การนับในรายงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การนับในรายงานอาจมีประโยชน์ที่จะนับจำนวนระเบียนที่มีอยู่ในรายงาน ในรายงานที่มีการจัดกลุ่มหรือรายงานสรุป คุณสามารถแสดงการนับระเบียนหลายระเบียนที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม หรือคุณอาจเพิ่มหมายเลขบรรทัดให้กับแต่ละระเบียนเพื่อทำให้การอ้างอิงแต่ละระเบียนทำได้ง่ายขึ้น บทความนี้จะอธิบายวิธีการทีละขั้นตอนในการเพิ่มการนับและหมายเลขบรรทัดให้กับรายงานของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

นับจำนวนของระเบียนในรายงานหรือกลุ่ม

เพิ่มหมายเลขบรรทัดสำหรับแต่ละระเบียนในรายงานหรือกลุ่ม

นับจำนวนของระเบียนในรายงานหรือกลุ่ม

มุมมองเค้าโครงเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเพิ่มการนับให้กับรายงานของคุณ

นับระเบียนโดยใช้มุมมองเค้าโครง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงาน แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการนับ เพื่อให้แน่ใจว่า ระเบียนทั้งหมดจะถูกนับ คลิกเขตข้อมูลที่คุณทราบว่า ไม่ประกอบด้วยค่าใด ๆ null เช่นเขตข้อมูลที่มี ID

 3. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มการจัดกลุ่มและผลรวม คลิกผลรวม รูปปุ่ม

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนับระเบียนทั้งหมดในรายงานโดยไม่คำนึงถึงว่ามีค่าอยู่ในเขตข้อมูลที่เลือกไว้หรือไม่ ให้คลิก นับระเบียน

  • เมื่อต้องการนับเฉพาะระเบียนที่มีค่าอยู่ในเขตข้อมูลที่เลือกไว้เท่านั้น ให้คลิก นับค่า

   หมายเหตุ: นับค่า จะไม่มีให้ใช้งานในเขตข้อมูลของชนิดข้อมูลต่อไปนี้

   • Memo

   • OLE Object

   • Hyperlink

Access จะเพิ่มกล่องข้อความลงในส่วนท้ายรายงาน และตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้เป็นนิพจน์ที่ดำเนินการตามฟังก์ชัน Count ถ้ามีระดับการจัดกลุ่มใดๆ ในรายงานของคุณ นอกจากนี้ Access จะเพิ่มกล่องข้อความให้กับส่วนท้ายของกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ทำการคำนวณแบบเดียวกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้มุมมองเค้าโครงเพื่อสร้างการนับบนเขตข้อมูลที่ระบุ Access จะสร้างนิพจน์ที่นับเฉพาะระเบียนที่เขตข้อมูล Not Null ตัวอย่างเช่น ถ้ามี 10 ระเบียนในรายงาน และคุณเพิ่มการนับลงในเขตข้อมูลที่มีค่า Null สามค่า กล่องข้อความการนับจะแสดง 7  ซึ่งเป็นหมายเลขระเบียนที่ไม่มีค่า Null คุณสามารถหลีกเลี่ยงกรณีนี้ได้ด้วยการเพิ่มการนับเฉพาะในเขตข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้มีค่า Null (เช่น เขตข้อมูล ID) หรือคุณอาจแก้ไขแหล่งตัวควบคุมของกล่องข้อความเพื่อให้นับระเบียนทั้งหมดได้ตลอดไม่ว่าจะมีค่า Null หรือไม่ก็ตาม เมื่อต้องการทำเช่นนี้

 1. ให้เลือกกล่องข้อความที่แสดงการนับ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อเรียกแผ่นคุณสมบัติขึ้นมา

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม ลบนิพจน์ และพิมพ์=Count(*)

