การนับจำนวนแถวในแผ่นข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีใช้แถวผลรวมการนับจำนวนของระเบียน (แถว) ในแผ่นข้อมูล แถวผลรวมเป็นฟีเจอร์ใหม่ในMicrosoft Office Access 2007 ที่ทำให้กระบวนการนับแถว ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access คุณจะต้องใช้ฟังก์ชันเช่นนับจำนวนหรือDCountในแบบสอบถามหรือนิพจน์เพื่อนับจำนวนแถว ขณะนี้ คุณสามารถนับเหล่านั้น ด้วยการเรียกใช้คำสั่งบน Ribbon ส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

แถวผลรวมคล้ายกับแถวผลรวม ที่คุณค้นหาใน Microsoft Office Excel 2003 รายการหรือตารางMicrosoft Office Excel 2007 ใกล้ชิด เมื่อคุณแสดงแถวผลรวม คุณเลือกฟังก์ชันCountหรืออื่นทั่วไปฟังก์ชันการรวมเช่นSum, Average, MinหรือMaxจากรายการดรอปดาวน์ออก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การรวมฟังก์ชันอื่น ๆ โดยแถวผลรวม ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายวิธีการนับระเบียน โดยใช้แบบสอบถามหรือนิพจน์ หรือวิธีการนับระเบียนในรายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับระเบียนในรายงาน ดูบทความการสร้างรายงานสรุป หรือมีการจัดกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบบสอบถามไปยังข้อมูล sum และจำนวนนับ ดูบทความข้อมูลผลรวม โดยใช้แบบสอบถาม

ในบทความนี้

เกี่ยวกับการใช้แถวผลรวม

เพิ่มแถวผลรวมลงในแผ่นข้อมูล

ซ่อนแถวผลรวม

เกี่ยวกับการใช้แถวผลรวม

นับจำนวนแถวในช่วงของข้อมูลคือ งานทั่วไป และ สำคัญมัก ฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการทราบจำนวนยอดขายทำนายหน้าระบุแบบเดือนที่นอกเหนือจากยอดขายรวม

Office Access 2007 แสดงวิธีง่ายขึ้น ใหม่เพื่อนับจำนวนรายการในแผ่นนั่นคือแถวผลรวม ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access คุณจะต้องใช้ฟังก์ชันเช่น Count หรือ DCount ในแบบสอบถามหรือนิพจน์เพื่อนับแถว แถวผลรวมศักยภาพกระบวนการนั้นในขณะนี้ คุณสามารถเพิ่มแถวผลรวมลงในแผ่นข้อมูลใด ๆ เช่นตาราง ชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม หรือข้อมูลของแผ่นงานในฟอร์มแยกได้ ถ้าคุณไม่เคยใช้ Access กับเส้นตารางในแผ่นจะคล้ายกับแผ่นงาน Excel

หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้แถวผลรวมอย่างรวดเร็วคำนวณค่าอื่น ๆ เช่นค่าเฉลี่ย และค้นหาค่ามากที่สุด หรือต่ำสุดในคอลัมน์ของข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในแถวผลรวม ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้แถวผลรวมเพื่อนับจำนวนรายการในคอลัมน์ที่ระบุในแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแถวผลรวมลงในแผ่นข้อมูล

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการนับจำนวนแถวในแผ่นข้อมูล ในกรณีนี้ แผ่นข้อมูลอาจเป็นตาราง ชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม หรือส่วนแผ่นข้อมูลของฟอร์มแยก

 1. เปิดตารางหรือแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก ผลรวม

  รูป Ribbon ของ Access

  แถวผลรวม ปรากฏขึ้นใต้แถวเครื่องหมายดอกจัน (*) รูปนี้มีผลรวมแถวว่าง

  แถวผลรวมที่ว่างอยู่

  โปรดสังเกตว่าลูกศรลงที่อยู่บนด้านตรงข้ามของเซลล์ ปุ่มอยู่มีเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการจัดแนวข้อความและตัวเลขของคุณ

 3. ในแถวผลรวม คลิกลูกศรในคอลัมน์ที่คุณต้องการนับ จากนั้นนับ จากรายการ

  Access นับจำนวนของรายการ (แถว) ในคอลัมน์ และแสดงผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในแถวผลรวม ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ซ่อนแถวผลรวม

นอกจากนี้คุณไม่เคยเอาแถวผลรวมจากแผ่นข้อมูล แทน คุณสามารถซ่อนแถว เมื่อคุณแสดงแถวอีก Access จำฟังก์ชันที่คุณนำไปใช้กับแต่ละคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลของคุณ และแถวปรากฏในสถานะก่อนหน้านี้

 1. เปิดตารางหรือแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก ผลรวม

  รูป Ribbon ของ Access

  Access เอาแถวผลรวม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×