การนับจำนวนคำในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ขณะเขียนข้อความอีเมล คุณสามารถนับจำนวนคำ อักขระ และย่อหน้าภายในเนื้อหาข้อความได้อย่างรวดเร็ว

  1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

  2. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิก รีวิว

    หมายเหตุ:  เมื่อต้องการดูแท็บ รีวิว ให้คลิก ป็อปเอาท์ ในบานหน้าต่างการอ่าน

  3. ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก นับจำนวนคำ

คำสั่ง นับจำนวนคำ บน Ribbon

กล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ จะปรากฏขึ้น

กล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ

นอกจากจำนวนคำแล้ว ยังมีสถิติอื่นๆ ด้วย เช่น จำนวนอักขระและย่อหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×