ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เซลล์

การนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

การนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

คุณใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อจำกัดชนิดของข้อมูลหรือค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในเซลล์ วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปวิธีหนึ่งคือ สร้างรายการดรอปดาวน์

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ดาวน์โหลดตัวอย่างของเรา

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กตัวอย่างที่มีตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างกฎ

 2. เลือกข้อมูล >การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. บนแท็บการตั้งค่าภายใต้อนุญาตให้เลือกตัวเลือก:

  • จำนวนเต็ม-เมื่อต้องการจำกัดเซลล์ให้ยอมรับเฉพาะตัวเลขทั้งหมด

  • ทศนิยม-เมื่อต้องการจำกัดเซลล์ให้ยอมรับเฉพาะตัวเลขทศนิยม

  • รายการ-เมื่อต้องการเลือกข้อมูลจากรายการดรอปดาวน์

  • วันที่-เมื่อต้องการจำกัดเซลล์ให้ยอมรับเฉพาะวันที่

  • เวลาเพื่อจำกัดเซลล์ให้ยอมรับเฉพาะเวลา

  • ความยาวข้อความ-เมื่อต้องการจำกัดความยาวของข้อความ

  • กำหนดเอง–สำหรับสูตรแบบกำหนดเอง

 4.  ภายใต้ข้อมูลให้เลือกเงื่อนไข:

  • ระหว่าง

  • ไม่อยู่ระหว่าง

  • เท่ากับ

  • ไม่เท่ากับ

  • มากกว่า

  • น้อยกว่า

  • มากกว่าหรือเท่ากับ

  • น้อยกว่าหรือเท่ากับ

 5. บนแท็บการตั้งค่าภายใต้อนุญาตให้เลือกตัวเลือก:

 6. ตั้งค่าที่จำเป็นอื่นๆโดยยึดตามสิ่งที่คุณเลือกสำหรับการอนุญาตและข้อมูล ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกระหว่างแล้วเลือกค่าน้อยที่สุด:และค่ามากที่สุด:ค่าสำหรับเซลล์ (s)

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายละเว้นช่องว่างถ้าคุณต้องการละเว้นช่องว่าง

 8. ถ้าคุณต้องการเพิ่มชื่อเรื่องและข้อความสำหรับกฎของคุณให้เลือกแท็บข้อความสำหรับการป้อนค่าแล้วพิมพ์ชื่อเรื่องและข้อความที่ใส่

 9. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความที่นำเข้าเมื่อเซลล์ถูกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงข้อความเมื่อผู้ใช้เลือกหรือจัดอยู่เหนือเซลล์ที่เลือก

 10. เลือก ตกลง

  ในตอนนี้ถ้าผู้ใช้พยายามใส่ค่าที่ไม่ถูกต้องหน้าจอป็อปอัพจะปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อความ "ค่านี้ไม่ตรงกับข้อจำกัดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับเซลล์นี้"

ถ้าคุณกำลังสร้างแผ่นงานที่ต้องการให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลคุณอาจต้องการจำกัดการใส่ข้อมูลลงในช่วงวันที่หรือตัวเลขที่แน่นอนหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่ตัวเลขจำนวนเต็มบวกเท่านั้น Excel สามารถจำกัดการใส่ข้อมูลไปยังเซลล์บางเซลล์ได้โดยใช้ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้ใช้พร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเซลล์ถูกเลือกและแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

การจำกัดการป้อนข้อมูล

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจำกัดการป้อนข้อมูล

 2. บนแท็บข้อมูลให้คลิกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการตรวจสอบความถูกต้องไม่พร้อมใช้งานแผ่นงานอาจได้รับการป้องกันหรือเวิร์กบุ๊กอาจถูกแชร์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณแชร์หรือแผ่นงานของคุณได้รับการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊กให้ดูป้องกันเวิร์กบุ๊ก

 3. ในกล่องอนุญาตให้เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการอนุญาตแล้วกรอกข้อมูลลงในเกณฑ์และค่าการจำกัด

