การนำการจัดการสิทธิ์ในช้อมูลไปใช้กับรายการหรือไลบรารี

การนำการจัดการสิทธิ์ในช้อมูลไปใช้กับรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันไฟล์ซึ่งถูกดาวน์โหลดจากรายการหรือไลบรารีได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

 • Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) สนับสนุนการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลสำหรับไซต์ ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งแยกต่างหากหรือเพิ่มเติม

 • เมื่อต้องการนำ IRM ไปใช้กับรายการหรือไลบรารี คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบสำหรับรายการหรือไลบรารี

 • ก่อนที่คุณนำ IRM ไปใช้กับรายการหรือไลบรารี นั้นก่อนอื่นได้ โดยผู้ดูแลระบบสำหรับไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้SharePoint Server 2013 ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องติดตั้งตัวป้องกันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดสำหรับทุกชนิดไฟล์ที่บุคคลในองค์กรของคุณต้องการป้องกันด้วย IRM

การนำ IRM ไปใช้กับรายการหรือไลบรารี

การตั้งค่าการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดค่า IRM

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ ไลบรารี แล้วคลิก การตั้งค่าไลบรารี (ถ้าคุณกำลังทำงานในรายการ ให้คลิกแท็บ รายการ แล้วคลิก การตั้งค่ารายการ)

  ปุ่มการตั้งค่าไลบรารี SharePoint บน Ribbon
 3. ภายใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล
  ถ้าลิงก์ การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล ไม่ปรากฏขึ้นแสดงว่า IRM อาจไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิดใช้งาน IRM สำหรับไซต์ของคุณ ลิงก์ การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล จะไม่ปรากฏสำหรับไลบรารีรูปภาพ

 4. บนหน้า การตั้งค่าการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดสิทธิ์ในเอกสารต่างๆ ในไลบรารีนี้เมื่อดาวน์โหลด เพื่อนำสิทธิ์แบบจำกัดไปใช้กับเอกสารที่ดาวน์โหลดมาจากรายการหรือไลบรารีนี้

 5. ในสิทธิ์นโยบายชื่อกล่องสร้าง พิมพ์ชื่อที่ใช้อธิบายสำหรับนโยบายซึ่งคุณสามารถใช้ในภายหลังเพื่อแสดงความแตกต่างนโยบายนี้จากนโยบายอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์เป็นความลับบริษัทถ้าคุณมีสิทธิ์แบบจำกัดนำไปใช้กับรายการหรือไลบรารีที่ประกอบด้วยเอกสารบริษัทที่เป็นความลับที่

 6. ในกล่องตอบเพิ่มสิทธิ์นโยบายอธิบาย พิมพ์คำอธิบายที่ปรากฏของบุคคลที่ใช้รายการหรือไลบรารีที่ฉันจะควรจัดการเอกสารในรายการหรือไลบรารีนี้อธิบาย นี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์อภิปรายเนื้อหาของเอกสารนี้กับพนักงานคนอื่น ๆ เท่านั้นถ้าคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลในเอกสารเหล่านี้ให้เหลือเฉพาะพนักงานภายใน

 7. การนำข้อจำกัดเพิ่มเติมลงในเอกสารในรายการหรือไลบรารีนี้ คลิกแสดงตัวเลือก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำดังนี้

ให้ทำสิ่งนี้

อนุญาตให้บุคคลพิมพ์เอกสารจากรายการหรือไลบรารีนี้

เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ชมเมื่อต้องการพิมพ์

อนุญาตให้บุคคลที่มีสิทธิ์ แสดงรายการ เป็นอย่างน้อยสามารถเรียกใช้แมโครหรือโค้ดฝังตัวบนเอกสารได้

เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ชมเพื่อเรียกใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและสคริปต์ฟังก์ชันบนเอกสารที่ดาวน์โหลด

หมายเหตุ:  ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้โค้ดเพื่อแยกเนื้อหาของเอกสารได้

ต้องการให้บุคคลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของตนในช่วงที่ระบุ

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาภายในช่วงเวลาที่ระบุ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ สิทธิ์การอนุมัติของบุคคลในการเข้าถึงเนื้อหาจะหมดอายุหลังจากจำนวนวันที่ระบุ และจำเป็นต้องให้บุคคลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของตนและดาวน์โหลดสำเนาใหม่

เลือกตัวผู้ใช้ต้องยืนยันข้อมูลประจำตัวของตนโดยใช้ช่วงเวลานี้ (วัน) กล่องตรวจสอบ จากนั้น ให้ระบุจำนวนวันที่ซึ่งคุณต้องการให้เอกสารที่สามารถมองเห็นได้

ป้องกันบุคคลจากการอัปโหลดเอกสารที่ไม่สนับสนุน IRM สำหรับรายการหรือไลบรารีนี้

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ บุคคลจะไม่สามารถอัปโหลดชนิดไฟล์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้

 • ชนิดไฟล์ที่ไม่มีการติดตั้งตัวป้องกัน IRM ที่สัมพันธ์กันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าทั้งหมด

