การนำการจัดเรียงไปใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การจัดเรียงเริ่มต้นที่ใช้ในการแสดงข้อความ คือการจัดเรียงตามวันที่ คุณสามารถสลับไปยังการจัดเรียงอื่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบใดก็ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก จัดเรียงตาม

  2. คลิกการจัดเรียงที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการกำหนดการจัดเรียงเอง บนเมนู มุมมอง ให้คลิก จัดเรียงตาม แล้วคลิก กำหนดเอง จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดเรียงมาตรฐานจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างรวดเร็ว ให้ทำดังนี้

    • ในเค้าโครงแบบบรรทัดเดียว ให้คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วคลิก จัดเรียงตาม บนเมนูทางลัด จากนั้นให้คลิกการจัดเรียงที่คุณต้องการ

    • ในเค้าโครงแบบหลายบรรทัด คลิกขวาจัดเรียงตาม: ชื่อจัดเรียง คอลัมน์ แล้ว คลิกการจัดเรียงที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×