การนำชุดรูปแบบเอกสารไปใช้หรือการกำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายจัดรูปแบบทั้งเอกสารเพื่อให้ โดยใช้ชุดรูปแบบเอกสารดูเป็นมืออาชีพ และทันสมัยออก ธีมเอกสารเป็นชุดของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่มีธีมสี ฟอนต์ของธีม (รวมทั้งส่วนหัวและเนื้อความข้อความฟอนต์), และเอฟเฟ็กต์ของธีม (รวมถึงเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม)

เอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายชุดให้โปรแกรมเช่น Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint แต่คุณยังสามารถสร้างของคุณเอง โดยการกำหนดเอง และการบันทึกชุดรูปแบบเอกสารที่มีอยู่แล้ว ธีมเอกสารถูกแชร์ทั่วทั้งโปรแกรม Office เพื่อให้เอกสาร Office ของคุณทั้งหมดสามารถมีลักษณะเดียวกัน uniform อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับ Word และ Excel, PowerPoint มีตัวเลือกการกำหนดเองสไตล์พื้นหลัง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่ม และกำหนดเองพื้นหลัง ดูที่แทรกรูปภาพพื้นหลัง สี หรือลายน้ำบนสไลด์ของคุณ

หมายเหตุ: 

บทความนี้อธิบายถึงชุดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาแม่แบบเอกสาร ดูที่จะค้นหาแม่แบบได้อย่างไร

นำธีมเอกสาร

เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมเอกสารที่ถูกนำไปใช้ โดยค่าเริ่มต้นใน Word และ Excel เลือกธีมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเอกสารอื่นหรือนำธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ชุดรูปแบบเอกสารที่คุณใช้มีผลต่อลักษณะที่คุณสามารถใช้ได้ในเอกสารของคุณ

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ Excel บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีม คลิธีม

  ถ้าคุณกำลังใช้ Word บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการจัดรูปแบบเอกสาร คลิธีม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การใช้ธีมกำหนดไว้ล่วงหน้าเอกสาร คลิกธีมเอกสารที่คุณต้องการใช้

  • การนำธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ภายใต้กำหนดเอง คลิกธีมเอกสารที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: กำหนดเอง จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณสร้างอย่าง น้อยหนึ่งชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ให้ดูที่กำหนดเองธีมเอกสารด้านล่างนี้

 3. ถ้าไม่ได้อยู่ธีมเอกสารที่คุณต้องการใช้ คลิกการเรียกดูธีม เพื่อค้นหาบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ

 4. ในแอปพลิเคชัน Office 2007 คุณสามารถค้นหาชุดเอกสารใน Office Online คลิกค้นหา Office แบบออนไลน์

บนของหน้า

กำหนดรูปแบบเอกสาร

เมื่อต้องการปรับแต่งธีมเอกสาร คุณเริ่ม ด้วยการเปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือเอฟเฟ็กต์แผนภูมิเส้นและสีเติมที่ใช้ เปลี่ยนแปลงที่คุณทำอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ธีมทันที มีผลต่อลักษณะที่คุณใช้ในเอกสารใช้งานอยู่ ถ้าคุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปยังเอกสารใหม่ คุณสามารถบันทึกเป็นรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง

สีชุดรูปแบบกำหนดเอง

สีของธีมประกอบด้วยสี่ข้อความ และพื้นหลังสี สีเน้น 6 และสีของไฮเปอร์ลิงก์ที่สอง สีในปุ่มสีของธีม รูปปุ่ม แทนข้อความปัจจุบันและสีพื้นหลัง และชุดของสีที่อยู่ถัดจากชื่อสีของธีม หลังจากที่คุณคลิกที่ปุ่มสีของธีม แทนสีธีมที่เน้นและเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อคุณเลือกไว้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สีเพื่อสร้างสีธีม สีปุ่มสีชุดรูปแบบ และถัดจากเปลี่ยนชื่อสีชุดรูปแบบ ตามไปด้วยชุดของคุณเอง

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ Excel บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีม คลิกสี

  ถ้าคุณกำลังใช้ Word บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการจัดรูปแบบเอกสาร คลิกสี

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ Excel คลิกสร้างสีของธีมใหม่

  ถ้าคุณกำลังใช้ Word คลิกกำหนดสีเอง

 3. ภายใต้สีของธีม คลิกปุ่มองค์ประกอบสีของธีมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. ภายใต้สีของธีม เลือกสีที่คุณต้องการใช้งาน ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับองค์ประกอบสีของธีมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ใต้อย่าง คุณสามารถดูผลของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ เพื่อดูว่าสีที่คุณเลือกมีผลต่อลักษณะที่คุณนำไปใช้ในเอกสารของคุณ คลิแสดงตัวอย่าง