  หมายเหตุ: กล่องที่คุณใส่ค่าการจำกัดค่าจะถูกตั้งชื่อตามเกณฑ์ข้อมูลและการจำกัดเกณฑ์ที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกวันที่เป็นชนิดข้อมูลของคุณคุณจะสามารถใส่ค่าที่จำกัดในกล่องค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดที่มีป้ายชื่อวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดได้

พร้อมท์ผู้ใช้สำหรับรายการที่ถูกต้อง

เมื่อผู้ใช้คลิกในเซลล์ที่มีความต้องการในการป้อนข้อมูลคุณสามารถแสดงข้อความที่อธิบายว่าข้อมูลใดถูกต้อง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการพร้อมท์ผู้ใช้สำหรับรายการข้อมูลที่ถูกต้อง

 2. บนแท็บข้อมูลให้คลิกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการตรวจสอบความถูกต้องไม่พร้อมใช้งานแผ่นงานอาจได้รับการป้องกันหรือเวิร์กบุ๊กอาจถูกแชร์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณแชร์หรือแผ่นงานของคุณได้รับการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊กให้ดูป้องกันเวิร์กบุ๊ก

 3. บนแท็บข้อความสำหรับการป้อนค่าให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความที่ใส่เมื่อเซลล์ถูกเลือก

 4. ในกล่องชื่อเรื่องให้พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

 5. ในกล่องข้อความสำหรับการป้อนค่าให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดง

แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อมีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณมีข้อจำกัดของข้อมูลในสถานที่และผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเซลล์คุณสามารถแสดงข้อความที่อธิบายข้อผิดพลาดได้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณ

 2. บนแท็บข้อมูลให้คลิกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการตรวจสอบความถูกต้องไม่พร้อมใช้งานแผ่นงานอาจได้รับการป้องกันหรือเวิร์กบุ๊กอาจถูกแชร์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณแชร์หรือแผ่นงานของคุณได้รับการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊กให้ดูป้องกันเวิร์กบุ๊ก

 3. บนแท็บการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในกล่องชื่อเรื่องให้พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

 4. ในกล่องข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงถ้ามีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  บนแท็บ สไตล์ เมนูป็อปอัพให้เลือก

  กำหนดให้ผู้ใช้แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่จะดำเนินการต่อ

  หยุด

  เตือนผู้ใช้ว่าข้อมูลไม่ถูกต้องและจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกใช่หรือไม่ใช่เพื่อระบุว่าต้องการทำต่อไปหรือไม่

  คำเตือน

  เตือนผู้ใช้ว่าข้อมูลไม่ถูกต้องแต่อนุญาตให้พวกเขาดำเนินการต่อหลังจากปิดข้อความแจ้งเตือน

  สำคัญ

การจำกัดการป้อนข้อมูล

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจำกัดการป้อนข้อมูล

 2. บนแท็บข้อมูลภายใต้เครื่องมือให้คลิกตรวจสอบความถูกต้อง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เครื่องมือ

  หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถใช้คำสั่งตรวจสอบความถูกต้องได้ แสดงว่าแผ่นงานมีการป้องกันหรือเวิร์กบุ๊กถูกแชร์อยู่ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกแชร์หรือแผ่นงานมีการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ให้ดู ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

 3. บนเมนูป็อปอัพให้เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการอนุญาต

 4. บนเมนูป็อปอัพข้อมูลให้เลือกชนิดของเกณฑ์การจำกัดที่คุณต้องการแล้วใส่ค่าที่จำกัด

  หมายเหตุ: กล่องที่คุณใส่ค่าการจำกัดค่าจะถูกตั้งชื่อตามเกณฑ์ข้อมูลและการจำกัดเกณฑ์ที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกวันที่เป็นชนิดข้อมูลของคุณคุณจะสามารถใส่ค่าที่จำกัดในกล่องค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดที่มีป้ายชื่อวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดได้

พร้อมท์ผู้ใช้สำหรับรายการที่ถูกต้อง

เมื่อผู้ใช้คลิกในเซลล์ที่มีความต้องการในการป้อนข้อมูลคุณสามารถแสดงข้อความที่อธิบายว่าข้อมูลใดถูกต้อง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการพร้อมท์ผู้ใช้สำหรับรายการข้อมูลที่ถูกต้อง

