เซลล์

การนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

การนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

คุณใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อจำกัดชนิดของข้อมูลหรือค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในเซลล์ วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปวิธีหนึ่งคือ สร้างรายการดรอปดาวน์

ดาวน์โหลดตัวอย่างของเรา

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเวิร์กบุ๊กที่มีตัวอย่างข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดที่คุณจะพบได้ในบทความนี้ คุณสามารถติดตาม หรือสร้างสถานการณ์สมมติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของคุณเองได้

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ของตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในเซลล์หรือช่วง

หมายเหตุ: 3 ขั้นตอนแรกในหัวข้อนี้สำหรับการเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชนิดต่างๆ ขั้นตอนที่ 4 - 8 สำหรับการสร้างรายการดรอปดาวน์โดยเฉพาะ

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่ในแท็บข้อมูล กลุ่มเครื่องมือข้อมูล
 3. ในแท็บ การตั้งค่า ในกล่อง อนุญาต ให้เลือก รายการ

  แท็บการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 4. ในกล่อง แหล่งข้อมูล ให้พิมพ์รายการค่าต่างๆ ของคุณ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น

  1. เมื่อต้องการกำหนดคำตอบเป็นแบบสองตัวเลือก (เช่น “คุณมีบุตรหรือไม่”) ให้พิมพ์ใช่ หรือ ไม่ใช่

  2. หากต้องการกำหนดชื่อเสียงคุณภาพของผู้ขายเป็น 3 ระดับ ให้พิมพ์ต่ำ ปานกลาง สูง

   หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้ว รายการเหล่านี้จะแนะนำสำหรับรายการที่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณมีรายการที่คุณอาจเปลีย่นแปลง หรือถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มหรือนำรายการออกเมื่อเวลาผ่านไป คุณควรทำตามขั้นตอนแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดด้านล่าง

   แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: คุณยังสามารถสร้างรายการโดยอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์อื่นๆ ในเวิร์กบุ๊กได้ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือสร้างรายการของคุณ แล้วจัดรูปแบบเป็นตาราง Excel (จากแท็บหน้าแรก เลือกสไตล์ > จัดรูปแบบเป็นตาราง > เลือกสไตล์ตารางที่เหมาะสมกับคุณที่สุด) จากนั้น เลือกช่วงเนื้อหาข้อมูลของตาราง ซึ่งเป็นส่วนของตารางที่มีเพียงรายการของคุณ ไม่ใช่ส่วนหัวของตาราง (ในกรณีนี้คือ แผนก) แล้วตั้งชื่อที่มีความหมายลงในกล่องชื่อด้านบนคอลัมน์ A

   ใส่ชื่อที่มีความหมายสำหรับรายการในกล่องชื่อ

  ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มชื่อที่คุณเพิ่งกำหนดโดยนำหน้าด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) แทนที่การพิมพ์ค่ารายการในกล่องแหล่งข้อมูลของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  นำหน้าชื่อตารางด้วยเครื่องหมาย =

  ข้อดีที่สุดของการใช้ตารางคือเมื่อคุณเพิ่มหรือนำรายการออกจากรายการ รายการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ซึ่งคุณควรใส่รายการในเวิร์กชีตต่างหาก (หากจำเป็นให้ซ่อนไว้) เพื่อให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขได้

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดรอปดาวน์ภายในเซลล์ แล้ว ไม่เช่นนั้น คุณจะไม่เห็นลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากเซลล์

  ดรอปดาวน์ในเซลล์จะปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์
 6. เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการจัดการกับค่าว่าง (ช่องว่าง) ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นช่องว่าง

  หมายเหตุ: ถ้าค่าที่คุณอนุญาตขึ้นกับช่วงของเซลล์ที่มีชื่อที่กำหนด และมีเซลล์ว่างอยู่ที่ใดที่หนึ่งในช่วงนั้น การเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นเซลล์ว่าง จะทำให้สามารถใส่ค่าใดก็ได้ลงในเซลล์ที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ค่านี้จะเป็นจริงสำหรับเซลล์ใดๆ ที่อ้างอิงด้วยสูตรการตรวจสอบความถูกต้องเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าเซลล์ที่อ้างอิงใดๆ ว่างเปล่า การเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นเซลล์ว่าง จะทำให้สามารถใส่ค่าใดก็ได้ลงในเซลล์ที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง

 7. ทดสอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบทำงานอย่างถูกต้อง ให้ลองใส่ข้อมูลทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องลงในเซลล์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณกำลังทำงานดังที่คุณต้องการ และข้อความของคุณปรากฏตอนที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