 5. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับสีของธีมใหม่ แล้ว คลิ กบันทึก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้องค์ประกอบทั้งหมดของสีของธีมกลับไปเป็นสีของธีมดั้งเดิม ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ ก่อนที่จะคลิก บันทึก

ฟอนต์ของธีมกำหนดเอง

ฟอนต์ของธีมประกอบด้วยฟอนต์หัวเรื่องและฟอนต์เนื้อความข้อความ เมื่อคุณคลิกปุ่มฟอนต์ของธีม รูปปุ่ม คุณเห็นชื่อของส่วนหัวและเนื้อความฟอนต์ข้อความที่ใช้สำหรับแต่ละชุดรูปแบบอักษรภายใต้ชื่อฟอนต์ของธีม คุณสามารถเปลี่ยนทั้งแบบอักษรเหล่านี้เพื่อสร้างชุดฟอนต์ของธีมของคุณเอง

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ Excel บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่มธีม คลิกฟอนต์

  ถ้าคุณกำลังใช้ Word บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการจัดรูปแบบเอกสาร คลิฟอนต์

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ Excel คลิกสร้างฟอนต์ของธีมใหม่

  ถ้าคุณกำลังใช้ Word คลิกกำหนดฟอนต์เอง

 3. ในกล่องฟอนต์หัวเรื่อง และฟอนต์เนื้อความ เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะถูกอัปเดตด้วยฟอนต์ที่คุณเลือก

 4. ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับฟอนต์ของธีมใหม่ แล้วคลิก บันทึก

เลือกชุดเอฟเฟ็กต์ของธีม

เอฟเฟ็กต์ของธีมมีชุดของเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม เมื่อคุณคลิกปุ่มเอฟเฟ็กต์ของธีม รูปปุ่ม คุณเห็นเส้นและเติมลักษณะพิเศษที่ใช้สำหรับแต่ละชุดเอฟเฟ็กต์ของธีมในกราฟิกที่แสดง ด้วยชื่อเอฟเฟ็กต์ของธีม ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างชุดของคุณเองเอฟเฟ็กต์ของธีม คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็กต์ของธีมที่คุณจะใช้ธีมเอกสารของคุณเอง

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ Excel บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่มธีม คลิกเอฟเฟ็กต์

  ถ้าคุณกำลังใช้ Word บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการจัดรูปแบบเอกสาร คลิกเอฟเฟ็กต์

 2. คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

บนของหน้า

บันทึกธีมเอกสาร

คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับสี ฟอนต์ หรือแผนภูมิเส้นและสีเติมเอฟเฟ็กต์ของธีมเอกสารเป็นธีมเอกสารแบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้กับเอกสารอื่น ๆ

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ Excel บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่มธีม คลิกธีม

  ถ้าคุณกำลังใช้ Word บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการจัดรูปแบบเอกสาร คลิกธีม

 2. คลิก บันทึกธีมปัจจุบัน

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับธีม แล้ว คลิ กบันทึก

  ธีมเอกสารแบบกำหนดเองถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์เอกสารธีม และจะถูกเพิ่มลงในรายการของธีมแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติ

บนของหน้า

นำธีมเอกสาร

เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมเอกสารที่ถูกนำไปใช้ โดยค่าเริ่มต้นใน Word และ Excel เลือกธีมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเอกสารอื่นหรือนำธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ชุดรูปแบบเอกสารที่คุณนำไปใช้มีผลต่อลักษณะที่คุณสามารถใช้ได้ในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

  รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำธีมเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ภายใต้มีอยู่ภายใน คลิกธีมเอกสารที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการนำธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ภายใต้กำหนดเอง คลิกธีมเอกสารที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: แบบกำหนดเอง จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณสร้างอย่าง น้อยหนึ่งชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ให้ดูที่กำหนดเองธีมเอกสารด้านล่างนี้

 3. ถ้าไม่ได้อยู่ธีมเอกสารที่คุณต้องการใช้ คลิกการเรียกดูธีม เพื่อค้นหาบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ

 4. ในแอปพลิเคชัน Office 2007 คุณสามารถค้นหาชุดเอกสารใน Office Online คลิกธีมเพิ่มเติมใน Microsoft Office แบบออนไลน์