 2. บนแท็บข้อมูลภายใต้เครื่องมือให้คลิกตรวจสอบความถูกต้อง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เครื่องมือ

  หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถใช้คำสั่งตรวจสอบความถูกต้องได้ แสดงว่าแผ่นงานมีการป้องกันหรือเวิร์กบุ๊กถูกแชร์อยู่ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกแชร์หรือแผ่นงานมีการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ให้ดู ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

 3. บนแท็บข้อความสำหรับการป้อนค่าให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความที่ใส่เมื่อเซลล์ถูกเลือก

 4. ในกล่องชื่อเรื่องให้พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

 5. ในกล่องข้อความสำหรับการป้อนค่าให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดง

แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อมีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณมีข้อจำกัดของข้อมูลในสถานที่และผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเซลล์คุณสามารถแสดงข้อความที่อธิบายข้อผิดพลาดได้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณ

 2. บนแท็บข้อมูลภายใต้เครื่องมือให้คลิกตรวจสอบความถูกต้อง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เครื่องมือ

  หมายเหตุ: ถ้าไม่สามารถใช้คำสั่งตรวจสอบความถูกต้องได้ แสดงว่าแผ่นงานมีการป้องกันหรือเวิร์กบุ๊กถูกแชร์อยู่ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกแชร์หรือแผ่นงานมีการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กบุ๊ก ให้ดู ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

 3. บนแท็บการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในกล่องชื่อเรื่องให้พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับข้อความของคุณ

 4. ในกล่องข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงถ้ามีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  บนแท็บ สไตล์ เมนูป็อปอัพให้เลือก

  กำหนดให้ผู้ใช้แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่จะดำเนินการต่อ

  หยุด

  เตือนผู้ใช้ว่าข้อมูลไม่ถูกต้องและจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกใช่หรือไม่ใช่เพื่อระบุว่าต้องการทำต่อไปหรือไม่

  คำเตือน

  เตือนผู้ใช้ว่าข้อมูลไม่ถูกต้องแต่อนุญาตให้พวกเขาดำเนินการต่อหลังจากปิดข้อความแจ้งเตือน

  สำคัญ

เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในเซลล์หรือช่วง

หมายเหตุ: สองขั้นตอนแรกในส่วนนี้มีไว้สำหรับการเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชนิดใดก็ตาม ขั้นตอนที่3-7 จะใช้สำหรับการสร้างรายการดรอปดาวน์โดยเฉพาะ 

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. ในแท็บ การตั้งค่า ในกล่อง อนุญาต ให้เลือก รายการ

 4. ในกล่องแหล่งข้อมูลให้พิมพ์ค่ารายการของคุณโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่นพิมพ์ต่ำค่าเฉลี่ยสูง

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดรอปดาวน์ภายในเซลล์ แล้ว ไม่เช่นนั้น คุณจะไม่เห็นลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากเซลล์

 6. เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการจัดการกับค่าว่าง (ช่องว่าง) ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นช่องว่าง

 7. ทดสอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบทำงานอย่างถูกต้อง ให้ลองใส่ข้อมูลทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องลงในเซลล์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณกำลังทำงานดังที่คุณต้องการ และข้อความของคุณปรากฏตอนที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

 • หลังจากที่คุณสร้างรายการดรอปดาวน์แล้ว ให้ตรวจสอบว่ารายการทำงานตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการตรวจสอบเพื่อดูว่าเซลล์กว้างพอที่จะแสดงรายการทั้งหมดของคุณหรือไม่

 • เอาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลออก-เลือกเซลล์หรือเซลล์ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องที่คุณต้องการลบแล้วไปที่ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กดปุ่มล้างทั้งหมดจากนั้นคลิกตกลง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชนิดอื่นๆ และแสดงวิธีเพิ่มชนิดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในเวิร์กชีตของคุณ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้:

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

จำกัดการใส่ข้อมูลให้เป็นจำนวนเต็มภายในขีดจำกัด

 1. ทำตามขั้นตอนที่1-2 ด้านบน

 2. จากรายการ การอนุญาต ให้เลือก จำนวนเต็ม

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ เช่น เมื่อต้องการตั้งค่าขีดจำกัดบนและล่าง ให้เลือก ระหว่าง

