การทำ Pivot ข้อมูลใน PivotTable หรือ PivotChart

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Excel คุณสามารถทำ Pivot ข้อมูลใน PivotTable หรือ PivotChart ได้ด้วยการเปลี่ยนเค้าโครงเขตข้อมูลของข้อมูล เมื่อใช้รายการเขตข้อมูล PivotTable คุณสามารถเพิ่ม จัดเรียงใหม่ หรือเอาเขตข้อมูลออกเพื่อแสดงข้อมูลใน PivotTable หรือ PivotChart ตามที่คุณต้องการได้

ตามค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ในรายการเขตข้อมูล PivotTable จะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในเค้าโครงรายงาน เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขณะเข้าถึงข้อมูลภายนอกที่มีขนาดใหญ่ คุณสามารถสลับไปยังการปรับปรุงด้วยตนเองเป็นการชั่วคราวได้

เมื่อคุณสร้าง PivotTable โปรแกรม Excel จะแสดงรายการเขตข้อมูล PivotTable เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable จัดเรียงและจัดตำแหน่งเขตข้อมูลใหม่ตามต้องการ หรือเอาเขตข้อมูลออกจาก PivotTable ก็ได้ ตามค่าเริ่มต้น รายการเขตข้อมูล PivotTable จะแสดงสองส่วน ได้แก่

 • ส่วนเขตข้อมูลที่อยู่ด้านบนสำหรับการเพิ่มเขตข้อมูลลงใน หรือเอาเขตข้อมูลออกจาก PivotTable

 • ส่วนเค้าโครงที่อยู่ด้านล่างสำหรับการจัดเรียงและจัดตำแหน่งเขตข้อมูลใหม่

  รายการเขตข้อมูล PivotTable

คุณสามารถจัดรายการเขตข้อมูล PivotTable เทียบชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งของหน้าต่าง Excel และปรับขนาดตามแนวนอนได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการเทียบชิดขอบของรายการเขตข้อมูล PivotTable ได้อีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้ คุณสามารถปรับขนาดรายการเขตข้อมูลได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

ถ้าคุณไม่เห็นรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คลิกที่ใดที่หนึ่งใน PivotTable แล้ว

ถ้าคุณปิดรายการเขตข้อมูล PivotTable คุณสามารถแสดงรายการนั้นอีกครั้งได้ ด้วยการคลิกขวาที่ PivotTable แล้วคลิก แสดงรายการเขตข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก รายการเขตข้อมูล บน Ribbon (เครื่องมือ PivotTable แท็บ ตัวเลือก กลุ่ม แสดง สำหรับ PivotTable หรือ เครื่องมือ PivotChart แท็บ วิเคราะห์ กลุ่ม แสดง/ซ่อน สำหรับ PivotChart)

ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้ รีเฟรช PivotTable หรือ PivotChart เพื่อแสดงเขตข้อมูลใหม่ เขตข้อมูลการคำนวณ การวัด การวัดที่ได้รับการคำนวณ หรือมิติใดๆ ที่คุณได้เพิ่มไว้นับตั้งแต่การดำเนินการครั้งล่าสุด (เครื่องมือ PivotTable แท็บ ตัวเลือก กลุ่ม ข้อมูล)

คุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการทำงานของรายการเขตข้อมูล PivotTable และวิธีที่คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลชนิดต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการเมื่อคุณสร้างเค้าโครงเขตข้อมูลของ PivotTable หรือ PivotChart

วิธีการทำงานของรายการเขตข้อมูล PivotTable

1. แหล่งข้อมูลภายนอกมีข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งจัดระเบียบเป็นเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล (หรือเรียกว่าคอลัมน์) ที่แสดงอยู่ในรายการเขตข้อมูล

2. ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงานในรายการเขตข้อมูล ซึ่งจะย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงานใน PivotTable พร้อมกัน

3. ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์ในรายการเขตข้อมูล ซึ่งจะย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์ใน PivotTable พร้อมกัน

4. ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถวในรายการเขตข้อมูล ซึ่งจะย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถวใน PivotTable พร้อมกัน

5. ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ค่าในรายการเขตข้อมูล ซึ่งจะย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ค่าใน PivotTable พร้อมกัน

เมื่อต้องการสร้างเค้าโครงเขตข้อมูล ให้ใช้แนวทางต่อไปนี้ในการย้ายเขตข้อมูลค่า ชื่อ และมิติ จากส่วนเขตข้อมูลไปยังพื้นที่รายงานสี่พื้นที่ในส่วนเค้าโครง

