การนับจำนวนตัวเลขที่มากกว่า หรือน้อยกว่าตัวเลขที่กำหนด

สมมติว่าคุณกำลังจัดเตรียมรายงาน และคุณต้องการนับจำนวนของใบแจ้งหนี้การขายที่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่กำหนด ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF เพื่อนับจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

ตัวอย่าง COUNTIF

A11 และ A12 มีสูตรที่ COUNTIF ตรวจสอบจำนวนใบแจ้งหนี้ที่น้อยกว่า 20000 และมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 ในช่วง B2:B7 COUNTIF พบค่า 4 ค่าที่ต่ำกว่า 20000 และค่า 2 ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 20000

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×