 • ชนิดไฟล์ที่ SharePoint Server 2010 ไม่สามารถถอดรหัสลับได้

 • ชนิดไฟล์ที่ได้รับการป้องกัน IRM ในโปรแกรมอื่น

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อย่าอนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดเอกสารที่ไม่สนับสนุน IRM

เอาสิทธิ์แบบจำกัดออกจากรายการหรือไลบรารีนี้ในวันที่ที่ระบุ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายหยุดการจำกัดการเข้าถึงไลบรารีที่ จากนั้น เลือกวันที่คุณต้องการ

ควบคุมช่วงที่ข้อมูลประจำตัวถูกแคชสำหรับโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเอกสารนั้น

ในการตั้งค่าการป้องกันกลุ่มและช่วงข้อมูลประจำตัวป้อนช่วงสำหรับแคข้อมูลประจำตัวในจำนวนวัน

อนุญาตการป้องกันกลุ่มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแชร์กับสมาชิกของกลุ่มเดียวกันได้

เลือก อนุญาตการป้องกันกลุ่ม และใส่ชื่อของกลุ่มสำหรับการแชร์

 1. หลังจากคุณเสร็จสิ้นการเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังใช้ SharePoint Online คุณอาจประสบกับการหมดเวลาเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการป้องกันแบบ IRM ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้นำการป้องกันแบบ IRM ไปใช้โดยใช้โปรแกรม Office ของคุณ และจัดเก็บไฟล์ของคุณในไลบรารี SharePoint ที่  ไม่ได้ใช้ IRM

ด้านบนของหน้า

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) คืออะไร

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) จะช่วยให้คุณจำกัดการกระทำที่ผู้ใช้สามารถทำกับไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดจากรายการหรือไลบรารีได้ IRM จะเข้ารหัสลับไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดและจำกัดชุดของผู้ใช้และโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตให้ถอดรหัสลับไฟล์เหล่านี้ IRM ยังสามารถจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้อ่านไฟล์ เพื่อที่พวกเขาจะไม่สามารถกระทำการเช่น พิมพ์สำเนาของไฟล์ หรือคัดลอกข้อความจากไฟล์ได้

คุณสามารถใช้ IRM บนรายการหรือไลบรารีเพื่อจำกัดการเผยแพร่เนื้อหาที่สำคัญได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างไลบรารีเอกสารเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะออกจำหน่ายกับตัวแทนการตลาดที่เลือกไว้ คุณสามารถใช้ IRM เพื่อป้องกันบุคคลเหล่านี้จากการแชร์เนื้อหานี้กับพนักงานอื่นในบริษัท

บนไซต์ คุณจะนำ IRM ไปใช้กับรายการหรือไลบรารีทั้งหมดมากกว่าที่จะใช้กับไฟล์ส่วนตัว ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับการป้องกันชุดของเอกสารหรือไฟล์ทั้งหมดนั้นมีความสม่ำเสมอ ดังนั้น IRM จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบังคับใช้นโยบายบริษัทในการจัดการเกี่ยวกับการใช้และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทได้ด้วย

หมายเหตุ: ข้อมูลบนหน้านี้เกี่ยวข้องกับการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลแทนที่คำใด ๆ ที่อ้างอิง 'จัดการสิทธิ์ในข้อมูล' ใน Microsoft SharePoint Server 2013 และSharePoint Server 2016 สิทธิ์การใช้งานคำข้อตกลงใด ๆ

IRM ช่วยป้องกันเนื้อหาได้อย่างไร

IRM ช่วยป้องกันเนื้อหาที่มีการจำกัดในลักษณะดังต่อไปนี้

 • ช่วยป้องกันผู้ดูที่ได้รับอนุญาตไม่ให้ทำการคัดลอก การปรับเปลี่ยน การพิมพ์ การส่งโทรสาร หรือการคัดลอกและวางเนื้อหาสำหรับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • ช่วยป้องกันผู้ดูที่ได้รับอนุญาตไม่ให้ทำการคัดลอกเนื้อหาโดยใช้ฟีเจอร์ Print Screen ใน Microsoft Windows

 • ช่วยป้องกันผู้ดูที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการดูเนื้อหา ถ้าเนื้อหาถูกส่งมาในอีเมลหลังจากที่มีการดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์

 • จำกัดการเข้าถึงเนื้อหาตามช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้ต้องยืนยันข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้แล้วดาวน์โหลดเนื้อหาอีกครั้ง

 • ช่วยในการบังคับใช้นโยบายองค์กรที่ควบคุมการใช้และการเผยแพร่เนื้อหาภายในองค์กรของคุณ

IRM ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาอย่างไร

IRM ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาที่มีการจำกัดจากสิ่งต่อไปนี้

 • การลบ การขโมย การจับภาพ หรือการส่งข้อมูลโดยโปรแกรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น โทรจัน ตัวบันทึกการกดคีย์บอร์ด และสปายแวร์บางชนิด

 • การสูญหายหรือความเสียหายเนื่องจากการกระทำของไวรัสคอมพิวเตอร์

 • การคัดลอกหรือการพิมพ์เนื้อหาใหม่จากการแสดงบนหน้าจอด้วยตัวเอง

 • การถ่ายภาพแบบดิจิทัลหรือฟิล์มของเนื้อหาที่แสดงอยู่บนหน้าจอ

 • การคัดลอกผ่านทางการใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจออื่นๆ