 • เขตข้อมูลค่า    ถ้าคุณเลือกเฉพาะกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเขตข้อมูลตัวเลขเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น พื้นที่ที่เขตข้อมูลจะถูกย้ายไปคือพื้นที่ ค่า

 • เขตข้อมูลแถวและคอลัมน์    คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ ตัวกรองรายงานป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ ได้เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าชนิดข้อมูลจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขก็ตาม ถ้าคุณพยายามจะเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น เพิ่มไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อแถว และ ป้ายชื่อคอลัมน์ ในส่วนเค้าโครง เขตข้อมูลนั้นจะถูกเอาออกจากพื้นที่เดิมและวางในพื้นที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

 • หน่วยวัด    ในแหล่งข้อมูลของ Online Analytical Processing (OLAP) มักลำดับชั้นเขตข้อมูล (หรือหน่วยวัด) จัดระเบียบในลำดับชั้นของมิติที่แตกต่างกัน จำนวนมาก และระดับ คลิกขยาย กล่องบวก และยุบปุ่ม กล่องลบ จนกว่าคุณพบเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

  คุณสามารถย้ายได้เฉพาะลำดับชั้น แอตทริบิวต์ และชุดที่มีชื่อไปยังป้ายชื่อแถว ป้ายชื่อคอลัมน์ และพื้นที่ตัวกรองรายงานเท่านั้น

  คุณสามารถย้ายได้เฉพาะการวัด การวัดจากการคำนวณ และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (KPI) ไปยังพื้นที่ ค่าเท่านั้น

รายการเขตข้อมูล PivotTable มีมุมมองที่แตกต่างกันห้ามุมมอง ซึ่งได้รับการออกแบบและปรับให้เหมาะสมกับงาน PivotTable ชนิดต่างๆ

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมอง ให้คลิกปุ่มมุมมองรายการเขตข้อมูลที่ด้านบนของรายการเขตข้อมูล PivotTable

  ปุ่ม มุมมองรายการ ในเขตข้อมูล PivotTable

 2. ในรายการ ให้เลือกมุมมองใดมุมมองหนึ่งต่อไปนี้

ส่วนเขตข้อมูลและส่วนพื้นที่แบบเรียงซ้อน

มุมมองนี้เป็นมุมมองเริ่มต้น และถูกออกแบบมาสำหรับเขตข้อมูลจำนวนน้อย

ส่วนเขตข้อมูลและส่วนพื้นที่แบบเคียงข้างกัน

มุมมองนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการเพิ่มและเอาเขตข้อมูลออก เมื่อคุณมีเขตข้อมูลมากกว่าสี่เขตข้อมูลในแต่ละพื้นที่

ส่วนเขตข้อมูลเท่านั้น

มุมมองนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการเพิ่มและเอาเขตข้อมูลหลายเขตข้อมูลออกเท่านั้น

ส่วนพื้นที่เท่านั้น (2 ต่อ 2)

มุมมองนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดเรียงเขตข้อมูลหลายเขตข้อมูลใหม่เท่านั้น

ส่วนพื้นที่เท่านั้น (1 ต่อ 4)

มุมมองนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดเรียงเขตข้อมูลหลายเขตข้อมูลใหม่เท่านั้น

เคล็ดลับ    ในกล่องมุมมองส่วนเขตข้อมูลและพื้นที่แบบเรียงซ้อนส่วน และส่วนเขตข้อมูลและพื้นที่ส่วนเคียงข้าง คุณสามารถปรับความกว้างและความสูงของแต่ละส่วน โดยการวางตัวชี้บนตัวแบ่งส่วนจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นตามแนวตั้ง ลูกศรคู่ ลูกศรสองหัวแนวตั้ง หรือลูกศรคู่แนวนอน ลูกศรสองหัวแนวนอน โดยการลากคู่ลูกศรขึ้น หรือลง หรือซ้าย หรือขวาไปยังตำแหน่งที่คุณต้อง แล้วคลิกที่ลูกศรคู่ หรือกดENTER

หลังจากที่คุณสร้าง PivotTable หรือ PivotChart แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเพิ่มเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรายงาน โดยปกติแล้ว คุณจะเลือกหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับแต่ละพื้นที่ในส่วนเค้าโครง อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการดูค่าต่างๆ สำหรับเขตข้อมูลที่ระบุ คุณสามารถเพิ่มสำเนาหลายชุดของเขตข้อมูลลงในพื้นที่ ค่า ได้ด้วย

ถ้า PivotTable เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีข้อมูลจำนวนมาก คุณสามารถกรองอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลก่อนที่จะเพิ่มเขตข้อมูลลงในรายงาน ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการอัปเดตรายงานได้

