การนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณกำลังสร้างแผ่นงานที่จำเป็นต้องมีผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูล คุณอาจต้องการจำกัดการใส่ช่วงของวันหรือตัวเลข หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะใส่จำนวนเต็มบวกเท่านั้น Excel สามารถจำกัดการใส่ข้อมูลเซลล์บางเซลล์ โดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมท์ผู้ใช้ให้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อมีเลือกเซลล์ และแสดงข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

จำกัดการใส่ข้อมูล

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจำกัดการใส่ข้อมูล

 2. บนแท็บข้อมูล คลิกตรวจสอบข้อมูล >ตรวจสอบข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการตรวจสอบไม่พร้อมใช้งาน อาจมีป้องกันแผ่นงาน หรือสมุดงานอาจใช้ร่วมกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูลถ้ามีแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ หรือได้รับการป้องกันแผ่นงานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ดูป้องกันสมุดงาน

 3. ในกล่องอนุญาต เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการอนุญาตให้ และกรอกข้อมูลในเกณฑ์และค่าข้อจำกัด

  หมายเหตุ: ในกล่องตำแหน่งที่คุณใส่ค่าข้อจำกัดจะมีคำว่าโดยยึดตามข้อมูลและข้อจำกัดเกณฑ์ที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกวันที่เป็นชนิดข้อมูลของคุณ คุณจะสามารถใส่ค่าข้อจำกัดในกล่องค่าต่ำสุด และสูงสุดที่มีป้ายชื่อวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุด

พร้อมท์ผู้ใช้สำหรับรายการที่ถูกต้อง

เมื่อผู้ใช้คลิกในเซลล์ที่มีความต้องการป้อนข้อมูล คุณสามารถแสดงข้อความที่อธิบายว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการพร้อมท์ผู้ใช้สำหรับรายการของข้อมูลที่ถูกต้อง

 2. บนแท็บข้อมูล คลิกตรวจสอบข้อมูล >ตรวจสอบข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการตรวจสอบไม่พร้อมใช้งาน อาจมีป้องกันแผ่นงาน หรือสมุดงานอาจใช้ร่วมกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูลถ้ามีแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ หรือได้รับการป้องกันแผ่นงานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ดูป้องกันสมุดงาน

 3. บนแท็บข้อความสำหรับการป้อนค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความที่ใส่เมื่อเซลล์ถูกเลือก

 4. ในกล่องชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

 5. ในกล่องข้อความสำหรับการป้อนค่า พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดง

แสดงข้อผิดพลาดเมื่อมีใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณมีข้อจำกัดข้อมูลในสถานที่ และผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องลงในเซลล์ คุณสามารถแสดงข้อความที่อธิบายข้อผิดพลาด

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแสดงข้อผิดพลาดของคุณ

 2. บนแท็บข้อมูล คลิกตรวจสอบข้อมูล >ตรวจสอบข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการตรวจสอบไม่พร้อมใช้งาน อาจมีป้องกันแผ่นงาน หรือสมุดงานอาจใช้ร่วมกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูลถ้ามีแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ หรือได้รับการป้องกันแผ่นงานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ดูป้องกันสมุดงาน

 3. บนแท็บการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ในกล่องชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

 4. ในกล่องข้อความแสดงข้อผิดพลาด พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงถ้ามีป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  บนด้าน สไตล์ เมนูป็อปอัพ เลือก

  กำหนดให้ผู้ใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดก่อน

  หยุด

  เตือนผู้ใช้ว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการให้เลือกใช่ หรือไม่ ใช่เพื่อระบุว่า พวกเขาต้องการดำเนินต่อ

  คำเตือน

  เตือนผู้ใช้ว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง แต่อนุญาตให้ดำเนินการหลังเลิกข้อความเตือน

  สำคัญ

จำกัดการใส่ข้อมูล

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจำกัดการใส่ข้อมูล

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เครื่องมือ คลิกตรวจสอบ

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เครื่องมือ

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการตรวจสอบไม่พร้อมใช้งาน อาจมีป้องกันแผ่นงาน หรือสมุดงานอาจใช้ร่วมกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูลถ้ามีแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ หรือได้รับการป้องกันแผ่นงานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ดูป้องกันสมุดงาน

 3. บนเมนูป็อปอัพอนุญาต เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการอนุญาตให้

 4. บนเมนูป็อปอัพข้อมูล เลือกชนิดของเกณฑ์ที่คุณต้องการจำกัด แล้ว ใส่ค่าข้อจำกัด

  หมายเหตุ: ในกล่องตำแหน่งที่คุณใส่ค่าข้อจำกัดจะมีคำว่าโดยยึดตามข้อมูลและข้อจำกัดเกณฑ์ที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกวันที่เป็นชนิดข้อมูลของคุณ คุณจะสามารถใส่ค่าข้อจำกัดในกล่องค่าต่ำสุด และสูงสุดที่มีป้ายชื่อวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุด

พร้อมท์ผู้ใช้สำหรับรายการที่ถูกต้อง

เมื่อผู้ใช้คลิกในเซลล์ที่มีความต้องการป้อนข้อมูล คุณสามารถแสดงข้อความที่อธิบายว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการพร้อมท์ผู้ใช้สำหรับรายการของข้อมูลที่ถูกต้อง

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เครื่องมือ คลิกตรวจสอบ

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เครื่องมือ

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการตรวจสอบไม่พร้อมใช้งาน อาจมีป้องกันแผ่นงาน หรือสมุดงานอาจใช้ร่วมกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูลถ้ามีแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ หรือได้รับการป้องกันแผ่นงานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ดูป้องกันสมุดงาน

 3. บนแท็บข้อความสำหรับการป้อนค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความที่ใส่เมื่อเซลล์ถูกเลือก

 4. ในกล่องชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

 5. ในกล่องข้อความสำหรับการป้อนค่า พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดง

แสดงข้อผิดพลาดเมื่อมีใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณมีข้อจำกัดข้อมูลในสถานที่ และผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องลงในเซลล์ คุณสามารถแสดงข้อความที่อธิบายข้อผิดพลาด

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแสดงข้อผิดพลาดของคุณ

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เครื่องมือ คลิกตรวจสอบ

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เครื่องมือ

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการตรวจสอบไม่พร้อมใช้งาน อาจมีป้องกันแผ่นงาน หรือสมุดงานอาจใช้ร่วมกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูลถ้ามีแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ หรือได้รับการป้องกันแผ่นงานของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ดูป้องกันสมุดงาน

 3. บนแท็บการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ในกล่องชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

 4. ในกล่องข้อความแสดงข้อผิดพลาด พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงถ้ามีป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  บนด้าน สไตล์ เมนูป็อปอัพ เลือก

  กำหนดให้ผู้ใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดก่อน

  หยุด

  เตือนผู้ใช้ว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการให้เลือกใช่ หรือไม่ ใช่เพื่อระบุว่า พวกเขาต้องการดำเนินต่อ

  คำเตือน

  เตือนผู้ใช้ว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง แต่อนุญาตให้ดำเนินการหลังเลิกข้อความเตือน

  สำคัญ

ดูเพิ่มเติม

สร้างรายการแบบหล่นลงเมื่อต้องการใส่ข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×