การนำชุดรูปแบบหลายชุดไปใช้กับงานนำเสนอหนึ่งงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าชุดรูปแบบของงานนำเสนอไม่ทำงานบนสไลด์ทั้งหมด คุณสามารถใช้ธีมแตกต่าง เช่นธีมสีขาวธรรมดา กับภาพนิ่งที่เลือก ตัวอย่าง ถ้าคุณเพิ่มสไลด์กับกล่องข้อความและกราฟิกหลาย ฟอนต์ของธีมอาจก่อให้เกิดข้อความเพื่อตัดแตกต่างกันไป และกราฟิกอาจบางส่วนครอบคลุมองค์ประกอบของธีม ในกรณีนี้ ธีมสีขาวธรรมดาสามารถลดความซับซ้อนของภาพนิ่ง

นำธีมแตกต่างไปยังสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำธีมแตกต่างไป

 2. ควบคุม ค้างไว้แล้ว บนแท็บออกแบบธีม ในคลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำธีมไปใช้กับ แล้วคลิกนำไปใช้กับภาพนิ่งที่เลือก ไว้

  เคล็ดลับ: ถ้าเป้าหมายของคุณจะแสดงมากขนาดเล็กที่อยู่ หรือไม่มีสีบนภาพนิ่ง (ธรรมดาดู), ธีมสีขาวที่นำไปใช้

ส่งกลับองค์ประกอบที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อต้องการตั้งค่าชุดรูปแบบ

ธีมคือ ชุดของฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง สี และเค้าโครงสไลด์ เมื่อใดก็ได้ขององค์ประกอบเหล่านี้ถูกจัดรูปแบบด้วยตนเอง การจัดรูปแบบนั้นแทนชุดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น งานนำเสนอของคุณใช้ฟอนต์ Courier และคุณด้วยตนเองจัดรูปแบบบางอย่างของข้อความเป็น Tahoma นำ หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลต่อข้อความที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยฟอนต์ Tahoma

เมื่อต้องการกลับองค์ประกอบที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อต้องการตั้งค่าชุดรูปแบบ ดูส่วนต่อไปนี้:

คืนค่าแบบอักษรเป็นฟอนต์ของธีม

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกด SHIFT ค้างเมื่อต้องการเลือกกล่องข้อความหรือวัตถุที่ประกอบด้วยข้อความมากกว่าหนึ่ง ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ ปรับเปลี่ยนต้นแบบภาพนิ่ง

 2. บนแท็บหน้าแรกฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องชื่อฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายแสดงที่ฟอนต์หัวเรื่องธีมหรือเนื้อความธีมของฟอนต์ถูกเลือกไว้

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกธีมของฟอนต์สำหรับส่วนหัวและเนื้อความที่พร้อมใช้งานผ่านควบคุมดรอปดาวน์ฟอนต์ในกลุ่มฟอนต์บนแท็บหน้าแรก

การคืนค่าสีชุดรูปแบบวัตถุ

ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบ และวัตถุบางอย่างไม่มีเปลี่ยนสีของธีม พวกเขาอาจมีรูปแบบด้วยตนเองที่ถูกนำไปใช้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าสีของธีม

 2. บนแท็บรูปแบบ ในสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  จับภาพหน้าจอแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจากเมนูสีเติมรูปร่าง รวมถึงไม่เติม สีของธีม สีมาตรฐาน สีเติมเพิ่มเติม รูปภาพ ไล่ระดับสี และพื้นผิว

คืนค่าเค้าโครงธีม

ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบ และไม่ได้เปลี่ยนแปลงธีมกับเค้าโครงสไลด์บางสไลด์ เค้าโครงถูกอาจเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายหัวเรื่องไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนภาพนิ่ง หรือเปลี่ยนตำแหน่งของตาราง รายการเหล่านั้นได้ด้วยตนเองถูกจัดรูปแบบเค้าโครงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อชุดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการคืนค่าไปใช้เค้าโครงธีม เช่น หัวเรื่องที่เปลี่ยนตำแหน่ง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกการตั้งค่าใหม่

  สกรีนช็อตแสดงกลุ่มสไลด์ที่ มีตัวเลือกใหม่สไลด์ เค้าโครง ตั้ง และส่วน

ดูเพิ่มเติม

การใช้ธีมใน PowerPoint 2016 for Mac

กำหนดค่าและบันทึกธีมใน PowerPoint 2016 for Mac

นำธีมแตกต่างไปยังสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำธีมแตกต่างไป

 2. ตัวควบคุมแล้ว บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการนำธีมไป ค้างไว้คลิกนำไปใช้กับภาพนิ่งที่เลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าเป้าหมายของคุณจะแสดงมากขนาดเล็กที่อยู่ หรือไม่มีสีบนภาพนิ่ง (ธรรมดาดู), ธีมสีขาวที่นำไปใช้

ส่งกลับองค์ประกอบที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อต้องการตั้งค่าชุดรูปแบบ

ธีมคือ ชุดของฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง สี และเค้าโครงสไลด์ เมื่อใดก็ได้ขององค์ประกอบเหล่านี้ถูกจัดรูปแบบด้วยตนเอง การจัดรูปแบบนั้นแทนชุดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น งานนำเสนอของคุณใช้ฟอนต์ Courier และคุณด้วยตนเองจัดรูปแบบบางอย่างของข้อความเป็น Tahoma นำ หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลต่อข้อความที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยฟอนต์ Tahoma

เมื่อต้องการกลับองค์ประกอบที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อต้องการตั้งค่าชุดรูปแบบ ดูส่วนต่อไปนี้:

คืนค่าแบบอักษรเป็นฟอนต์ของธีม

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกด SHIFT ค้างไว้เพื่อเลือกกล่องข้อความหรือวัตถุที่มีข้อความมากกว่าหนึ่งรายการ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ได้ ให้ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ส่วนหัวของธีมหรือฟอนต์เนื้อความของธีมถูกเลือกแล้ว

  เมนูป็อปอัพฟอนต์

การคืนค่าสีชุดรูปแบบวัตถุ

ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบ และวัตถุบางอย่างไม่มีเปลี่ยนสีของธีม พวกเขาอาจมีรูปแบบด้วยตนเองที่ถูกนำไปใช้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าสีของธีม

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  สีเติม

  คำบรรยายภาพ 1 เลือกสีของธีม สีแดงลายอิฐในตัวอย่างนี้ สำหรับวัตถุ

คืนค่าเค้าโครงธีม

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และสไลด์บางสไลด์ไม่เปลี่ยนไปใช้เค้าโครงธีม เค้าโครงอาจถูกเปลี่ยนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายหัวเรื่องไปยังตำแหน่งต่างๆ บนสไลด์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งของตาราง รายการเหล่านั้นถูกจัดรูปแบบเค้าโครงด้วยตนเองซึ่งจะไม่เปลี่ยนเมื่อธีมเปลี่ยน

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการคืนค่าไปใช้เค้าโครงธีม เช่น หัวเรื่องที่เปลี่ยนตำแหน่ง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไลด์ คลิก เค้าโครง จากนั้นคลิก รีเซ็ตเค้าโครงไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม สไลด์

ดูเพิ่มเติม

ซ่อนกราฟิกพื้นหลังบนสไลด์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×