ในรายการเขตข้อมูล PivotTable คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable หรือ PivotChart ได้โดยทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการวางเขตข้อมูลในพื้นที่ที่กำหนดของส่วนเค้าโครง ในกล่อง เลือกเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในรายงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูลที่คุณต้องการ จากนั้นคุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ในภายหลังได้ถ้าต้องการ

  หมายเหตุ    ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ป้ายชื่อแถว เขตข้อมูลตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ ค่า และลำดับชั้นวันที่และเวลา Online Analytical Processing (OLAP) จะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ ป้ายชื่อคอลัมน์

 • เมื่อต้องการวางเขตข้อมูลในพื้นที่ที่ระบุของส่วนเค้าโครง ในกล่อง เลือกเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในรายงาน ให้คลิกขวาที่ชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิก เพิ่มไปยังตัวกรองรายงานเพิ่มไปยังป้ายชื่อคอลัมน์เพิ่มไปยังป้ายชื่อแถว หรือ เพิ่มไปยังค่า

 • เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ในส่วนเค้าโครง ในกล่อง เลือกเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในรายงาน ให้คลิกเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลดังกล่าวจากส่วนเขตข้อมูลไปยังส่วนเค้าโครงที่คุณต้องการ

ใน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลในเวิร์กชีต Excel หรือข้อมูลภายนอกที่มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ Online Analytical Processing (OLAP) คุณอาจต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งลงในพื้นที่ ค่า คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ไม่ว่าชนิดข้อมูลจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขก็ตาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปรียบเทียบการคำนวณแบบเคียงข้างกัน เช่น กำไรขั้นต้นกับกำไรสุทธิ ยอดขายต่ำสุดกับยอดขายสูงสุด หรือจำนวนลูกค้ากับเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าทั้งหมด

 1. ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ในกล่อง เลือกเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในรายงาน ให้คลิกเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากไปยังพื้นที่ ค่า ในส่วนเค้าโครง

 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 เพื่อสร้างสำเนาของเขตข้อมูลดังกล่าวหลายชุดที่คุณต้องการแสดงในพื้นที่ ค่า

 3. ใน PivotTable ให้เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันสรุปหรือการคำนวณแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ในแต่ละสำเนาของเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ   คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อของเขตข้อมูลที่คัดลอกใน PivotTable ได้

หมายเหตุ   

 • เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลอย่างน้อยสองเขตข้อมูลลงในพื้นที่ค่า ไม่ว่าจะเป็นสำเนาของเขตข้อมูลเดียวกันหรือคนละเขตข้อมูล รายการเขตข้อมูลจะเพิ่มป้ายชื่อ คอลัมน์ค่า ลงในพื้นที่ ค่า ด้วย คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนี้เพื่อย้ายตำแหน่งเขตข้อมูลขึ้นและลงในพื้นที่ค่าได้ คุณสามารถย้าย ป้ายชื่อคอลัมน์ค่า ไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อคอลัมน์ หรือพื้นที่ ป้ายชื่อแถว ก็ได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถย้าย ป้ายชื่อคอลัมน์ค่า ไปยังพื้นที่ ตัวกรองรายงาน ได้

 • คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลให้พื้นที่ ตัวกรองรายงานป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ว่าชนิดข้อมูลจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลข ถ้าคุณพยายามเพิ่มเขตข้อมูลบางเขตมากว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น ให้กับพื้นที่ ป้ายชื่อแถว และ ป้ายชื่อคอลัมน์ ในส่วนเค้าโครง เขตข้อมูลจะถูกเอาออกจากพื้นที่เดิม และใส่ในพื้นที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

 • อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันลงในพื้นที่ ค่า คือการใช้สูตร (หรือเรียกว่า เขตข้อมูลจากการคำนวณ) ที่ใช้เขตข้อมูลเดียวกันในสูตร

 • ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ในกล่อง เลือกเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในรายงาน ให้วางตัวชี้เหนือชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิกลูกศรแบบหล่นลงของตัวกรองที่อยู่ถัดจากชื่อเขตข้อมูล

  บนเมนู ตัวกรอง ให้เลือกตัวเลือกตัวกรองที่คุณต้องการ

ในรายการเขตข้อมูล PivotTable คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลที่มีอยู่ใหม่หรือจัดตำแหน่งเขตข้อมูลเหล่านั้นใหม่ได้ โดยใช้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในสี่พื้นที่ที่อยู่ด้านล่างของส่วนเค้าโครงดังนี้