 • หลังจากคุณสร้างรายการดรอปดาวน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการทำงานได้ตามที่คุณต้องการ เช่น คุณต้องการตรวจสอบเพื่อดูว่าเซลล์มีความกว้างมากพอที่จะแสดงรายการทั้งหมดของคุณ

 • ถ้ารายการของข้อมูลในรายการดรอปดาวน์นั้นอยู่บนเวิร์กชีตอีกแผ่นหนึ่ง และคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นหรือเปลี่ยนแปลงได้ ลองพิจารณาการซ่อนและป้องกันเวิร์กชีตนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเวิร์กชีต ให้ดูที่ ล็อกเพื่อป้องกันเซลล์

 • นำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลออก - เลือกเซลล์ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องที่คุณต้องการลบ แล้วไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้น ในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้กดปุ่ม ล้างทั้งหมด แล้วกด ตกลง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชนิดอื่นๆ และแสดงวิธีเพิ่มชนิดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในเวิร์กชีตของคุณ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้:

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

จำกัดการใส่ข้อมูลให้เป็นจำนวนเต็มภายในขีดจำกัด

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ในเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในเซลล์หรือช่วงด้านบน

 2. จากรายการ การอนุญาต ให้เลือก จำนวนเต็ม

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ เช่น เมื่อต้องการตั้งค่าขีดจำกัดบนและล่าง ให้เลือก ระหว่าง

 4. ใส่ค่าที่น้อยที่สุด มากที่สุด หรือค่าเฉพาะเพื่ออนุญาต

  กล่องโต้ตอบเกณฑ์ตรวจสอบความถูกต้อง

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่สูตรที่คืนค่าเป็นตัวเลขได้

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเซลล์ F1 เมื่อต้องการตั้งค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการลดลงเป็นสองเท่าของจำนวนเด็กในเซลล์นั้น ให้เลือก มากกว่าหรือเท่ากับ ในกล่อง ข้อมูล แล้วใส่สูตร =2*F1 ในกล่อง ค่าน้อยที่สุด

จำกัดการใส่ข้อมูลให้เป็นเลขทศนิยมภายในขีดจำกัด

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ในเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในเซลล์หรือช่วงด้านบน

 2. ในกล่อง อนุญาต ให้เลือก ทศนิยม

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ เช่น เมื่อต้องการตั้งค่าขีดจำกัดบนและล่าง ให้เลือก ระหว่าง

 4. ใส่ค่าที่น้อยที่สุด มากที่สุด หรือค่าเฉพาะเพื่ออนุญาต

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่สูตรที่คืนค่าเป็นตัวเลขได้ เช่น เมื่อต้องการจำกัดค่าสูงสูดสำหรับค่าคอมมิชชันและโบนัสเป็น 6% ของเงินเดือนของพนักงานขายในเซลล์ E1 ให้เลือก น้อยกว่าเท่ากับ ในกล่อง ข้อมูล แล้วใส่สูตร =E1*6% ในกล่อง สูงสุด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น 20% ให้เลือก ทศนิยม ในกล่อง อนุญาต เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการในกล่อง ข้อมูล ให้ใส่ค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด หรือค่าที่ระบุเป็นทศนิยม เช่น .2 แล้วแสดงเซลล์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเลือกเซลล์ แล้วคลิก สไตล์เปอร์เซ็นต์ รูปปุ่ม ในกลุ่ม ตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก

จำกัดการใส่ข้อมูลให้เป็นวันที่ภายในช่วงวันที่

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ในเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในเซลล์หรือช่วงด้านบน

 2. ในกล่อง อนุญาต ให้เลือก วันที่

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการอนุญาตวันที่หลังจากวันใดวันหนึ่ง ให้เลือก มากกว่า

 4. ใส่วันที่เริ่มต้น สิ้นสุด หรือวันที่เฉพาะเพื่อนุญาต

  คุณยังสามารถใส่สูตรที่คืนค่าเป็นวันที่ เช่น เมื่อต้องการตั้งค่ากรอบเวลาระหว่างวันที่ของวันที่และวันที่ของอีก 3 วันนับจากวันนี้ ให้เลือก ระว่าง ในกล่อง ข้อมูล ให้ใส่ =TODAY() ในกล่อง วันที่เริ่มต้น แล้วใส่ =TODAY()+3 ในกล่อง วันที่สิ้นสุด

  การตั้งค่าเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจำกัดรายการวันที่ไปยังกรอบเวลาที่ระบุ

จำกัดการใส่ข้อมูลให้เป็นเวลาภายในกรอบเวลา

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ใน เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในเซลล์หรือช่วงด้านบน

 2. ในกล่อง อนุญาต ให้เลือก เวลา

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการอนุญาตเวลาก่อนเวลาใดเวลาหนึ่งของวัน ให้เลือก น้อยกว่า

