การนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ใน Excel

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้คุณนำสีไปใช้กับเซลล์ตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่น ค่าที่ซ้ำกัน ค่าที่ตรงกับเกณฑ์บางอย่าง เช่น มากกว่า 100 หรือเท่ากับ “รายได้” ด้วยกฎการเน้นเซลล์และกฎอันดับแรก/อันดับท้าย คุณยังสามารถแสดงอันดับของเซลล์แต่ละเซลล์ตามช่วงของค่าด้วยแถบข้อมูล ระดับสี และชุดไอคอน การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเป็นแบบไดนามิก ดังนั้นเมื่อค่าของคุณเปลี่ยนการจัดรูปแบบจะปรับตามโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขด้วยระดับสี

การเลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขด้วยระดับสีสามสี

หมายเหตุ: ก่อน Excel 2007 กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขต้องสร้างขึ้นด้วยสูตรและสนับสนุนเพียง 3 ระดับเท่านั้น ตั้งแต่ Excel 2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมีกฎที่กำหนดไว้จำนวนมากที่ง่ายต่อการนำไปใช้และสามารถสนับสนุนได้ถึง 64 ระดับ ถ้าคุณมีสถานการณ์การจัดรูปแบบที่ไม่สามารถสร้างด้วยรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ คุณจะยังคงสามารถใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

ในหัวข้อนี้ เราจะแสดงให้เห็นวิธีในการนำกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เหล่านี้มาใช้ โปรดทราบว่าคุณสามารถสร้างส่วนผสมรูปแบบได้หลายพันชุด ดังนั้นคุณควรทดลองจนกว่าจะพบสิ่งที่เหมาะกับคุณ นอกจากนี้คุณควรคำนึงถึงผู้ชมของคุณด้วย เนื่องจากการนำรูปแบบตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันจำนวนมากไปใช้งานนั้นไม่ยาก จนคุณอาจทำให้ผู้อื่นไม่เข้าใจว่าคุณต้องการจะแสดงอะไร

คุณสามารถเน้นรายการที่ซ้ำกันในคอลัมน์ข้อมูล:

ค่าซ้ำที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกันถูกเน้น

 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการจัดรูปแบบค่าที่ซ้ำกันด้วยสี เช่นกรณีนี้เป็นคอลัมน์ชื่อพนักงาน

 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > กฎการเน้นเซลล์ > ค่าที่ซ้ำกัน

  ค่าที่ซ้ำกัน

 3. เลือกรูปแบบจากรายการดรอปดาวน์ของตัวเลือก จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อจัดรูปแบบเซลล์

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบการเน้นรายการที่ซ้ำ

แล้วช่วงจะจัดรูปแบบรายการที่ซ้ำกันให้เน้นเป็นสีที่คุณเลือก

เรียงลำดับตามสี

คุณสามารถใช้การค้นหารายการที่ซ้ำกันให้ล้ำไปอีกระดับด้วยการเรียงลำดับรายการตามสี ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงรายการที่ซ้ำกันเป็นกลุ่มเช่นการลบออกง่ายดายขึ้น

 1. คลิกตำแหน่งใดๆ ในช่วงข้อมูลของคุณ และบนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง > เรียงลำดับ

 2. เลือกชื่อพนักงานสำหรับตัวเลือก เรียงลำดับตามเรียงลำดับ > สีเซลล์ แล้วเลือก ลำดับ > เลือกสีที่จะเรียงลำดับ > ที่ด้านบน แล้วคลิก ตกลง

ข้อมูล > เรียงลำดับ > เรียงลำดับตามตัวเลือกสี

ตารางที่เรียงลำดับจะจัดกลุ่มรายการที่ซ้ำกันที่ด้านบน:

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีการเรียงลำดับค่าซ้ำที่ด้านบนของรายการ

ตัวเลือก รายการ 10 อันดับแรก สามารถระบุผู้กระทำอันดับสูงสุดในช่วง เช่น ลูกค้า 10 อันดับแรกในการจัดอันดับตามรายการ ในทำนองเดียวกันคุณสามารถเลือก รายการ 10 อันดับท้ายสูงสุด/ล่างสุด 10% หรือ สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย คุณสามารถเปลี่ยนค่า 10 เป็นค่าใดก็ได้ที่คุณต้องการเมื่อคุณเลือกกฎ ในตัวอย่างต่อไปนี้ เรากำลังเน้นที่ประสิทธิภาพในการทำรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก

รายการ 10 อันดับแรกของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่นำไปใช้กับช่วง
 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ในตัวอย่างข้างต้นเป็นคอลัมน์รายได้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > กฎอันดับแรก/อันดับท้าย > รายการ 10 อันดับแรก

