การนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขคืออะไร

การพิจารณาความเข้ากันได้

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขคืออะไร

ในMicrosoft Office InfoPath 2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นสำหรับตัวควบคุม โดยยึดตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม จัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้เป็นตัวหนา ขีดเส้นใต้ เอียง strikethrough สีฟอนต์ และสีพื้นหลังสำหรับตัวควบคุม คุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อกำหนดว่า ตัวควบคุมจะมองเห็นได้บนฟอร์มเมื่อผู้ใช้เติมออก ว่าตัวควบคุมที่ถูกปิดใช้งาน หรือว่าจะให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม หรือเอาบางตัวควบคุม เช่นส่วนเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นบางตัวอย่างของวิธีการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในแม่แบบฟอร์ม

 • ซ่อนส่วนที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เว้นแต่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระบุที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

 • เปลี่ยนสีแบบอักษรเป็นสีน้ำเงินและลักษณะแบบอักษรเป็นตัวหนาสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

 • เปลี่ยนสีแถวในตารางเสริมแถวที่สร้างขึ้นตามค่าของกล่องข้อความในแถวนั้น ตัวอย่างเช่น กำหนดให้แถวสำหรับรายการที่เสร็จไม่ทันกำหนดเวลาเป็นสีแดงและแถวสำหรับรายการที่เสร็จตามกำหนดเวลาเป็นสีเขียว

 • ทำเครื่องหมายรายการทางการเงินด้วยข้อความสีแดงเมื่อรายการเหล่านั้นน้อยกว่า $0 และเป็นข้อความสีเขียวเมื่อรายการเหล่านั้นมีค่า $0 ขึ้นไป

 • กรองแถวในตารางเสริมแถว

หมายเหตุ: ถ้าต้องการแสดงข้อความเมื่อผู้ใช้ใส่ค่าที่ไม่ถูกต้องลงในฟอร์ม คุณยังสามารถใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

รายการของตัวควบคุมที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุมของ Office InfoPath 2007 ที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และบอกให้ทราบว่ามีตัวควบคุมให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

ตัวควบคุมที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

มีให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

ปุ่ม

ใช่

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

ใช่

กล่องรายการแบบหล่นลง

ใช่

กล่องนิพจน์

ใช่

สิ่งที่แนบกับแฟ้ม

ใช่

กล่องรายการ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ใช่

ส่วนเพิ่มเติม

ใช่

ส่วนการทำซ้ำ

ใช่

ตารางเสริมแถว

ใช่

กล่อง Rich Text

ใช่

ส่วน

ใช่

กล่องข้อความ

ใช่

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

ไม่ใช่

ส่วนตัวเลือก

ไม่ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ไม่ใช่

ตารางเสริมแถวแนวนอน

ไม่ใช่

รูปภาพแบบหมึก

ไม่ใช่

ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

ไม่ใช่

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

ไม่ใช่

รูปภาพ

ไม่ใช่

ส่วนการทำซ้ำแบบเรียกใช้ซ้ำ

ไม่ใช่

ป้ายชื่อแนวตั้ง

ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วจึงคลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข บนเมนู รูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

 3. ในกล่อง ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้ใส่เงื่อนไข

  หมายเหตุ: InfoPath ตรวจสอบว่า เงื่อนไข โดยการตรวจสอบค่าของการเขตข้อมูล ที่ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ ไม่ตัวควบคุมเอง

 4. เมื่อต้องการเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้คลิก และ จากนั้นในกล่องขวาสุดใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทั้งสองข้อเป็นจริงเท่านั้น ให้คลิก และ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้เมื่อเงื่อนไขหนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อเป็นจริง ให้คลิกลูกศรที่ติดกับ และ จากนั้นให้คลิก หรือ

 5. ภายใต้ ให้ใช้การจัดรูปแบบนี้ ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้สำหรับเงื่อนไขต่างๆ หนึ่งข้อขึ้นไปของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข InfoPath จะใช้การจัดรูปแบบของเงื่อนไขแรกที่เป็นจริงเท่านั้น

 6. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้เลือกตัวควบคุมที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข บนเมนู รูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้เลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 3. ในกล่อง ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

  หมายเหตุ: InfoPath จะตรวจสอบเงื่อนไขโดยการตรวจสอบค่าของเขตข้อมูลที่ผูกกับตัวควบคุม ที่ไม่ใช่ตัวควบคุมเอง

 4. เลือกการจัดรูปแบบใหม่ใดๆ ที่คุณต้องการใช้กับเงื่อนไขต่างๆ หนึ่งข้อขึ้นไปของคุณ แล้วคลิก ตกลง

 5. ถ้าคุณมีเงื่อนไขหลายข้อสำหรับตัวควบคุมและต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับในการประเมินเงื่อนไขเหล่านั้น ให้เลือกเงื่อนไขในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง

  หมายเหตุ: ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข InfoPath จะใช้การจัดรูปแบบของเงื่อนไขแรกที่เป็นจริงเท่านั้น

 6. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×