บนของหน้า

กำหนดรูปแบบเอกสาร

เมื่อต้องการปรับแต่งธีมเอกสาร คุณเริ่ม ด้วยการเปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือเอฟเฟ็กต์แผนภูมิเส้นและสีเติมที่ใช้ เปลี่ยนแปลงที่คุณทำอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ธีมทันที มีผลต่อลักษณะที่คุณใช้ในเอกสารใช้งานอยู่ ถ้าคุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปยังเอกสารใหม่ คุณสามารถบันทึกเป็นรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง

กำหนดสีของธีม

สีของธีมประกอบด้วยสี่ข้อความ และพื้นหลังสี สีเน้น 6 และสีของไฮเปอร์ลิงก์ที่สอง สีในปุ่มสีของธีม รูปปุ่ม แทนข้อความปัจจุบันและสีพื้นหลัง และชุดของสีที่อยู่ถัดจากชื่อสีของธีม หลังจากที่คุณคลิกที่ปุ่มสีของธีม แทนสีธีมที่เน้นและเชื่อมโยงหลายมิติ เมื่อคุณเลือกไว้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สีเพื่อสร้างสีธีม สีปุ่มสีชุดรูปแบบ และถัดจากเปลี่ยนชื่อสีชุดรูปแบบ ตามไปด้วยชุดของคุณเอง

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกสี

  รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 2. คลิกสร้างสีของธีมใหม่

 3. ภายใต้สีของธีม คลิกปุ่มองค์ประกอบสีของธีมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. ภายใต้สีของธีม เลือกสีที่คุณต้องการใช้งาน ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับองค์ประกอบสีของธีมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ใต้อย่าง คุณสามารถดูผลของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ เพื่อดูว่าสีที่คุณเลือกมีผลต่อลักษณะที่คุณนำไปใช้ในเอกสารของคุณ คลิแสดงตัวอย่าง

 5. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับสีของธีมใหม่ แล้ว คลิ กบันทึก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้องค์ประกอบทั้งหมดของสีของธีมกลับไปเป็นสีของธีมดั้งเดิม ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ ก่อนที่จะคลิก บันทึก

ฟอนต์ของธีมกำหนดเอง

ฟอนต์ของธีมประกอบด้วยฟอนต์หัวเรื่องและฟอนต์เนื้อความข้อความ เมื่อคุณคลิกปุ่มฟอนต์ของธีม รูปปุ่ม คุณเห็นชื่อของส่วนหัวและเนื้อความฟอนต์ข้อความที่ใช้สำหรับแต่ละชุดรูปแบบอักษรภายใต้ชื่อฟอนต์ของธีม คุณสามารถเปลี่ยนทั้งแบบอักษรเหล่านี้เพื่อสร้างชุดฟอนต์ของธีมของคุณเอง

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกฟอนต์

  รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 2. คลิสร้างฟอนต์ของธีมใหม่

 3. ในกล่องฟอนต์หัวเรื่อง และฟอนต์เนื้อความ เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะถูกอัปเดตด้วยฟอนต์ที่คุณเลือก

 4. ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับฟอนต์ของธีมใหม่ แล้วคลิก บันทึก

เลือกชุดเอฟเฟ็กต์ของธีม

เอฟเฟ็กต์ของธีมมีชุดของเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม เมื่อคุณคลิกปุ่มเอฟเฟ็กต์ของธีม รูปปุ่ม คุณเห็นเส้นและเติมลักษณะพิเศษที่ใช้สำหรับแต่ละชุดเอฟเฟ็กต์ของธีมในกราฟิกที่แสดง ด้วยชื่อเอฟเฟ็กต์ของธีม ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างชุดของคุณเองเอฟเฟ็กต์ของธีม คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็กต์ของธีมที่คุณจะใช้ธีมเอกสารของคุณเอง

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกเอฟเฟ็กต์

  รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 2. คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

บนของหน้า

บันทึกธีมเอกสาร

คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับสี ฟอนต์ หรือแผนภูมิเส้นและสีเติมเอฟเฟ็กต์ของธีมเอกสารเป็นธีมเอกสารแบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้กับเอกสารอื่น ๆ

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

  รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 2. คลิก บันทึกธีมปัจจุบัน

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับธีม แล้ว คลิ กบันทึก

  ธีมเอกสารแบบกำหนดเองถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์เอกสารธีม และจะถูกเพิ่มลงในรายการของธีมแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติ

บนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×