 • การคัดลอกเนื้อหา Metadata (ค่าคอลัมน์) ผ่านการใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอของบริษัทอื่นหรือด้วยการคัดลอกแล้ววาง

ด้านบนของหน้า

IRM ทำงานกับรายการและไลบรารีอย่างไร

การป้องกันด้วย IRM จะนำไปใช้กับไฟล์ที่ระดับรายการหรือไลบรารี เมื่อเปิดใช้งาน IRM สำหรับไลบรารี การจัดการสิทธิ์นำไปใช้กับทั้งหมดของไฟล์ในไลบรารีนั้น เมื่อเปิดใช้งาน IRM สำหรับรายการ การจัดการสิทธิ์นำไปใช้เฉพาะกับไฟล์ที่แนบมากับข้อมูลในรายการ ไม่จริงในรายการ

เมื่อมีคนดาวน์โหลดไฟล์ในรายการหรือไลบรารีที่เปิดใช้งาน IRM ไฟล์จะถูกเข้ารหัสลับเพื่อให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูไฟล์เหล่านั้นได้ ไฟล์ที่มีการจัดการสิทธิ์แต่ละไฟล์จะมีสิทธิ์การออกใบรับรองซึ่งทำหน้าที่กำหนดข้อจำกัดสำหรับบุคคลที่ดูไฟล์ด้วย ข้อจำกัดทั่วไปรวมถึงการทำให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว การปิดใช้งานการคัดลอกข้อความ การป้องกันไม่ให้บุคคลใดบันทึกสำเนาภายในเครื่อง และการป้องกันไม่ให้บุคคลใดพิมพ์ไฟล์ โปรแกรมไคลเอ็นต์ที่สามารถอ่านชนิดไฟล์ที่สนับสนุน IRM จะใช้สิทธิ์การออกใบรับรองภายในไฟล์ที่มีการจัดการสิทธิ์เพื่อบังคับข้อจำกัดเหล่านี้ ซึ่งเป็นวิธีที่ไฟล์ที่มีการจัดการสิทธิ์ยังคงรักษาการป้องกันไว้ได้แม้หลังจากที่มีการดาวน์โหลดไฟล์นี้จากเซิร์ฟเวอร์

ชนิดของข้อจำกัดที่นำไปใช้กับไฟล์เมื่อถูกดาวน์โหลดจากรายการหรือไลบรารีจะยึดตามสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคนบนไซต์ที่มีไฟล์นั้น ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่สิทธิ์บนไซต์สอดคล้องกันกับสิทธิ์ของ IRM

สิทธิ์

สิทธิ์ของ IRM

จัดการสิทธิ์, จัดการเว็บไซต์

ควบคุมทั้งหมด (ตามที่กำหนด โดยโปรแกรมไคลเอ็นต์): โดยทั่วไปสิทธิ์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้ออกเพื่ออ่าน แก้ไข คัดลอก บันทึก และปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของเนื้อหาที่มีจัดการสิทธิ์

แก้ไขรายการ จัดการรายการ เพิ่มและกำหนดหน้าเอง

แก้ไข สำเนา และบันทึก: ผู้ใช้สามารถพิมพ์ก็ต่อเมื่อไฟล์เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้พิมพ์เอกสาร บนหน้าการตั้งค่าการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลสำหรับรายการหรือไลบรารีได้

แสดงรายการ

อ่าน: ผู้ใช้สามารถอ่านเอกสาร แต่ไม่สามารถคัดลอก หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ ผู้ใช้สามารถพิมพ์ก็ต่อเมื่อตัวเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้พิมพ์เอกสาร บนหน้าการตั้งค่าการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลสำหรับรายการหรือไลบรารีได้

อื่นๆ

ไม่มีสิทธิ์อื่นที่สัมพันธ์โดยตรงกับสิทธิ์ IRM

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณเปิดการใช้งาน IRM สำหรับรายการหรือไลบรารีในSharePoint Server 2013 คุณสามารถป้องกันชนิดไฟล์ในรายการหรือไลบรารีที่มีการติดตั้งตัวป้องกันที่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่เท่านั้น การป้องกันคือ โปรแกรมที่ควบคุมการเข้ารหัสลับและการถอดรหัสลับของไฟล์ที่มีจัดการสิทธิ์ของรูปแบบไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง SharePoint มีตัวป้องกันสำหรับชนิดไฟล์ต่อไปนี้:

 • ถ้าองค์กรของคุณวางแผนที่จะใช้ IRM เพื่อป้องกันชนิดไฟล์อื่นๆ นอกเหนือไปจากที่แสดงรายการไว้ด้านบน ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องติดตั้งตัวป้องกันสำหรับรูปแบบไฟล์เพิ่มเติมเหล่านี้

 • ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath

 • รูปแบบไฟล์ 97-2003 สำหรับโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ Word, Excel และ PowerPoint

 • รูปแบบ Office Open XML สำหรับโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้ Word, Excel, และ PowerPoint

 • รูปแบบ XML Paper Specification (XPS)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×