การนับจำนวนคำในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ขณะเรียบเรียงข้อความอีเมล คุณสามารถนับจำนวนคำ อักขระ และย่อหน้าภายในเนื้อหาข้อความได้อย่างรวดเร็ว

  1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

  2. ในหน้าต่างข้อความ บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก นับจำนวนคำ

คำสั่ง นับจำนวนคำ บน Ribbon

กล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ จะปรากฏขึ้น

กล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ

นอกจากจำนวนคำแล้ว ยังมีสถิติอื่นๆ ด้วย เช่น จำนวนอักขระและย่อหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×