การนับในรายงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อาจเป็นประโยชน์ที่จะมีการนับจำนวนกี่ระเบียนที่มีอยู่ในรายงาน ในรายงานที่มีการจัดกลุ่ม หรือสรุป คุณสามารถแสดงการนับจำนวนกี่ระเบียนอยู่ในแต่ละกลุ่ม หรือ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขบรรทัดลงในระเบียนแต่ละเพื่อทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงถึงแต่ละรายการ บทความนี้อธิบาย ทีละขั้นตอน วิธีการเพิ่มนับและแผนภูมิเส้นหมายเลขการรายงานของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

นับจำนวนของระเบียนในรายงานหรือกลุ่ม

เพิ่มหมายเลขบรรทัดสำหรับแต่ละระเบียนในรายงานหรือกลุ่ม

นับจำนวนของระเบียนในรายงานหรือกลุ่ม

มุมมองเค้าโครงแสดงวิธีรวดเร็วที่สุดในการเพิ่มนับรายงานของคุณ

นับระเบียน โดยใช้มุมมองเค้าโครง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงาน แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

 2. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการนับ เพื่อให้แน่ใจว่า ระเบียนทั้งหมดจะถูกนับ คลิกเขตข้อมูลที่คุณทราบว่า ไม่ประกอบด้วยค่าใด ๆ null เช่นเขตข้อมูลที่มี ID

 3. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการจัดกลุ่มและผลรวม คลิกผลรวม หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 คำสั่งผลรวม อยู่บนแท็บรูปแบบ

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนับระเบียนทั้งหมดในรายงานแก่ว่ามีค่าในเขตข้อมูลที่เลือก คลิกนับระเบียน

  • เมื่อต้องการนับเฉพาะระเบียนที่มีค่าในเขตข้อมูลที่เลือก คลิกนับจำนวนค่า

   หมายเหตุ: นับจำนวนค่าที่ ไม่พร้อมใช้งานสำหรับเขตข้อมูลชนิดข้อมูลต่อไปนี้:

   • ข้อความยาว (บันทึก)

   • วัตถุ OLE

   • ไฮเปอร์ลิงก์

   • สิ่งที่แนบมา

 5. Access เพิ่มกล่องข้อความไปยังส่วนท้ายของรายงาน และตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของนิพจน์ที่ดำเนินการฟังก์ชันCount ถ้ามีระดับกลุ่มใด ๆ ในรายงานของคุณ Access จะเพิ่มกล่องข้อความไปที่ส่วนท้ายของกลุ่มที่ทำการคำนวณเดียวกัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้มุมมองเค้าโครงสร้างการนับตามเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง Access สร้างนิพจน์ที่นับเฉพาะระเบียนที่เขตข้อมูลนั้นเป็นไม่ว่าง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีระเบียนที่ 10 ในรายงาน และคุณเพิ่มการนับไปยังเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่า null สาม กล่องข้อความจำนวนแสดง7 – จำนวนระเบียนที่ไม่ใช่ null ที่มีค่า คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการเพิ่มการนับเฉพาะกับเขตข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้มีค่า null (เช่นเขตข้อมูล ID), หรือคุณสามารถแก้ไขแหล่งตัวควบคุมของกล่องข้อความเพื่อให้ได้จะนับระเบียนทั้งหมดเสมอว่าพวกเขาประกอบด้วยค่า null หรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น:

 6. เลือกกล่องข้อความที่แสดงจำนวน ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

 7. คลิกแท็บ ข้อมูล

 8. ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม ลบนิพจน์ และพิมพ์=Count(*)

 9. บันทึกรายงาน และสลับไปยังมุมมองรายงานเพื่อดูผลลัพธ์

นับระเบียน โดยใช้มุมมองออกแบบ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงาน แล้วคลิกมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการนับจำนวนระเบียนทั้งหมดในรายงาน คลิกส่วนหัวรายงานหรือส่วนท้ายของรายงานที่คุณต้องการวางกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการเพิ่มการนับจำนวนระเบียนทั้งหมดในแต่ละกลุ่มของรายงานที่มีการจัดกลุ่ม คลิกส่วนหัวของกลุ่มหรือส่วนท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการวางกล่องข้อความ

 4. เลือกกล่องข้อความ แล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 5. คลิกแท็บ ข้อมูล

 6. ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม พิมพ์=Count(*)

  นิพจน์ นี้ใช้ฟังก์ชันCount เพื่อนับระเบียนทั้งหมดในรายงาน หรือกลุ่มแม้ว่าจะมีบางเขตข้อมูลในบางระเบียนมีค่า null เมื่อต้องการนับระเบียนเฉพาะ ที่เขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงไม่ null (เช่น กำหนด) ใช้นิพจน์ต่อไปนี้แทน: =CDbl(Nz(Count([SupplierName]),0))

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหมายเลขบรรทัดสำหรับแต่ละระเบียนในรายงานหรือกลุ่ม

คุณสามารถใส่หมายเลขข้อมูลในรายงานของคุณ ตัวอย่าง ในการรายงานยอดขายตามผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้อง "1" เพื่อทำรายการแรกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ "2" เพื่อนำหน้าที่สองและต่อไปเรื่อย ๆ รายการได้ เมื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ถัดไปเริ่ม ต้น เริ่มนับเหนือ และ "1" มาก่อนรายการแรก

การจัดลำดับเลขรายการในรายงาน

คุณสามารถหมายเลขข้อมูลในรายงานของคุณ โดยใช้ตัวควบคุมจากการคำนวณ และการตั้งค่าคุณสมบัติของผลรวมการทำงานอยู่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงานแล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. ในส่วนรายละเอียดของรายงาน ลากตัวชี้เพื่อสร้างกล่องข้อความ ทำให้แน่ใจว่า ความกว้างให้เหมาะสมกับตัวเลขที่มากที่สุดของรายการ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจะมีใบสั่งซื้อหนึ่งร้อย คุณจะต้องช่องว่างสำหรับอักขระอย่างน้อยสาม (100) ถ้าป้ายชื่อปรากฏถัดจากกล่องข้อความ ลบป้ายชื่อ ด้วยการคลิกนั้นแล้ว กด DELETE ถ้าคุณใส่กล่องข้อความใกล้กับระยะขอบซ้าย ป้ายชื่ออาจถูกซ่อนภายใต้กล่องข้อความ ใช้จุดจับสำหรับย้ายบนมุมบนซ้ายของกล่องข้อความ ลากกล่องข้อความทางด้านขวาเพื่อให้คุณสามารถดูป้ายชื่อ แล้ว คุณสามารถคลิกที่ป้ายชื่อ และกด DELETE

 4. เลือกกล่องข้อความ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดง

 5. คลิกแท็บทั้งหมด ในกล่องคุณสมบัติชื่อ พิมพ์ชื่อ เช่นtxtItemNumber

 6. คลิกแท็บ ข้อมูล

 7. ในกล่องคุณสมบัติเรียกใช้ Sum เลือกกลุ่มอยู่เหนือ

 8. ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม พิมพ์= 1

 9. คลิกแท็บ รูปแบบ

 10. ในกล่องคุณสมบัติรูปแบบ พิมพ์# (เครื่องหมายปอนด์ตาม ด้วยจุด)

  นี้รูปแบบหมายเลขบรรทัด ด้วยเครื่องหมายมหัพภาคตามหมายเลข

 11. บันทึกรายงาน และสลับไปยังมุมมองรายงานเพื่อดูผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×