  ตัวเลือกรูปแบบ 10 อันดับแรกของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. คุณสามารถปรับจำนวนตัวเลือกที่คุณต้องการขึ้นหรือลง และสีเติม

  การเลือกรายการ 10 อันดับแรกของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เมื่อคุณใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดง แถบข้อมูล Excel จะวาดแถบสีในแต่ละเซลล์ที่มีความยาวสอดคล้องกับค่าของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ในช่วงที่เลือก

แถบข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่นำไปใช้กับช่วง
 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ในกรณีนี้เป็นคอลัมน์รายได้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > แถบข้อมูล > เลือกสไตล์ ไล่ระดับสี หรือ สีเติมแบบทึบ ตามที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีสไตล์แถบข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับรายการหลังจากนำแถบข้อมูลไปใช้ เพียงเลือกคอลัมน์ และบนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วเลือกตัวเลือก เรียงลำดับจากน้อยไปหามากแบบรวดเร็ว หรือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยแบบรวดเร็ว เพื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

การใช้ชุดไอคอนจะทำให้คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ค่าจะตกอยู่ในระหว่างบางช่วงตัวเลขหรือระดับเปอร์เซ็นต์ ในตัวอย่างต่อไปนี้ เรากำลังแสดงประสิทธิภาพของภูมิภาคต่อเป้าหมายหนึ่งด้วยไอคอนค่าบวก ไอคอนค่าบวกของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ค่ากลาง ไอคอนค่ากลางของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และค่าลบ ไอคอนค่าลบของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ชุดไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่นำไปใช้กับช่วง
 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > ชุดไอคอน > เลือกสไตล์ชุดไอคอนที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกชุดไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. Excel จะพยายามตีความข้อมูลของคุณและจัดรูปแบบให้สอดคล้องกัน แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถไปที่แท็บ หน้าแรก แล้วคลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > จัดการกฏ > เลือก กฏชุดไอคอน > แก้ไขกฏ จากนั้นปรับส่วน "แสดงแต่ละไอคอนตามกฎเหล่านี้" ในกรณีนี้ เราจะตั้งกฎให้ทุกค่าที่มากกว่า 45,000 เป็นบวก ทุกค่าที่อยู่ระหว่าง 40,000 และ 45,000 เป็นกลาง และทุกค่าที่น้อยกว่า 40,000 เป็นลบ

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกชุดไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขด้วยระดับสีสามสี

การใช้ ระดับสี ช่วยให้คุณสามารถเน้นค่าเพื่อแสดงช่วง และเปรียบเทียบค่าสูงต่ำเช่นในกรณีนี้เดือน ม.ค. - มิ.ย.

 1. เลือกช่วงที่มีค่าที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > ระดับสี > เลือกระดับที่คุณต้องการ ในกรณีนี้เราใช้ระดับสีแดง - สีเหลือง - สีเขียว

  ระดับสีแดง เหลือง เขียว

ถ้าคุณต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้กับแถวเว้นแถวในข้อมูลของคุณ คุณสามารถทำได้ด้วยสูตรการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แต่การจัดรูปแบบข้อมูลของคุณเป็นตารางนั้นง่ายกว่ามาก เลือกเซลล์ภายในช่วงข้อมูลของคุณ และไปที่ หน้าแรก > สไตล์ > จัดรูปแบบเป็นตาราง > เลือกสไตล์ที่คุณต้องการจาก แกลเลอรีสไตล์ แล้ว Excel จะแปลงข้อมูลของคุณลงในตารางทันที

แกลเลอรีสไตล์ตาราง Excel

ถ้าคุณต้องการเพียงการจัดรูปแบบตารางแต่ไม่ต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมของตาราง คุณสามารถแปลงตารางกลับไปเป็นช่วงได้ คลิกที่ใดก็ได้ภายในช่วงตาราง จากนั้นคลิกแท็บ เครื่องมือตาราง บน Ribbon > ออกแบบ > เครื่องมือ> แปลงเป็นช่วง

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง Excel ได้ที่นี่: สร้างหรือลบตาราง Excel ในเวิร์กชีต

ถ้าตัวเลือกข้างต้นไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหา คุณสามารถสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของคุณเองได้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > สร้างกฎ

  กฏการจัดรูปแบบใหม่

 3. สร้างกฎของคุณและระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบ แล้วคลิก ตกลง คุณยังสามารถดูใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานด่วน: นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

ใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

การใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นวันที่ใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×