ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ใน Excel

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทำให้คุณสามารถนำสีไปใช้กับเซลล์ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุ ค่าที่ซ้ำกันดังกล่าวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ เช่น "มากกว่า 100" หรือ "เท่ากับรายได้" มีตัวเลือกต่างๆ ที่จะ เน้นกฎของเซลล์ และกำหนดค่า กฎอันดับแรก/สุดท้าย คุณยังสามารถแสดงอันดับของเซลล์แต่ละเซลล์ตามช่วงของค่าด้วยแถบข้อมูล ระดับสี และชุดไอคอน การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเป็นแบบไดนามิก ซึ่งหมายความว่าการจัรูปแบบจะปรับโดยอัตโนมัติตามค่าที่เปลี่ยนแปลงของคุณ

ตัวเลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขด้วยระดับสี

การเลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขด้วยระดับสีสามสี

หมายเหตุ: ก่อน Excel 2007 กฎของการจัดรุปแบบตามเงื่อนไขต้องสร้างด้วยสูตร และสนับสนุนเฉพาะสามระดับเท่านั้น ตั้งแต่ Excel 2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไม่กฎที่กำหนดไว้จำนวนมากที่นำไปใช้ได้ง่าย และสามารถสนับสนุนได้ถึง 64 ระดับ ถ้าคุณมีสถานการณ์การจัดรูปแบบที่ไม่สามารถสร้างด้วยรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ คุณสามารถ  ใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

ในหัวข้อนี้ เราจะสาธิตวิธีการนำกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เหล่านี้ไปใช้ มีชุดที่อาจเกิดขึ้นได้หลายพันชุด คุณจึงควรทดลองจนกว่าจะพบสิ่งที่เหมาะกับคุณ นอกจากนี้ ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับผู้ชมของคุณ เนื่องจากความซับซ้อนที่มากเกินไปอาจทำให้เข้าใจจุดประสงค์ของคุณได้ยาก

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเน้นรายการที่ซ้ำกันในคอลัมน์ข้อมูล:

ค่าซ้ำที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกันถูกเน้น

 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการจัดรูปแบบค่าที่ซ้ำกันด้วยสี เช่น ตัวอย่างของชื่อพนักงานที่นี่

 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > กฎการเน้นเซลล์ > ค่าที่ซ้ำกัน

  ค่าที่ซ้ำกัน

 3. เลือกรูปแบบจากรายการดรอปดาวน์อบบตัวเลือก แล้วคลิก ตกลง

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบการเน้นรายการที่ซ้ำ

ช่วงจะแสดงรูปแบบที่เน้นรายการที่ซ้ำกันด้วยสีที่คุณเลือก

ยกระดับการค้นหารายการที่ซ้ำกันโดยเรียงลำดับรายการของคุณตามสี ซึ่งสามารถทำให้การนำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากไปใช้กับรายการที่ซ้ำกัน เช่น การลบ ง่ายยิ่งขึ้น

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในช่วงข้อมูลของคุณ แล้วคลิก ข้อมูล>เรียงลำดับและกรอง>เรียงลำดับ

 2. เลือก ชื่อพนักงาน สำหรับตัวเลือก เรียงลำดับตาม เลือกสีของเซลล์ในรายการดรอปดาวน์ เรียงลำดับเมื่อ แล้วเลือกสีใน ลำดับ แล้วเลือก ไว้บนสุด ในรายการดรอปดาวน์สุดท้าย คลิก ตกลง เพื่อนำการจัดรูปแบบนี้ไปใช้

ข้อมูล > เรียงลำดับ > เรียงลำดับตามตัวเลือกสี

ตารางที่เรียงลำดับจะจัดกลุ่มรายการที่ซ้ำกันที่ด้านบน:

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีการเรียงลำดับค่าซ้ำที่ด้านบนของรายการ

ตัวเลือก รายการ 10 อันดับแรก สามารถระบุตัวดำเนินการในช่วง เช่น ลูกค้า 10 อันดับแรกในรายการตามลำดับ ในทำนองเดียวกัน คุณยังสามารถเลือก รายการ 10 อันดับสุดท้ายสูงสุด/ล่างสุด 10% หรือ สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย คุณสามารถเปลี่ยน 10 อันดับแรกเป็นค่าใดก็ตามที่คุณต้องการ หลังจากระบุกฎแล้ว

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดูวิธีเน้นประสิทธิภาพด้านการทำรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก

รายการ 10 อันดับแรกของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่นำไปใช้กับช่วง
 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ในรูปภาพด้านบน เราได้เลือกคอลัมน์ รายได้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > กฎอันดับแรก/อันดับท้าย > รายการ 10 อันดับแรก

