การนับจำนวนข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการนับข้อมูลส่งกลับ โดยแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น บนฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถนับจำนวนของรายการในเขตข้อมูลตารางหรือตัวควบคุม คุณสามารถคำนวณค่าเฉลี่ย และค้นหาค่าที่น้อยที่สุด มากที่สุด earliest และล่าสุด นอกจากนี้Microsoft Office Access 2007 แสดงเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าแถวผลรวมที่คุณสามารถใช้เพื่อนับข้อมูลในแผ่นข้อมูล โดยไม่ต้องเปลี่ยนการออกแบบของแบบสอบถามของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจวิธีการนับข้อมูล

นับข้อมูล โดยใช้แถวผลรวม

นับข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามรวมทั้งหมด

การอ้างอิงฟังก์ชัน aggregate

ทำความเข้าใจวิธีการนับข้อมูล

คุณสามารถนับจำนวนของรายการในเขตข้อมูล (คอลัมน์ของค่า) โดยใช้ฟังก์ชันCount ฟังก์ชันCountเป็นชุดของฟังก์ชันที่เรียกว่าฟังก์ชันการรวม คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมเพื่อทำการคำนวณในคอลัมน์ของข้อมูล และกลับค่า ๆ เดียว Access มีตัวเลขฟังก์ชันนอกเหนือจากCountหนึ่งเช่นเดียวกัน:

 • ผลรวมสำหรับการรวมคอลัมน์ของตัวเลข

 • ค่าเฉลี่ยสำหรับจงคอลัมน์ของตัวเลข

 • สูงสุดสำหรับการค้นหาค่าสูงสุดในเขตข้อมูล

 • ค่าน้อยที่สุดสำหรับการค้นหาค่าต่ำสุดในเขตข้อมูล

 • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวัดกระจายค่าที่ออกจากค่าเฉลี่ย (มัชฌิม)

 • ค่าความแปรปรวนวัดค่าความแปรปรวนสถิติของค่าทั้งหมดในคอลัมน์

Office Access 2007 มีสองวิธีในการเพิ่มCountและฟังก์ชันการรวมอื่น ๆ ลงในคิวรี คุณสามารถ:

 • เปิดคิวรีของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล และเพิ่มแถวผลรวม แถวผลรวม เป็นฟีเจอร์ใหม่ในOffice Access 2007 ช่วยให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งของผลลัพธ์แบบสอบถาม โดยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบคิวรีของคุณ

 • สร้างคิวรีแบบใช้หาผลรวม คิวรีแบบใช้หาผลรวมคำนวณผลรวมย่อยระหว่างกลุ่มของระเบียน ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการหาผลรวมย่อยยอดขายทั้งหมดตามเมือง หรือตามไตรมาส คุณใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมการจัดกลุ่มระเบียนของคุณตามประเภทคุณต้องการ แล้วหาผลรวมของตัวเลขยอดขาย ในทางตรงข้าม แถวผลรวมคำนวณผลรวมทั้งหมดสำหรับอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ (เขตข้อมูล) ของข้อมูล

หมายเหตุ: ส่วนวิธีใช้ในเอกสารนี้เน้นโดยใช้ฟังก์ชันCountแต่จำได้ว่า คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมอื่นในแถวผลรวมและแบบสอบถามของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อื่นฟังก์ชันการรวม ดูข้อมูลอ้างอิงฟังก์ชันการรวมในภายหลังในบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชัน aggregate อื่น ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มผลรวมแถวและวิธีใช้แบบสอบถามรวมทั้งหมดเพื่อนับข้อมูล เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า ฟังก์ชันCountทำงานบนชนิดข้อมูลจำนวนมีขนาดใหญ่กว่าทำรวมฟังก์ชันอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันCountกับชนิดใด ๆ ของเขตข้อมูลยกเว้นหนึ่งที่ประกอบด้วยความซับซ้อน ซ้ำสเกลาข้อมูล เช่นเขตข้อมูลของรายการที่มีหลายค่า

ในทางตรงข้าม ฟังก์ชันการรวมจำนวนมากทำงานบนข้อมูลในเขตข้อมูลที่กำหนดให้กับชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันSumทำงานกับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Number ทศนิยม หรือสกุลเงินเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันแต่ละ ดูที่การอ้างอิงฟังก์ชัน Aggregateในภายหลังในบทความนี้

