การนับจำนวนตัวเลขที่มากกว่า หรือน้อยกว่าตัวเลขที่กำหนด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่า คุณกำลังเตรียมรายงาน และคุณต้องการนับจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ขายได้มากขึ้น หรือน้อยกว่าค่าเฉพาะเจาะจง ใช้ฟังก์ชันCOUNTIFเพื่อนับจำนวนมากกว่า หรือน้อยกว่าตัวเลข

ตัวอย่าง COUNTIF

A11 และ A12 มีสูตรที่ COUNTIF ตรวจสอบสำหรับจำนวนของใบแจ้งหนี้ที่น้อยกว่า 20000 และมากกว่า หรือเท่ากับ 20000 ในช่วง B2:B7 COUNTIF ค้นหาค่า 4 ค่าน้อยกว่า 20000 และ 2 มากกว่า และเท่ากับ 20000

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×