PivotTable

คำอธิบาย

ค่า

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

ป้ายชื่อแถว

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

ป้ายชื่อคอลัมน์

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นคอลัมน์ที่ด้านบนของรายงาน คอลัมน์ที่อยู่ต่ำกว่าจะถูกวางซ้อนอยู่ภายในอีกคอลัมน์ที่อยู่ถัดขึ้นไป

ตัวกรองรายงาน

ใช้เพื่อกรองทั้งรายงานโดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในตัวกรองรายงาน

PivotChart

คำอธิบาย

ค่า

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

เขตข้อมูลแกน (ประเภท)

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นแกนในแผนภูมิ

เขตข้อมูลคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลในคำอธิบายแผนภูมิของแผนภูมิ

ตัวกรองรายงาน

ใช้เพื่อกรองทั้งรายงานโดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในตัวกรองรายงาน

เมื่อต้องการจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable ใหม่ ให้คลิกชื่อเขตข้อมูลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วเลือกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้:

ย้ายขึ้น

ย้ายเขตข้อมูลขึ้นหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายลง

ย้ายเขตข้อมูลลงหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายไปจุดเริ่มต้น

ย้ายเขตข้อมูลไปจุดเริ่มต้นของพื้นที่

ย้ายไปจุดสิ้นสุด

ย้ายเขตข้อมูลไปจุดสิ้นสุดของพื้นที่

ย้ายไปยังตัวกรองรายงาน

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงาน

ย้ายไปยังป้ายชื่อแถว

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ของป้ายชื่อแถว

ย้ายไปยังป้ายชื่อคอลัมน์

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์

ย้ายไปยังค่า

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ค่า

การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า การตั้งค่าเขตข้อมูล

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าเขตข้อมูล หรือการตั้งค่าเขตข้อมูล นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า คลิกปุ่มวิธีใช้ รูปปุ่ม ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

เคล็ดลับ    นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกชื่อเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลระหว่างส่วนเขตข้อมูลและส่วนเค้าโครง และระหว่างพื้นที่คนละพื้นที่ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออก ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในกล่อง เลือกเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในรายงาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอาออก

  หมายเหตุ    การล้างกล่องกาเครื่องหมายจะเป็นการเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเขตข้อมูลนั้นออกจากรายงาน

 • ในพื้นที่เค้าโครง ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาเขตข้อมูลออก

 • ในพื้นที่เค้าโครง ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอาออกค้างไว้ แล้วลากไปไว้นอกรายการเขตข้อมูล PivotTable

ตามค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ในรายการเขตข้อมูล PivotTable จะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในเค้าโครงรายงาน เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขณะเข้าถึงข้อมูลภายนอกที่มีขนาดใหญ่ คุณสามารถสลับยังโหมดการปรับปรุงด้วยตนเองเป็นการชั่วคราวได้ โหมดการปรับปรุงด้วยตนเองจะอนุญาตให้คุณเพิ่ม ย้าย และเอาเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล PivotTable ออกได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้รายงานได้จนกว่าคุณจะสลับกลับไปยังโหมดการปรับปรุงอัตโนมัติ

 1. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการอัปเดตด้วยตนเองของ PivotTable ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลื่อนเวลาการอัปเดตเค้าโครง ที่ด้านล่างของรายการเขตข้อมูล PivotTable

  ข้อควรระวัง    หลังจากที่คุณตั้งค่าเค้าโครงรายงานเป็นการอัปเดตด้วยตนเองแล้ว การปิดรายการเขตข้อมูล PivotTable การเปลี่ยนเป็นมุมมอง เฉพาะเขตข้อมูล หรือการออกจาก Excel จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงทั้งหมดที่คุณได้ทำไว้กับ PivotTable โดยไม่มีการยืนยัน

 2. ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้เปลี่ยนแปลงเค้าโครงเขตข้อมูล แล้วคลิก อัปเดต เพื่ออัปเดตเค้าโครงใน PivotTable ด้วยตนเอง

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังการปรับปรุงอัตโนมัติหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงรายงานในรายการเขตข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เลื่อนเวลาการปรับปรุงเค้าโครง

หมายเหตุ    PivotTable จะเริ่มต้นด้วยการอัปเดตโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก

เมื่อคุณสร้าง PivotTable โปรแกรม Excel จะแสดงรายการเขตข้อมูล PivotTable เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable จัดเรียงและจัดตำแหน่งเขตข้อมูลใหม่ตามต้องการ หรือเอาเขตข้อมูลออกจาก PivotTable ก็ได้ ตามค่าเริ่มต้น รายการเขตข้อมูล PivotTable จะแสดงสองส่วน ได้แก่