  ตัวเลือกรูปแบบ 10 อันดับแรกของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. คุณสามารถปรับจำนวนตัวเลือกที่คุณต้องการขึ้นหรือลง และสีเติม

  การเลือกรายการ 10 อันดับแรกของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เมื่อคุณใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดง แถบข้อมูล Excel จะวาดแถบสีในแต่ละเซลล์ที่มีความยาวสอดคล้องกับค่าของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ในช่วงที่เลือก

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำตามตัวอย่างนี้

แถบข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่นำไปใช้กับช่วง
 1. 555เลือกช่วงที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ในรูปภาพด้านบน เราได้เลือกคอลัมน์ รายได้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > แถบข้อมูล แล้วเลือกสไตล์ ไล่ระดับสี หรือ สีเติมแบบทึบ ตามที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีสไตล์แถบข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับรายการหลังจากนำแถบข้อมูลของคุณไปใช้ แค่เลือกคอลัมน์ จากนั้น บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วเลือกตัวเลือก เรียงลำดับจากน้อยไปหามากแบบรวดเร็ว หรือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยแบบรวดเร็ว เพื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย

ใช้ชุดไอคอนเพื่อระบุให้เห็นตำแหน่งที่ค่าจะตกอยู่ภายในช่วงบางช่วงบนตัวเลขหรือระดับเปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้ เรากำลังเปรียบเทียบประสิทธิภาพของภูมิภาคกับมาตรฐานด้วยไอคอนค่าบวก ไอคอนค่าบวกของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ค่ากลาง ไอคอนค่ากลางของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และค่าลบ ไอคอนค่าลบของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดูวิธีทำ

ชุดไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่นำไปใช้กับช่วง

 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข> ชุดไอคอน แล้วเลือกสไตล์ของชุดไอคอนตามที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกชุดไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข


 3. Excel จะพยายามตีความข้อมูลของคุณและจัดรูปแบบให้สอดคล้องกัน ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน ให้ไปที่แท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > จัดการกฎ แล้วเลือก กฎชุดไอคอน > แก้ไขกฎ แล้วปรับส่วน "แสดงแต่ละไอคอนตามกฎเหล่านี้" ในกรณีนี้ เราจะตั้งค่ากฎเพื่อให้ทุกค่าที่มากกว่า 45,000 เป็นค่าบวก ทุกค่าระหว่าง 40,000 และ 45,000 เป็นค่ากลาง และทุกค่าที่น้อยกว่า 40,000 เป็นค่าลบ

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกชุดไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การใช้ ระดับสี คุณสามารถเน้นค่าเพื่อแสดงช่วงและเปรียบเทียบค่าสูงและค่าต่ำ ในกรณีนี้คือเดือน ม.ค.-มิ.ย.

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขด้วยระดับสีสามสี

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือกช่วงที่มีค่าที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > ระดับสี แล้วเลือกระดับสีที่คุณต้องการ ในกรณีนี้ เราใช้ ระดับสีแดง – สีเหลือง – สีเขียว

  ระดับสีแดง เหลือง เขียว

ถ้าคุณต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้กับแถวอื่นทุกแถวในข้อมูลของคุณ คุณสามารถทำได้ด้วยสูตรการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบข้อมูลของคุณเป็นตารางก็ง่ายกว่ามาก เลือกเซลล์ภายในช่วงข้อมูลของคุณและไปที่ หน้าแรก > สไตล์ > จัดรูปแบบเป็นตาราง แล้วเลือกสไตล์ตามที่คุณต้องการจาก แกลเลอรีสไตล์ แล้ว Excel จะแปลงข้อมูลของคุณเป็นตารางโดยทันที

แกลเลอรีสไตล์ตาราง Excel

ถ้าคุณต้องการเพียงการจัดรูปแบบตารางแต่ไม่ต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมของตาราง คุณสามารถแปลงตารางกลับไปเป็นช่วงได้ คลิกที่ใดก็ได้ภายในช่วงตาราง จากนั้นคลิกแท็บ เครื่องมือตาราง บน Ribbon > ออกแบบ > เครื่องมือ> แปลงเป็นช่วง

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง Excel ได้ที่นี่: สร้างหรือลบตาราง Excel ในเวิร์กชีต

ถ้าตัวเลือกข้างต้นไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของคุณเองในไม่กี่ขั้นตอน:

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > สร้างกฎ

  กฏการจัดรูปแบบใหม่

 3. สร้างกฎของคุณและระบุตัวเลือกรูปแบบของกฎ แล้วคลิก ตกลง คุณยังสามารถดู ใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×