การนำชุดรูปแบบหลายชุดไปใช้กับงานนำเสนอหนึ่งงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าชุดรูปแบบของงานนำเสนอไม่ทำงานบนสไลด์ทั้งหมด คุณสามารถใช้ธีมแตกต่าง เช่นธีมสีขาวธรรมดา กับภาพนิ่งที่เลือก ตัวอย่าง ถ้าคุณเพิ่มสไลด์กับกล่องข้อความและกราฟิกหลาย ฟอนต์ของธีมอาจก่อให้เกิดข้อความเพื่อตัดแตกต่างกันไป และกราฟิกอาจบางส่วนครอบคลุมองค์ประกอบของธีม ในกรณีนี้ ธีมสีขาวธรรมดาสามารถลดความซับซ้อนของภาพนิ่ง

การนำธีมแตกต่างไปใช้กับภาพนิ่ง

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำธีมแตกต่างไป

 2. ตัวควบคุม ค้างไว้แล้ว บนแท็บออกแบบธีม ในคลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำธีมไปใช้กับ และคลิกใช้กับภาพนิ่งที่เลือก ไว้

  เคล็ดลับ: ถ้าเป้าหมายของคุณจะแสดงมากขนาดเล็กที่อยู่ หรือไม่มีสีบนภาพนิ่ง (ธรรมดาดู), ธีมสีขาวที่นำไปใช้

ส่งกลับองค์ประกอบที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อต้องการตั้งค่าชุดรูปแบบ

ธีมคือ ชุดของฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง สี และเค้าโครงสไลด์ เมื่อใดก็ได้ขององค์ประกอบเหล่านี้ถูกจัดรูปแบบด้วยตนเอง การจัดรูปแบบนั้นแทนชุดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้า Courier ฟอนต์ใช้งานนำเสนอของคุณ และคุณด้วยตนเองจัดรูปแบบบางอย่างของข้อความเป็น Tahoma นำ หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลต่อข้อความที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วย Tahoma ฟอนต์

เมื่อต้องการกลับองค์ประกอบที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อต้องการตั้งค่าชุดรูปแบบ ดูส่วนต่อไปนี้:

คืนค่าแบบอักษรเป็นฟอนต์ของธีม

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกด SHIFT ค้างเมื่อต้องการเลือกกล่องข้อความหรือวัตถุที่ประกอบด้วยข้อความมากกว่าหนึ่ง ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ ปรับเปลี่ยนต้นแบบภาพนิ่ง

 2. บนแท็บหน้าแรกฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องชื่อฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายถูกแสดงที่ฟอนต์ส่วนหัวของธีมหรือเนื้อความธีมฟอนต์ถูกเลือกไว้

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกธีมของฟอนต์สำหรับส่วนหัวและเนื้อความที่พร้อมใช้งานผ่านควบคุมดรอปดาวน์ฟอนต์ในกลุ่มฟอนต์บนแท็บหน้าแรก

การคืนค่าสีชุดรูปแบบวัตถุ

ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบ และวัตถุบางอย่างไม่มีเปลี่ยนสีของธีม พวกเขาอาจมีรูปแบบด้วยตนเองที่ถูกนำไปใช้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าสีของธีม

 2. บนแท็บรูปแบบ ในสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  จับภาพหน้าจอแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจากเมนูสีเติมรูปร่าง ตลอดจนไม่เติม สีของธีม สีมาตรฐาน สีเติมเพิ่มเติม รูปภาพ ไล่ระดับสี พื้นผิว

คืนค่าเค้าโครงธีม

ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบ และไม่ได้เปลี่ยนแปลงธีมกับเค้าโครงสไลด์บางสไลด์ เค้าโครงถูกอาจเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ตัวอย่าง ถ้าคุณย้ายหัวเรื่องไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนภาพนิ่ง หรือเปลี่ยนตำแหน่งของตาราง รายการเหล่านั้นได้ด้วยตนเองถูกจัดรูปแบบเค้าโครงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนธีม

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการคืนค่าไปใช้เค้าโครงธีม เช่น หัวเรื่องที่เปลี่ยนตำแหน่ง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกตั้งค่าใหม่

  จับภาพหน้าจอแสดงกลุ่มภาพนิ่งที่ มีตัวเลือกใหม่สไลด์ เค้าโครง ตั้ง และส่วน

ดูเพิ่มเติม

การใช้ธีมใน PowerPoint 2016 for Mac

กำหนดค่าและบันทึกธีมใน PowerPoint 2016 for Mac

นำธีมแตกต่างไปยังสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำธีมแตกต่างไป

 2. ควบคุมค้างไว้ และ แล้ว บนแท็บชุดรูปแบบ ภายใต้ธีม คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการนำธีมถึง และคลิกนำไปใช้กับภาพนิ่งที่เลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าเป้าหมายของคุณจะแสดงมากขนาดเล็กที่อยู่ หรือไม่มีสีบนสไลด์ (ธรรมดาดู), ธีมสีขาวที่นำไปใช้

ส่งกลับองค์ประกอบที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อต้องการตั้งค่าชุดรูปแบบ

ธีมคือ ชุดของฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจง สี และเค้าโครงสไลด์ เมื่อใดก็ได้ขององค์ประกอบเหล่านี้ถูกจัดรูปแบบด้วยตนเอง การจัดรูปแบบนั้นแทนชุดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น งานนำเสนอของคุณใช้ฟอนต์ Courier และคุณด้วยตนเองจัดรูปแบบบางอย่างของข้อความเป็น Tahoma นำ หรือการเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลต่อข้อความที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยฟอนต์ Tahoma

เมื่อต้องการกลับองค์ประกอบที่จัดรูปแบบด้วยตนเองเมื่อต้องการตั้งค่าชุดรูปแบบ ดูส่วนต่อไปนี้:

คืนค่าแบบอักษรเป็นฟอนต์ของธีม

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกด SHIFT ค้างไว้เพื่อเลือกกล่องข้อความหรือวัตถุที่มีข้อความมากกว่าหนึ่งรายการ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ได้ ให้ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ส่วนหัวของธีมหรือฟอนต์เนื้อความของธีมถูกเลือกแล้ว

  เมนูป็อปอัพฟอนต์

คืนค่าสีชุดรูปแบบวัตถุ

ถ้าคุณใช้รูปแบบ และวัตถุบางอย่างไม่มีเปลี่ยนสีของธีม พวกเขาอาจมีรูปแบบด้วยตนเองที่ถูกนำไปใช้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าสีของธีม

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  สีเติม

  คำบรรยายภาพ 1 เลือกสีของธีม สีแดงลายอิฐในตัวอย่างนี้ สำหรับวัตถุ

คืนค่าเค้าโครงธีม

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และสไลด์บางสไลด์ไม่เปลี่ยนไปใช้เค้าโครงธีม เค้าโครงอาจถูกเปลี่ยนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายหัวเรื่องไปยังตำแหน่งต่างๆ บนสไลด์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งของตาราง รายการเหล่านั้นถูกจัดรูปแบบเค้าโครงด้วยตนเองซึ่งจะไม่เปลี่ยนเมื่อธีมเปลี่ยน

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการคืนค่าไปใช้เค้าโครงธีม เช่น หัวเรื่องที่เปลี่ยนตำแหน่ง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไลด์ คลิก เค้าโครง จากนั้นคลิก รีเซ็ตเค้าโครงไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม สไลด์

ดูเพิ่มเติม

ซ่อนกราฟิกพื้นหลังบนภาพนิ่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×