 • ส่วนเขตข้อมูลที่อยู่ด้านบนสำหรับการเพิ่มเขตข้อมูลลงใน หรือเอาเขตข้อมูลออกจาก PivotTable

 • ส่วนเค้าโครงที่อยู่ด้านล่างสำหรับการจัดเรียงและจัดตำแหน่งเขตข้อมูลใหม่

  รายการเขตข้อมูล PivotTable

คุณสามารถจัดรายการเขตข้อมูล PivotTable เทียบชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งของหน้าต่าง Excel และปรับขนาดตามแนวนอนได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการเทียบชิดขอบของรายการเขตข้อมูล PivotTable ได้อีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้ คุณสามารถปรับขนาดรายการเขตข้อมูลได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

ถ้าคุณไม่เห็นรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คลิกที่ใดที่หนึ่งใน PivotTable แล้ว

ถ้าคุณปิดรายการเขตข้อมูล PivotTable คุณสามารถแสดงได้อีกครั้ง Control+คลิก PivotTable แล้วคลิก แสดงรายการเขตข้อมูล คุณยังสามารถคลิก รายการเขตข้อมูล บนแท็บ การวิเคราะห์ PivotTable

ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในรายการเขตข้อมูล PivotTable รีเฟรช PivotTable ให้แสดงใด ๆ หรือเขตข้อมูล ใหม่ เขตข้อมูลจากการคำนวณ หน่วยวัด การวัดจากการคำนวณ ขนาดที่คุณได้เพิ่มเนื่องจากการคำนวณครั้งล่าสุด:วิเคราะห์ PivotTable >รีเฟรช

เมื่อต้องการสร้างเค้าโครงเขตข้อมูล ให้ใช้แนวทางต่อไปนี้ในการย้ายเขตข้อมูลค่า ชื่อ และมิติ จากส่วนเขตข้อมูลไปยังพื้นที่รายงานสี่พื้นที่ในส่วนเค้าโครง

 • เขตข้อมูลค่า    ถ้าคุณเลือกเฉพาะกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเขตข้อมูลตัวเลขเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น พื้นที่ที่เขตข้อมูลจะถูกย้ายไปคือพื้นที่ ค่า

 • เขตข้อมูลแถวและคอลัมน์    คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ ตัวกรองรายงานป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ ได้เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าชนิดข้อมูลจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขก็ตาม ถ้าคุณพยายามจะเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น เพิ่มไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อแถว และ ป้ายชื่อคอลัมน์ ในส่วนเค้าโครง เขตข้อมูลนั้นจะถูกเอาออกจากพื้นที่เดิมและวางในพื้นที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

 • หน่วยวัด    ในแหล่งข้อมูลของ Online Analytical Processing (OLAP) มักลำดับชั้นเขตข้อมูล (หรือหน่วยวัด) จัดระเบียบในลำดับชั้นของมิติที่แตกต่างกัน จำนวนมาก และระดับ คลิกขยาย กล่องบวก และยุบปุ่ม กล่องลบ จนกว่าคุณพบเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

  คุณสามารถย้ายได้เฉพาะลำดับชั้น แอตทริบิวต์ และชุดที่มีชื่อไปยังป้ายชื่อแถว ป้ายชื่อคอลัมน์ และพื้นที่ตัวกรองรายงานเท่านั้น

  คุณสามารถย้ายได้เฉพาะการวัด การวัดจากการคำนวณ และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (KPI) ไปยังพื้นที่ ค่าเท่านั้น

หลังจากที่คุณสร้าง PivotTable หรือ PivotChart แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเพิ่มเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรายงาน โดยปกติแล้ว คุณจะเลือกหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับแต่ละพื้นที่ในส่วนเค้าโครง อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการดูค่าต่างๆ สำหรับเขตข้อมูลที่ระบุ คุณสามารถเพิ่มสำเนาหลายชุดของเขตข้อมูลลงในพื้นที่ ค่า ได้ด้วย

ถ้า PivotTable เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีข้อมูลจำนวนมาก คุณสามารถกรองอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลก่อนที่จะเพิ่มเขตข้อมูลลงในรายงาน ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการอัปเดตรายงานได้

ในรายการเขตข้อมูล PivotTable คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable หรือ PivotChart ได้โดยทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการวางเขตข้อมูลลงในพื้นที่ที่กำหนดของส่วนเค้าโครง ในกล่อง เขตข้อมูล PivotTable ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูลที่คุณต้องการ จากนั้น คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลได้ใหม่ในภายหลังถ้าคุณต้องการ

