การนำการออกแบบของส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่มาใช้ใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการออกแบบของส่วนแม่แบบใหม่ยึดแอส่วนแม่แบบที่มีอยู่ คุณต้องเปิดส่วนแม่แบบที่มีอยู่ เปลี่ยนชื่อในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ Part เทมเพลต และบันทึกส่วนแม่แบบใหม่กับอีก แยกชื่อแฟ้ม เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อส่วนเทมเพลตในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต ID part แม่แบบจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ID การแยกความแตกต่าง part เทมเพลหนึ่งจากอีก

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

  2. ภายใต้ เปิดแม่แบบฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

  3. ในรายการ ชนิดแฟ้ม ให้คลิก ส่วนประกอบแม่แบบ InfoPath

  4. เรียกดูแล้วคลิกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

  5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก คุณสมบัติ

  6. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต ใส่ชื่อใหม่ในกล่องชื่อส่วนเทมเพลต

    เมื่อคุณทำเช่นนี้ ข้อความที่ระบุในกล่องรหัสส่วนเทมเพลต แสดงชื่อใหม่ หมายเลขส่วนแม่แบบถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดย InfoPath จะต้องไม่ซ้ำสำหรับแต่ละส่วนแม่แบบใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

  7. บนเมนูไฟล์ คลิบันทึกเป็น และใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับส่วนเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×