 4. ใส่ค่าที่น้อยที่สุด มากที่สุด หรือค่าเฉพาะเพื่ออนุญาต

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่สูตรที่คืนค่าเป็นตัวเลขได้

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเซลล์ F1 เมื่อต้องการตั้งค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการลดลงเป็นสองเท่าของจำนวนเด็กในเซลล์นั้น ให้เลือก มากกว่าหรือเท่ากับ ในกล่อง ข้อมูล แล้วใส่สูตร =2*F1 ในกล่อง ค่าน้อยที่สุด

จำกัดการใส่ข้อมูลให้เป็นเลขทศนิยมภายในขีดจำกัด

 1. ทำตามขั้นตอนที่1-2 ด้านบน

 2. ในกล่อง อนุญาต ให้เลือก ทศนิยม

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ เช่น เมื่อต้องการตั้งค่าขีดจำกัดบนและล่าง ให้เลือก ระหว่าง

 4. ใส่ค่าที่น้อยที่สุด มากที่สุด หรือค่าเฉพาะเพื่ออนุญาต

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่สูตรที่คืนค่าเป็นตัวเลขได้ เช่น เมื่อต้องการจำกัดค่าสูงสูดสำหรับค่าคอมมิชชันและโบนัสเป็น 6% ของเงินเดือนของพนักงานขายในเซลล์ E1 ให้เลือก น้อยกว่าเท่ากับ ในกล่อง ข้อมูล แล้วใส่สูตร =E1*6% ในกล่อง สูงสุด

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเช่น 20% ให้เลือกทศนิยมในกล่องอนุญาตเลือกประเภทของข้อจำกัดที่คุณต้องการในกล่องข้อมูลให้ใส่ค่าน้อยที่สุดค่ามากที่สุดค่ามากที่สุดค่ามากที่สุดค่ามากที่สุดค่ามากที่สุดเป็นทศนิยมเช่น2จากนั้น แสดงเซลล์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเลือกเซลล์แล้วคลิกสไตล์เปอร์เซ็นต์ รูปปุ่ม ในกลุ่มตัวเลขบนแท็บหน้าแรก

จำกัดการใส่ข้อมูลให้เป็นวันที่ภายในช่วงวันที่

 1. ทำตามขั้นตอนที่1-2 ด้านบน

 2. ในกล่อง อนุญาต ให้เลือก วันที่

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการอนุญาตวันที่หลังจากวันใดวันหนึ่ง ให้เลือก มากกว่า

 4. ใส่วันที่เริ่มต้น สิ้นสุด หรือวันที่เฉพาะเพื่อนุญาต

  คุณยังสามารถใส่สูตรที่คืนค่าเป็นวันที่ เช่น เมื่อต้องการตั้งค่ากรอบเวลาระหว่างวันที่ของวันที่และวันที่ของอีก 3 วันนับจากวันนี้ ให้เลือก ระว่าง ในกล่อง ข้อมูล ให้ใส่ =TODAY() ในกล่อง วันที่เริ่มต้น แล้วใส่ =TODAY()+3 ในกล่อง วันที่สิ้นสุด

จำกัดการใส่ข้อมูลให้เป็นเวลาภายในกรอบเวลา

 1. ทำตามขั้นตอนที่1-2 ด้านบน

 2. ในกล่อง อนุญาต ให้เลือก เวลา

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการอนุญาตเวลาก่อนเวลาใดเวลาหนึ่งของวัน ให้เลือก น้อยกว่า

 4. ใส่เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หรือเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการอนุญาต ถ้าคุณต้องการใส่เวลาที่เฉพาะเจาะจง ให้ใช้รูปแบบเวลา hh:mm

  เช่น สมมติว่าคุณตั้งค่าเซลล์ E2 ให้เป็นเวลาเริ่มต้น (8:00 น.) และเซลล์ F2 ให้เป็นเวลาสิ้นสุด (17:00 น.) และคุณต้องการจำกัดเวลาการประชุมระหว่างเวลาเหล่านั้น จากนั้นเลือก ระหว่าง ในกล่องข้อมูล ให้ใส่ =E2 ในกล่อง เวลาเริ่มต้น จากนั้นใส่ =F2 ในกล่อง เวลาสิ้นสุด