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ให้ดูบทความปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลชนิดข้อมูล

ด้านบนของหน้า

นับข้อมูล โดยใช้แถวผลรวม

คุณสามารถเพิ่มแถวผลรวมลงในคิวรีได้ โดยการเปิดแบบสอบถามของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล เพิ่มแถว แล้ว เลือกฟังก์ชันCountหรืออื่นฟังก์ชัน aggregate เช่นSumค่าน้อยที่สุดสูงสุดหรือค่าเฉลี่ย ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้างแบบสอบถามพื้นฐานที่เลือก และเพิ่มแถวผลรวม

สร้างแบบสอบถามเลือกพื้นฐาน

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

  รูป Ribbon ของ Access

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกที่ตารางหรือตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ แล้ว คลิ กปิด

  เลือกตารางปรากฏเป็น windows ในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม รูปนี้แสดงตารางปกติในออกแบบคิวรี:

  คิวรีที่มีสามเขตข้อมูลในตารางออกแบบ

 3. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ

  คุณสามารถรวมเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่อธิบาย เช่นชื่อและคำอธิบาย แต่คุณต้องมีเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการนับ

  แต่ละเขตข้อมูลปรากฏในคอลัมน์ในตารางออกแบบแบบสอบถาม

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ผลลัพธ์ของคิวรีจะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

 5. คุณอาจ กลับไปยังมุมมองออกแบบ และปรับเปลี่ยนคิวรีของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกขวาแท็บเอกสารสำหรับแบบสอบถาม และคลิกมุมมองออกแบบ คุณสามารถปรับแบบสอบถามแล้ว ตาม ด้วยการเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลตาราง เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูล เลือกคอลัมน์ในตารางออกแบบ และกด DELETE

 6. คุณอาจ บันทึกคิวรีของคุณ

เพิ่มผลรวมแถว

 1. เปิดคิวรีของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล การทำเช่นนั้นสำหรับฐานข้อมูลในรูปแบบ Access 2007 คลิกขวาแท็บเอกสารของคิวรี และคลิกที่มุมมองแผ่นข้อมูล

  หรือ

  สำหรับฐานข้อมูลสร้างขึ้น ด้วยรุ่นเก่ากว่า Access บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มมุมมอง คลิกลูกศรภายใต้มุมมอง แล้วคลิกมุมมองแผ่นข้อมูล

  หรือ

  ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่คิวรี การทำเช่นนี้เรียกใช้แบบสอบถาม และโหลดผลลัพธ์ลงในแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มระเบียน คลิกผลรวม

  รูป Ribbon ของ Access

  แถวผลรวม ใหม่ปรากฏด้านล่างของแถวสุดท้ายของข้อมูลในแผ่นข้อมูลของคุณ

 3. ในแถวผลรวม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการหาผลรวม จากนั้นนับ จากรายการ

ซ่อนแถวผลรวม

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่ม คลิกผลรวม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แถวผลรวม ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

นับข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามรวมทั้งหมด

คุณสามารถนับข้อมูล โดยใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมแทนที่จะรวมแถวเมื่อคุณจำเป็นต้องนับบางส่วนหรือทั้งหมดของระเบียนส่งกลับ โดยแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนับจำนวนของธุรกรรมการขาย หรือจำนวนธุรกรรมในเมืองเดียว

โดยทั่วไป คุณใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมแทนที่จะแถวทั้งหมดเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ค่าผลลัพธ์ในส่วนอื่นของฐานข้อมูลของคุณ เช่นรายงาน

นับระเบียนทั้งหมดในแบบสอบถาม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

  รูป Ribbon ของ Access

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ แล้ว คลิ กปิด

  ตารางปรากฏขึ้นในหน้าต่างในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม

 3. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในแบบสอบถาม และให้แน่ใจว่า คุณมีเขตข้อมูลที่คุณต้องการนับ คุณสามารถนับเขตข้อมูลของชนิดของข้อมูลส่วนใหญ่ ยกเว้นกำลังเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยความซับซ้อน ทำซ้ำสเกลาข้อมูล เช่นเขตข้อมูลของรายการมีหลายค่า