 4. บันทึกรายงานและสลับไปยังมุมมองรายงานเพื่อดูผลลัพธ์

นับระเบียนโดยใช้มุมมองออกแบบ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงาน แล้วคลิกมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการนับจำนวนระเบียนทั้งหมดในรายงาน คลิกส่วนหัวรายงานหรือส่วนท้ายของรายงานที่คุณต้องการวางกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการเพิ่มการนับจำนวนระเบียนทั้งหมดในแต่ละกลุ่มของรายงานที่มีการจัดกลุ่ม คลิกส่วนหัวของกลุ่มหรือส่วนท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการวางกล่องข้อความ

 4. เลือกกล่องข้อความแล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 5. คลิกแท็บ ข้อมูล

 6. ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม พิมพ์=Count(*)

  นิพจน์ นี้ใช้ฟังก์ชันCount เพื่อนับระเบียนทั้งหมดในรายงาน หรือกลุ่มแม้ว่าจะมีบางเขตข้อมูลในบางระเบียนมีค่า null เมื่อต้องการนับระเบียนเฉพาะ ที่เขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงไม่ null (เช่น กำหนด) ใช้นิพจน์ต่อไปนี้แทน: =CDbl(Nz(Count ([กำหนด]), 0))

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหมายเลขบรรทัดสำหรับแต่ละระเบียนในรายงานหรือกลุ่ม

คุณสามารถใส่รายการหมายเลขในรายงานของคุณ ตัวอย่างเช่น ในรายงานยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้องการให้ "1" นำหน้ารายการแรกสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ "2" นำหน้ารายการที่สอง และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ถัดไปเริ่มต้น การนับก็จะเริ่มต้นใหม่ และ "1" จะนำหน้ารายการแรก

การจัดลำดับเลขรายการในรายงาน

คุณสามารถนับจำนวนรายการในรายงานของคุณได้โดยใช้ตัวควบคุมที่ใช้ในการคำนวณและการตั้งค่าคุณสมบัติ ผลรวมสะสม ของรายงาน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงานแล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 3. ในส่วนของรายละเอียดในรายงาน ให้ลากตัวชี้เพื่อสร้างกล่องข้อความ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความกว้างเพียงพอที่จะรองรับตัวเลขรายการที่กว้างที่สุด

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้มีใบสั่งซื้อหนึ่งร้อยใบ คุณจำเป็นต้องมีช่องว่างสำหรับอักขระอย่างน้อยสามตัว (100) ถ้าป้ายผนึกปรากฏถัดจากกล่องข้อความ ให้ลบป้ายผนึกด้วยการคลิกที่ป้ายผนึกแล้วกด DELETE ถ้าคุณวางกล่องข้อความติดกับระยะขอบซ้าย ป้ายผนึกอาจถูกซ่อนอยู่ภายใต้กล่องข้อความ การใช้ตัวจัดการย้ายบนมุมบนซ้ายของกล่องข้อความ ให้ลากกล่องข้อความไปทางขวาเพื่อทำให้คุณสามารถดูป้ายผนึกได้ จากนั้นคุณจึงสามารถคลิกที่ป้ายผนึกแล้วกด DELETE

 4. เลือกกล่องข้อความ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อเรียกแผ่นคุณสมบัติขึ้นมา

 5. คลิกแท็บทั้งหมด ในกล่องคุณสมบัติชื่อ พิมพ์ชื่อ เช่นtxtItemNumber

 6. คลิกแท็บ ข้อมูล

 7. ในกล่องคุณสมบัติ ผลรวมสะสม ให้เลือก บนกลุ่ม

 8. ในกล่องคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม พิมพ์= 1

 9. คลิกแท็บ รูปแบบ

 10. ในกล่องคุณสมบัติรูปแบบ พิมพ์# (เครื่องหมายปอนด์ตาม ด้วยจุด)

  วิธีนี้จะจัดรูปแบบหมายเลขบรรทัดด้วยตัวเลขตามด้วยจุด

 11. บันทึกรายงานและสลับไปยังมุมมองรายงานเพื่อดูผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×