 4. ใส่เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หรือเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการอนุญาต ถ้าคุณต้องการใส่เวลาที่เฉพาะเจาะจง ให้ใช้รูปแบบเวลา hh:mm

  เช่น สมมติว่าคุณตั้งค่าเซลล์ E2 ให้เป็นเวลาเริ่มต้น (8:00 น.) และเซลล์ F2 ให้เป็นเวลาสิ้นสุด (17:00 น.) และคุณต้องการจำกัดเวลาการประชุมระหว่างเวลาเหล่านั้น จากนั้นเลือก ระหว่าง ในกล่องข้อมูล ให้ใส่ =E2 ในกล่อง เวลาเริ่มต้น จากนั้นใส่ =F2 ในกล่อง เวลาสิ้นสุด

  การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจำกัดรายการเวลาภายในกรอบเวลา

จำกัดการใส่ข้อมูลให้เป็นข้อความภายในความยาวที่กำหนด

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ใน เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในเซลล์หรือช่วงด้านบน

 2. ในกล่อง อนุญาต ให้เลือก ความยาวข้อความ

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการอนุญาตจำนวนของอักขระถึงจำนวนหนึ่ง ให้เลือก น้อยกว่าหรือเท่ากับ

 4. ในกรณีนี้ เราต้องการจำกัดการป้อนข้อมูลเป็น 25 อักขระ ดังนั้นเลือกน้อยกว่าหรือเท่ากับ ในกล่องข้อมูล แล้วใส่ 25 ในกล่องสูงสุด

  ตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีการจำกัดความยาวของข้อความ

คำนวณค่าที่อนุญาตโดยอิงจากเนื้อหาของเซลล์อื่น

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ในเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในเซลล์หรือช่วงด้านบน ในกล่อง อนุญาต ให้เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการ

 2. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ

 3. ในกล่องหนึ่งหรือหลายกล่องที่อยู่ใต้กล่อง ข้อมูล ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการใช้ระบุค่าที่อนุญาต

  เช่น เมื่อต้องการอนุญาตรายการสำหรับบัญชีเท่านั้นหากผลลัพธ์ไม่เกินงบประมาณในเซลล์ E1 ให้เลือก อนุญาต > ตัวเลขทั้งหมด ข้อมูล น้อยกว่าหรือเท่ากับ และ สูงสุด >= =E1

  การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อคำนวณโดยยึดตามเนื้อหาในเซลล์อื่น

หมายเหตุ: ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ตัวเลือก กำหนดเอง ที่คุณเขียนสูตรเพื่อกำหนดเงื่อนไขของคุณ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแสดงในกล่องข้อมูลเพราะช่องดังกล่าวจะถูกปิดใช้งานเมื่อใช้ตัวเลือก กำหนดเอง

เมื่อต้องการตรวจสอบ

ใส่สูตรนี้

เซลล์ที่มีรหัสผลิตภัณฑ์ (C2) จะเริ่มต้นด้วยคำนำหน้ามาตรฐาน "ID-" และอักขระต้องมีความยาวอย่างน้อย 10 ตัว (9 ตัวขึ้นไป)

=AND(LEFT(C2, 3) ="ID-",LEN(C2) > 9)

ตัวอย่างที่ 6: สูตรในการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

เซลล์ที่มีชื่อผลิตภัณฑ์ (D2) จะมีเพียงข้อความอย่างเดียว

=ISTEXT(D2)

ตัวอย่างที่ 2: สูตรในการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

เซลล์ที่มีวันเกิน (B6) ต้องมีค่ามากกว่าค่าปีที่ตั้งค่าไว้ในเซลล์ B4

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

ตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อจำกัดรายการสำหรับผู้ที่มีอายุน้อย

ข้อมูลทั้งหมดในช่วงเซลล์ A2:A10 จะมีค่าที่ไม่ซ้ำกัน

=COUNTIF($A$2:$A$10,A2)=1

ตัวอย่างที่ 4: สูตรในการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

หมายเหตุ: คุณต้องใส่สูตรการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับเซลล์ A2 ก่อน จากนั้นคัดลอก A2 ไปยัง A3:A10 เพื่อให้อาร์กิวเมนต์ที่สอง COUNTIF ตรงกับเซลล์ปัจจุบัน ซึ่งก็คือส่วน A2)=1 จะเปลี่ยนเป็น A3)=1, A4)=1 ไปเรื่อยๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบว่าข้อมูลอีเมลแอดเดรสในเซลล์ B4 มีสัญลักษณ์ @

=ISUMBER(FIND("@",B4)

ตัวอย่างการตรจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อดูว่าอีเมลแอดเดรสมีสัญลักษณ์ @

