การนำการเน้นไปใช้หรือเอาการเน้นออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้เครื่องมือการเน้นการทำเครื่องหมาย และค้นหาข้อความสำคัญในเอกสารของคุณ เน้นส่วนของเอกสารที่ง่ายที่สุดเพื่อดูเมื่อเอกสารออนไลน์อยู่ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เน้นข้อความที่เลือก

เน้นส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร

เอาการเน้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสาร

ค้นหาข้อความที่เน้นได้อย่างรวดเร็ว

เน้นข้อความที่เลือก

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเน้น

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเน้นข้อความ

  กลุ่มฟอนต์

 3. คลิกสีที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ใช้สีอ่อนเน้นถ้าคุณวางแผนที่จะพิมพ์เอกสาร โดยใช้เครื่องพิมพ์เป็นขาวดำหรือจุด

ด้านบนของหน้า

เน้นส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร

วิธีนี้จะดีที่สุดสำหรับเน้นส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร เนื่องจากเครื่องมือการเน้นอยู่บนจนกว่าคุณตัดสินใจที่จะปิดใช้งานอยู่

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเน้นข้อความ

  กลุ่มฟอนต์

 2. คลิกสีที่คุณต้องการ

  ปุ่มสีเน้นข้อความ แสดงสีที่เลือก และตัวชี้เมาส์กลายเป็นแบบ ไอคอนตัวชี้ถูกเน้น เมื่อคุณชี้ไปยังพื้นที่ของเอกสารของคุณที่ประกอบด้วยข้อความ

  หมายเหตุ: ใช้สีอ่อนเน้นถ้าคุณวางแผนที่จะพิมพ์เอกสาร โดยใช้เครื่องพิมพ์เป็นขาวดำหรือจุดเมทริกซ์

 3. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการเน้น

 4. เมื่อต้องการหยุดเน้น คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเน้นข้อความ รูปปุ่ม และคลิกหยุดการเน้น หรือกด ESC

  ตัวชี้เมาส์กลายเป็น ตัวชี้เมาส์รูปตัว i เมื่อคุณชี้ไปที่เอกสารของคุณ

ด้านบนของหน้า

เอาการเน้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสาร

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเอาการเน้น หรือกด CTRL + A เพื่อเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเน้นข้อความ

  กลุ่มฟอนต์

 3. คลิก ไม่มีสี

ด้านบนของหน้า

ค้นหาข้อความที่เน้นอย่างรวดเร็ว

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา

 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม รูปแบบ ให้คลิก เพิ่มเติม

 3. คลิก รูปแบบ จากนั้นคลิก เน้น

 4. คลิก ค้นหาถัดไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×