  หมายเหตุ    ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ป้ายชื่อแถว เขตข้อมูลตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ ค่า และลำดับชั้นวันที่และเวลา Online Analytical Processing (OLAP) จะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ ป้ายชื่อคอลัมน์

 • เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลไปที่พื้นที่ในส่วนเค้าโครง ในกล่อง เขตข้อมูล PivotTable ให้คลิกเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากจากส่วนเขตข้อมูลไปยังส่วนเค้าโครงที่คุณต้องการ

ใน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลในเวิร์กชีต Excel หรือข้อมูลภายนอกที่มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ Online Analytical Processing (OLAP) คุณอาจต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งลงในพื้นที่ ค่า คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ไม่ว่าชนิดข้อมูลจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขก็ตาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปรียบเทียบการคำนวณแบบเคียงข้างกัน เช่น กำไรขั้นต้นกับกำไรสุทธิ ยอดขายต่ำสุดกับยอดขายสูงสุด หรือจำนวนลูกค้ากับเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าทั้งหมด

 1. ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ในกล่อง เขตข้อมูล PivotTable ให้คลิกเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากไปยังพื้นที่ ค่า ในส่วนเค้าโครง

 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 เพื่อสร้างสำเนาของเขตข้อมูลดังกล่าวหลายชุดที่คุณต้องการแสดงในพื้นที่ ค่า

 3. ใน PivotTable ให้เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันสรุปหรือการคำนวณแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ในแต่ละสำเนาของเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ    คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อของเขตข้อมูลที่คัดลอกใน PivotTable ได้

หมายเหตุ   

 • เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลอย่างน้อยสองเขตข้อมูลลงในพื้นที่ค่า ไม่ว่าจะเป็นสำเนาของเขตข้อมูลเดียวกันหรือคนละเขตข้อมูล รายการเขตข้อมูลจะเพิ่มป้ายชื่อ คอลัมน์ค่า ลงในพื้นที่ ค่า ด้วย คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนี้เพื่อย้ายตำแหน่งเขตข้อมูลขึ้นและลงในพื้นที่ค่าได้ คุณสามารถย้าย ป้ายชื่อคอลัมน์ค่า ไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อคอลัมน์ หรือพื้นที่ ป้ายชื่อแถว ก็ได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถย้าย ป้ายชื่อคอลัมน์ค่า ไปยังพื้นที่ ตัวกรองรายงาน ได้

 • คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลให้พื้นที่ ตัวกรองรายงานป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ว่าชนิดข้อมูลจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลข ถ้าคุณพยายามเพิ่มเขตข้อมูลบางเขตมากว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น ให้กับพื้นที่ ป้ายชื่อแถว และ ป้ายชื่อคอลัมน์ ในส่วนเค้าโครง เขตข้อมูลจะถูกเอาออกจากพื้นที่เดิม และใส่ในพื้นที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

 • อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันลงในพื้นที่ ค่า คือการใช้สูตร (หรือเรียกว่า เขตข้อมูลจากการคำนวณ) ที่ใช้เขตข้อมูลเดียวกันในสูตร

เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออก ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในกล่อง เขตข้อมูล PivotTable ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอาออก

  หมายเหตุ    การล้างกล่องกาเครื่องหมายจะเป็นการเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเขตข้อมูลนั้นออกจากรายงาน

 • ในพื้นที่เค้าโครง ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอาออกค้างไว้ แล้วลากไปไว้นอกรายการเขตข้อมูล PivotTable

เมื่อคุณสร้าง PivotTable โปรแกรม Excel จะแสดงรายการเขตข้อมูล PivotTable เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable จัดเรียงและจัดตำแหน่งเขตข้อมูลใหม่ตามต้องการ หรือเอาเขตข้อมูลออกจาก PivotTable ก็ได้ ตามค่าเริ่มต้น รายการเขตข้อมูล PivotTable จะแสดงสองส่วน ได้แก่

 • ส่วนเขตข้อมูลที่อยู่ด้านบนสำหรับการเพิ่มเขตข้อมูลลงใน หรือเอาเขตข้อมูลออกจาก PivotTable

 • ส่วนเค้าโครงที่อยู่ด้านล่างสำหรับการจัดเรียงและจัดตำแหน่งเขตข้อมูลใหม่

เมื่อต้องการเปิดรายการเขตข้อมูล PivotTable คลิกขวา PivotTable แล้ว คลิ กแสดงรายการเขตข้อมูล

ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ใน PivotTable รายการเขตข้อมูลรีเฟรช PivotTable หรือ PivotChart เพื่อแสดงใด ๆ หรือเขตข้อมูล ใหม่ เขตข้อมูลจากการคำนวณ หน่วยวัด การวัดจากการคำนวณ ขนาดที่คุณได้เพิ่มเนื่องจากการคำนวณครั้งล่าสุด เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว PivotTable คลิกขวา แล้วเลือกรีเฟรช

เมื่อต้องการสร้างเค้าโครงเขตข้อมูล ให้ใช้แนวทางต่อไปนี้ในการย้ายเขตข้อมูลค่า ชื่อ และมิติ จากส่วนเขตข้อมูลไปยังพื้นที่รายงานสี่พื้นที่ในส่วนเค้าโครง

 • ค่า    ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเขตข้อมูลตัวเลข เท่านั้นตามค่าเริ่มต้น จะถูกย้ายไปยังพื้นที่ค่า

 • แถวและคอลัมน์    คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลเพียงหนึ่งครั้งตัวกรองแถว หรือ พื้นที่คอลัมน์ ว่าชนิดข้อมูลตัวเลข หรือไม่ใช่ตัวเลข ถ้าคุณพยายามเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง — ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพื้นที่คอลัมน์ ในส่วนเค้าโครงและแถว นั่นคือเขตข้อมูลจะถูกเอาออกจากพื้นที่ต้นฉบับ และวางในพื้นที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสร้าง PivotTable หรือ PivotChart แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเพิ่มเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรายงาน โดยปกติแล้ว คุณจะเลือกหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับแต่ละพื้นที่ในส่วนเค้าโครง อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการดูค่าต่างๆ สำหรับเขตข้อมูลที่ระบุ คุณสามารถเพิ่มสำเนาหลายชุดของเขตข้อมูลลงในพื้นที่ ค่า ได้ด้วย

ถ้า PivotTable เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีข้อมูลจำนวนมาก คุณสามารถกรองอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลก่อนที่จะเพิ่มเขตข้อมูลลงในรายงาน ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการอัปเดตรายงานได้

ในรายการเขตข้อมูล PivotTable คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable หรือ PivotChart ได้โดยทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการวางเขตข้อมูลในพื้นที่กำหนดไว้ของส่วนเค้าโครง ในกล่องเขตข้อมูลเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูลที่คุณต้องการ คุณสามารถแล้วจัดเรียงเขตข้อมูลในภายหลังถ้าคุณต้องการ

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่แถว เขตข้อมูลตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ค่า และ Online Analytical Processing (OLAP) วัน และเวลาลำดับชั้นจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่คอลัมน์

 • เมื่อต้องการวางเขตข้อมูลในพื้นที่ระบุของส่วนเค้าโครง ในกล่องเขตข้อมูลเลือก วางตัวชี้บนชื่อเขตข้อมูล แล้ว คลิกลูกศรดรอปดาวน์สีแดงที่อยู่ถัดจาก nameclick เขตข้อมูลชื่อเขตข้อมูล แล้ว คลิกย้ายไปที่ตัวกรองรายงานย้ายไปยังป้ายชื่อคอลัมน์ย้ายไปยังป้ายชื่อแถว หรือย้ายไปยังค่า

 • เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ในส่วนเค้าโครง ในกล่อง เลือกเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มลงในรายงาน ให้คลิกเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลดังกล่าวจากส่วนเขตข้อมูลไปยังส่วนเค้าโครงที่คุณต้องการ

ใน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลในเวิร์กชีต Excel หรือข้อมูลภายนอกที่มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ Online Analytical Processing (OLAP) คุณอาจต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งลงในพื้นที่ ค่า คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ไม่ว่าชนิดข้อมูลจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขก็ตาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปรียบเทียบการคำนวณแบบเคียงข้างกัน เช่น กำไรขั้นต้นกับกำไรสุทธิ ยอดขายต่ำสุดกับยอดขายสูงสุด หรือจำนวนลูกค้ากับเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าทั้งหมด

 1. ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ในกล่องเขตข้อมูลเลือก คลิก และค้างไว้ในเขตข้อมูล และลากไปยังพื้นที่ค่า ในส่วนเค้าโครง

 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 เพื่อสร้างสำเนาของเขตข้อมูลดังกล่าวหลายชุดที่คุณต้องการแสดงในพื้นที่ ค่า