 4. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกผลรวม

  แถวผลรวม ปรากฏขึ้นในตารางออกแบบ และจัดกลุ่มตาม ปรากฏขึ้นในมุมมองสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในแบบสอบถาม

 5. ในแถวผลรวม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการนับ และเลือกนับ จากรายการที่เป็นผลลัพธ์

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ผลลัพธ์ของคิวรีจะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. คุณอาจเลือก บันทึกคิวรี

นับระเบียนในประเภทหรือกลุ่ม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

  รูป Ribbon ของ Access

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกที่ตารางหรือตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ แล้ว คลิ กปิด

  ตารางปรากฏในหน้าต่างในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม

 3. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลของคุณประเภท และเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการนับ คิวรีของคุณไม่สามารถประกอบด้วยเขตข้อมูลคำอธิบายอื่น ๆ

 4. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกผลรวม

  แถวผลรวม ปรากฏในตารางออกแบบ และจัดกลุ่มตาม ปรากฏในแถวแต่ละเขตข้อมูลในแบบสอบถาม

 5. ในแถวผลรวม คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการนับ และเลือกนับ จากรายการที่เป็นผลลัพธ์

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ผลลัพธ์ของคิวรีจะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. คุณอาจเลือก บันทึกคิวรี

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงฟังก์ชัน aggregate

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ และอธิบายฟังก์ชันการรวมที่มีการเข้าถึงสำหรับใช้ ในแถวผลรวม และ ในแบบสอบถาม โปรดอย่าลืมว่า Access นั้นมีฟังก์ชันเพิ่มเติมรวมสำหรับแบบสอบถามมากกว่านั้นไม่สำหรับแถวผลรวม นอกจากนี้ ถ้าคุณทำงานกับโครงการ Access (Access front end เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Microsoft SQL Server), คุณสามารถใช้ชุดมีขนาดใหญ่ของฟังก์ชันการรวมที่มี SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าชุดของฟังก์ชัน ดู Microsoft SQL Server หนังสือแบบออนไลน์

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ใช้กับข้อมูลชนิด

ผลรวม

เพิ่มข้อมูลในคอลัมน์ ใช้งานได้เฉพาะบนข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสกุลเงิน

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน

ค่าเฉลี่ย

คำนวณหาค่าเฉลี่ยของคอลัมน์ คอลัมน์ต้องประกอบด้วยตัวเลข สกุลเงิน หรือวัน / เวลาข้อมูล ฟังก์ชันละเว้นค่า null

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน วัน / เวลา

นับจำนวน

นับจำนวนรายการในคอลัมน์

ชนิดข้อมูลทั้งหมดยกเว้นที่ประกอบด้วยความซับซ้อนซ้ำสเกลาข้อมูล เช่นคอลัมน์รายการที่มีหลายค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่มีหลายค่า ดูบทนำทางไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่าและเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลจากการค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่า

ค่ามากที่สุด

ส่งกลับรายการที่ มีค่าสูงสุด สำหรับข้อมูลของข้อความ ค่าสูงสุดคือ ค่าเป็นตัวอักษรสุดท้าย และเข้าถึงละเว้นกรณี ฟังก์ชันละเว้นค่า null

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน วัน / เวลา

ค่าน้อยที่สุด

ส่งกลับรายการที่ มีค่าต่ำสุด สำหรับข้อมูลของข้อความ ค่าเป็นตัวอักษรตัวแรกคือค่าต่ำสุด และ Access ละเว้นกรณี ฟังก์ชันละเว้นค่า null

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน วัน / เวลา

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วัดกระจายกระจายค่าจากค่าเฉลี่ย (มัชฌิม)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันนี้ ดูบทความการแสดงผลรวมของคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน

ค่าความแปรปรวน

ประเมินค่าความแปรปรวนทางสถิติของค่าทั้งหมดในคอลัมน์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เฉพาะในข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสกุลเงิน ถ้าตารางประกอบด้วยค่าน้อยกว่า 2 แถว Access ส่งกลับค่า null

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันค่าความแปรปรวน ดูบทความแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ตัวเลข ทศนิยม สกุลเงิน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×