหาบนคอมพิวเตอร์หรือบนเครือข่ายของคุณ

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดชุดรูปแบบใหม่โดยอัตโนมัติ คลิกเปิดใช้งานการอัปเดตเนื้อหาจากOffice.com

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×