 3. ใน PivotTable ให้เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันสรุปหรือการคำนวณแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ในแต่ละสำเนาของเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อของเขตข้อมูลคัดลอกไว้ใน PivotTable ตัวเอง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลอย่างน้อยสองเขตข้อมูลลงในพื้นที่ค่า ไม่ว่าจะเป็นสำเนาของเขตข้อมูลเดียวกันหรือคนละเขตข้อมูล รายการเขตข้อมูลจะเพิ่มป้ายชื่อ คอลัมน์ค่า ลงในพื้นที่ ค่า ด้วย คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนี้เพื่อย้ายตำแหน่งเขตข้อมูลขึ้นและลงในพื้นที่ค่าได้ คุณสามารถย้าย ป้ายชื่อคอลัมน์ค่า ไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อคอลัมน์ หรือพื้นที่ ป้ายชื่อแถว ก็ได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถย้าย ป้ายชื่อคอลัมน์ค่า ไปยังพื้นที่ ตัวกรองรายงาน ได้

 • คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลให้พื้นที่ ตัวกรองรายงานป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ว่าชนิดข้อมูลจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลข ถ้าคุณพยายามเพิ่มเขตข้อมูลบางเขตมากว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น ให้กับพื้นที่ ป้ายชื่อแถว และ ป้ายชื่อคอลัมน์ ในส่วนเค้าโครง เขตข้อมูลจะถูกเอาออกจากพื้นที่เดิม และใส่ในพื้นที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

 • อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันลงในพื้นที่ ค่า คือการใช้สูตร (หรือเรียกว่า เขตข้อมูลจากการคำนวณ) ที่ใช้เขตข้อมูลเดียวกันในสูตร

 • ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ในกล่องเขตข้อมูลเลือก วางตัวชี้บนชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิกลูกศรดรอปดาวน์สีแดงอยู่ถัดจากชื่อเขตข้อมูล และเลือกตัวกรอง

ในรายการเขตข้อมูล PivotTable หรือเขตข้อมูล PivotChart คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลที่มีอยู่ หรือปรับตำแหน่งเขตข้อมูลเหล่านั้น โดยใช้หนึ่งในพื้นที่ทั้งสี่ที่ด้านล่างของส่วนเค้าโครง:

PivotTable

คำอธิบาย

ตัวกรอง

ใช้เพื่อกรองทั้งรายงานโดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในตัวกรองรายงาน

คอลัมน์

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นคอลัมน์ทางด้านบนของรายงาน คอลัมน์ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าจะซ้อนอยู่ภายในคอลัมน์อื่นที่อยู่ติดกันด้านบน

แถว

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

ค่า

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

PivotChart

คำอธิบาย

ตัวกรอง

ใช้เพื่อกรองทั้งรายงานโดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในตัวกรองรายงาน

คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลในคำอธิบายแผนภูมิของแผนภูมิ

แกน (CAEGORIES)

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นแกนในแผนภูมิ

ค่า

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

เมื่อต้องการจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable ใหม่ ให้คลิกชื่อเขตข้อมูลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วเลือกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้:

ย้ายขึ้น

ย้ายเขตข้อมูลขึ้นหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายลง

ย้ายเขตข้อมูลลงหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายไปจุดเริ่มต้น

ย้ายเขตข้อมูลไปจุดเริ่มต้นของพื้นที่

ย้ายไปจุดสิ้นสุด

ย้ายเขตข้อมูลไปจุดสิ้นสุดของพื้นที่

ย้ายไปยังตัวกรองรายงาน

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงาน

ย้ายไปยังป้ายชื่อแถว

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ของป้ายชื่อแถว

ย้ายไปยังป้ายชื่อคอลัมน์

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์

ย้ายไปยังค่า

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ค่า

การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า การตั้งค่าเขตข้อมูล

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าเขตข้อมูล หรือการตั้งค่าเขตข้อมูล นั้น

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกชื่อเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลระหว่างเขตข้อมูลและส่วนเค้าโครง และระหว่างพื้นที่คนละพื้นที่ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูล ในรายการเขตข้อมูล ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ในกล่องเขตข้อมูลเลือก ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายของเขตข้อมูลคุณต้องการเอาออก

  หมายเหตุ: ล้างกล่องกาเครื่องหมายเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเขตข้อมูลจากรายงาน

 • ในพื้นที่เค้าโครง ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาเขตข้อมูลออก

 • ในพื้นที่เค้าโครง ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอาออกค้างไว้ แล้วลากไปไว้นอกรายการเขตข้อมูล PivotTable

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable

ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

สร้าง PivotChart

ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองข้อมูล

สร้างไทม์ไลน์ PivotTable เพื่อกรองวันที่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×