การที่ไม่สามารถเข้าถึงหน้าจากหน้าแรก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพจนี้เป็นส่วนของสิ่งพิมพ์บนเว็บที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการผสมการเชื่อมโยงที่เริ่มต้นบนเพจแรกหรือหน้าแรกของสิ่งพิมพ์บนเว็บ เมื่อสิ่งพิมพ์ถูกประกาศเป็นเว็บไซต์ เพจนี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขด้วยตนเอง

เพิ่มการเชื่อมโยงจากเพจอื่นไปยังเพจนี้

  1. บนการตัวเรียงลำดับหน้า การแปลงเว็บเพจ คลิกหน้า1

  2. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์แถบนำทาง แล้ว คลิ ก รูปปุ่ม

  3. บนกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของแถบนำทาง ให้คลิก เพิ่มการเชื่อมโยง

  4. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มการเชื่อมโยง ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

  5. ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกเพจที่คุณต้องการจะเพิ่มไปยังแถบนำทาง

  6. ในกล่อง ข้อความที่ใช้แสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนแถบนำทาง แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×