จำกัดการใส่ข้อมูลให้เป็นข้อความภายในความยาวที่กำหนด

 1. ทำตามขั้นตอนที่1-2 ด้านบน

 2. ในกล่อง อนุญาต ให้เลือก ความยาวข้อความ

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการอนุญาตจำนวนของอักขระถึงจำนวนหนึ่ง ให้เลือก น้อยกว่าหรือเท่ากับ

 4. ในกรณีนี้เราต้องการจำกัดจำนวนรายการเป็น25อักขระดังนั้นให้เลือกน้อยกว่าหรือเท่ากับในกล่องข้อมูลแล้วใส่25ในกล่องสูงสุด

คำนวณค่าที่อนุญาตโดยอิงจากเนื้อหาของเซลล์อื่น

 1. ทำตามขั้นตอนที่1-2 ด้านบน

 2. ในกล่องอนุญาตให้เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ข้อมูล ให้เลือกชนิดของข้อจำกัดที่คุณต้องการ

 4. ในกล่องหนึ่งหรือหลายกล่องที่อยู่ใต้กล่อง ข้อมูล ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการใช้ระบุค่าที่อนุญาต

  เช่น เมื่อต้องการอนุญาตรายการสำหรับบัญชีเท่านั้นหากผลลัพธ์ไม่เกินงบประมาณในเซลล์ E1 ให้เลือก อนุญาต > ตัวเลขทั้งหมด ข้อมูล น้อยกว่าหรือเท่ากับ และ สูงสุด >= =E1

หมายเหตุ: 

 • ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ตัวเลือกแบบกำหนดเองที่คุณเขียนสูตรเพื่อตั้งค่าเงื่อนไขของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่กล่องข้อมูลแสดงเป็นที่ถูกปิดใช้งานด้วยตัวเลือกแบบกำหนดเอง

 • ภาพหน้าจอในบทความนี้ถูกถ่ายใน Excel 2016 แต่ฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกันใน Excel สำหรับเว็บ

เมื่อต้องการตรวจสอบ

ใส่สูตรนี้

เซลล์ที่มีรหัสผลิตภัณฑ์ (C2) จะเริ่มต้นด้วยคำนำหน้ามาตรฐาน "ID-" และอักขระต้องมีความยาวอย่างน้อย 10 ตัว (9 ตัวขึ้นไป)

= และ (ซ้าย (C2, 3) = "ID-", เลน (C2) >9)

ตัวอย่างที่ 6: สูตรในการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

เซลล์ที่มีชื่อผลิตภัณฑ์ (D2) จะมีเฉพาะข้อความเท่านั้น

=ISTEXT(D2)

ตัวอย่างที่ 2: สูตรในการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

เซลล์ที่มีวันเกิน (B6) ต้องมีค่ามากกว่าค่าปีที่ตั้งค่าไว้ในเซลล์ B4

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

ตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อจำกัดรายการสำหรับผู้ที่มีอายุน้อย

ข้อมูลทั้งหมดในช่วงเซลล์ A2:A10 จะมีค่าที่ไม่ซ้ำกัน

=COUNTIF($A$2:$A$10,A2)=1

ตัวอย่างที่ 4: สูตรในการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

หมายเหตุ: คุณต้องใส่สูตรการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับเซลล์ A2 ก่อนจากนั้นคัดลอก A2 จนถึง A3: A10 อาร์กิวเมนต์ที่สองไปยัง COUNTIF จะตรงกับเซลล์ปัจจุบัน นั่นคือA2) = 1ส่วนจะเปลี่ยนเป็นA3) = 1, A4) = 1และอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบว่าข้อมูลอีเมลแอดเดรสในเซลล์ B4 มีสัญลักษณ์ @

= ISNUMBER (ค้นหา ("@", B4))

ตัวอย่างการตรจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อดูว่าอีเมลแอดเดรสมีสัญลักษณ์ @

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เพิ่ม หรือเอารายการออกจากรายการแบบดรอปดาวน์

เอารายการแบบดรอปดาวน์ออก

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×