การนำข้อความจากแฟ้มอื่นเข้ามาในสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Publisher คุณมีตัวเลือกอื่นสำหรับการนำเข้าข้อความลงในสิ่งพิมพ์ ตัวเลือกที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความที่คุณต้องการนำเข้า และสิ่งที่คุณต้องการดำเนินการกับข้อความหลังจากที่มีการนำเข้า

ถึง

ให้ทำดังนี้

นำเข้าข้อความที่เลือกหรือแผนภูมิจากเอกสารที่สร้างในโปรแกรมอื่น

คัดลอก และวางข้อความที่เลือกหรือแผนภูมิ

แปลงเอกสาร Microsoft Office Word ให้เป็นสิ่งพิมพ์ Publisher

นำเข้าในเอกสาร Word

นำเข้าข้อความทั้งหมดจากแฟ้มที่สร้างในโปรแกรมอื่น

แทรกไฟล์

สร้างชุดป้ายจ่าหน้า ไปรษณียบัตร หรือสิ่งพิมพ์ที่คล้ายคลึงกันนี้

ใช้จดหมายเวียนเพื่อนำเข้าข้อมูล

นำเข้าตารางข้อความจากโปรแกรมที่ใช้ Windows Microsoft ลงในตารางใน Publisher

คัดลอก และวางข้อความของตาราง

การคัดลอกและวางข้อความหรือแผนภูมิที่เลือก

 1. เปิดแฟ้มที่มีข้อความหรือแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. เลือกข้อความ

 3. คลิกขวาที่ข้อความหรือแผนภูมิที่เลือก แล้วคลิก คัดลอก

 4. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการแทรกข้อความหรือแผนภูมิ

 5. คลิกขวาที่คุณต้องการแทรกข้อความ แล้ว คลิ กวาง

  กล่องข้อความใหม่ซึ่งมีข้อความที่คุณวางจะปรากฏอยู่ในสิ่งพิมพ์

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถวางข้อความที่คัดลอกมาลงในกล่องข้อความที่มีอยู่ได้ด้วย ในกล่องข้อความ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความก่อนที่จะคลิก วาง

 • ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่คุณวางจะถูกจัดรูปแบบตามแบบแผนฟอนต์ของสิ่งพิมพ์ ถ้าปุ่มตัวเลือกการวาง ปรากฏขึ้น ข้อความใช้สไตล์ฟอนต์อื่น ถ้าคุณต้องการให้ข้อความที่จะเก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ คลิกที่ปุ่มตัวเลือกการวาง แล้ว คลิ กรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  ตัวเลือก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

 • ถ้าคุณคัดลอกแผนภูมิลงในแฟ้ม Publisher แผนภูมิก็จะถูกคัดลอกเป็นรูปบิตแมปและคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้ใน Publisher

ด้านบนของหน้า

การนำเข้าเอกสาร Word

คุณมีเอกสาร Word แต่คุณต้องเพิ่มกราฟิก และคุณต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการกราฟิกที่ยอดเยี่ยมของ Publisher หรือคุณต้องการแปลงรายงานที่พิมพ์ใน Word ให้เป็นสิ่งพิมพ์ เพื่อที่จะสามารถสร้างแบรนด์ได้แบบเดียวกับสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมดของคุณ

โชคดีที่การแปลงเอกสาร Word ที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office Word ให้เป็นสิ่งพิมพ์ Publisher นั้นทำได้ง่าย คุณเพียงแต่เลือกการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการแล้วค้นหาตำแหน่งของเอกสาร Word ที่คุณต้องการแปลง

 1. เริ่มโปรแกรม Publisher

 2. ในรายการ ประเภทสิ่งพิมพ์ ให้คลิก นำเข้าเอกสาร Word

  เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกนี้:

  • ใน Publisher 2016 และ Publisher 2013 คลิกมีอยู่ภายใน

  • ใน Publisher 2010 ค้นหาภายใต้เทมเพลเพิ่มเติม

  • ใน Publisher 2007 ค้นหาภายใต้ชนิดของสิ่งพิมพ์เป็นที่นิยม

 3. คลิกการออกแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง

 4. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าเอกสาร Word ให้ระบุตำแหน่งแล้วคลิกแฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ตรวจทานสิ่งพิมพ์ให้แน่ใจว่าทุกอย่างมีรูปลักษณะอย่างที่คุณต้องการ แล้วบันทึกสิ่งพิมพ์

ด้านบนของหน้า

การแทรกแฟ้ม

 1. สร้างกล่องข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณ (แทรก >วาดกล่องข้อความ ) ถ้าคุณยังไม่ได้ทำไว้

 2. ในกล่องข้อความ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความ

 3. บนเมนูแทรก คลิกแทรกไฟล์ (ใน Publisher 2007ไฟล์ข้อความ คลิ)

 4. ค้นหาตำแหน่งและคลิกแฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า

 5. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องปรับขนาดกล่องข้อความเพื่อทำให้ข้อความตามคุณต้องการให้พอดี

ด้านบนของหน้า

การใช้จดหมายเวียนเพื่อนำเข้าข้อมูล

ถ้าคุณมีที่อยู่ลูกค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในไฟล์ข้อมูล เช่นเวิร์กชีต Excel หรือไฟล์ที่ติดต่อ Outlook คุณสามารถใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างชุดของป้ายจ่าหน้าจดหมายจ่าหน้าแต่ละรายได้ ไปรษณียบัตร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

เมื่อใช้จดหมายเวียน คุณสามารถระบุได้ว่าแถว (ระเบียน) ใดจากแฟ้มข้อมูลและข้อความใดจากแต่ละแถวที่คุณต้องการผสานลงในสิ่งพิมพ์

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้จดหมายเวียน ดู:

ด้านบนของหน้า

คัดลอก และวางข้อความของตาราง

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft ที่ประกอบด้วยข้อความตารางที่คุณต้องการ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้วคลิก คัดลอก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกตารางทั้งหมด คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตารางในไฟล์ Publisher คลิกขวา แล้วคลิกวาง

 4. ใน Publisher คลิกแทรก >ตาราง จากนั้นเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 5. คลิกภายในตารางที่คุณต้องการให้เซลล์บนซ้ายของข้อความที่คัดลอกปรากฏขึ้น

 6. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรภายใต้วาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

 7. ในรายการ เป็น ให้คลิก เซลล์ตารางที่ไม่มีการจัดรูปแบบเซลล์ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft ที่ประกอบด้วยข้อความตารางที่คุณต้องการ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้วคลิก คัดลอก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกตารางทั้งหมด คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตารางในไฟล์ Publisher คลิกขวา แล้วคลิกวาง

 4. ใน Publisher คลิกแทรกตาราง บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตารางปรากฏขึ้น และ แล้ว เลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบสร้างตาราง

 5. คลิกภายในตารางที่คุณต้องการให้เซลล์บนซ้ายของข้อความที่คัดลอกปรากฏขึ้น

 6. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก การวางแบบพิเศษ

 7. ในรายการ เป็น ให้คลิก เซลล์ตารางที่ไม่มีการจัดรูปแบบเซลล์ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×