 • ทำไมคำสั่งการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจึงไม่เปิดใช้งานบน Ribbon คำสั่งอาจไม่พร้อมใช้งานเนื่องจาก:

  • ตารางใน Microsoft Excel อาจถูกลิงก์ไปยังไซต์ SharePoint คุณไม่สามารถเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปยังตาราง Excel ที่ถูกลิงก์ไปยังไซต์ SharePoint ได้ เมื่อต้องการเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คุณต้องยกเลิกการลิงก์ตาราง Excel หรือแปลงตาราง Excel ให้เป็นช่วง

  • คุณอาจกำลังใส่ข้อมูลอยู่ คำสั่งการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะไม่เปิดใช้งานบนแท็บ ข้อมูล ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อมูลในเซลล์ เมื่อต้องการสิ้นสุดการใส่ข้อมูล ให้กด ENTER หรือ ESC

  • เวิร์กชีตอาจถูกป้องกันหรือถูกแชร์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณถูกแชร์หรือถูกป้องกัน เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการหยุดการแชร์หรือการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ให้ดู ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

 • ฉันสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้หรือไม่ ไม่ได้ ขนาดฟอนต์ถูกกำหนดไว้แล้ว วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนขนาดที่แสดงได้คือการขยายหน้าจอที่มุมขวามือด้านล่างของหน้าต่าง Excel อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้กล่องคำสั่งผสม ActiveX ได้ ดูเพิ่มกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมลงในเวิร์กชีต

 • มีวิธีเติมหรือเลือกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอัตโนมัติตามที่ฉันพิมพ์หรือไม่ ไม่มี แต่ถ้าคุณใช้กล่องคำสั่งผสม ActiveX คุณจะมีฟังก์ชันนี้

 • ฉันเลือกหลายตัวเลือกในรายการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ไหม ไม่ได้ ยกเว้นว่าคุณใช้คำสั่งผสม ActiveX หรือกล่องรายการ

 • ฉันเลือกรายการในรายการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบันทึกในรายการอื่นได้ไหม ได้! ซึ่งวิธีนี้เรียกว่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างอิงถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูสร้างรายการดรอปดาวน์ที่อ้างอิงถึง

 • ฉันสามารถนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดออกจากเวิร์กชีตได้อย่างไร คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ไปยัง > พิเศษ ได้ ในแท็บ หน้าแรก > การแก้ไข > ค้นหาและเลือก (หรือกด F5 หรือ Ctrl+G บนคีย์บอร์ด) จากนั้น พิเศษ > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วเลือก ทั้งหมด (เพื่อค้นหาเซลล์ทั้งหมดที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง) หรือ เหมือนกัน (เพื่อค้นหาเฉพาะเซลล์ที่ตรงตามการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้อง)

  กล่องโต้ตอบไปยังแบบพิเศษ

  จากนั้น ให้เปิดกล่องโต้ตอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (แท็บข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) แล้วกดปุ่ม ล้างทั้งหมด และ ตกลง

 • ฉันสามารถบังคับให้คนอื่นทำรายการในเซลล์ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ไหม ไม่ได้ แต่คุณสามารถใช้ VBA (ภาพพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชัน) เพื่อตรวจสอบว่ามีใครทำรายการในเงื่อนไขบางอย่าง เช่น ก่อนที่เขาบันทึกหรือปิดเวิร์กบุ๊ก ถ้าพวกเขาไม่ได้เลือก คุณสามารถยกเลิกเหตุการณ์และไม่อนุญาตให้พวกเขาทำรายการต่อจนกว่าจะเลือกได้

 • ฉันจะลงสีเซลล์ตามรายการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เลือกได้อย่างไร คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ในกรณีนี้ คุณต้องใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีเท่านั้น

  จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มีตัวเลือก
 • ฉันตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลแอดเดรสได้อย่างไร คุณสามารถใช้วิธี กำหนดเอง > สูตร แล้วตรวจสอบเครื่องหมาย @ ที่อยู่ในรายการรายการ ในกรณีนี้ ให้ใช้สูตร =ISNUMBER(FIND(“@”,D2)) ฟังก์ชัน FIND จะค้นหาเครื่องหมาย @ และถ้าพบจะคืนค่าตำแหน่งเป็นตัวเลขในสตริงข้อความและอนุญาตรายการ ถ้าไม่พบ ฟังก์ชัน FIND จะคืนค่าข้อผิดพลาดและป้องกันรายการ

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

วิดีโอ: สร้างและจัดการรายการดรอปดาวน์

เพิ่ม หรือเอารายการออกจากรายการแบบดรอปดาวน์

เอารายการแบบดรอปดาวน์ออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×