การทำ Pivot ข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากคุณสร้างรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ให้ใช้รายการเขตข้อมูล PivotTable เพื่อเพิ่มเขตข้อมูล ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ให้ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่และเอาเขตข้อมูลออก ตามค่าเริ่มต้นแล้ว รายการเขตข้อมูล PivotTable จะแสดงสองส่วน ได้แก่ ส่วนเขตข้อมูลที่ด้านบนสำหรับการเพิ่มและการเอาเขตข้อมูลออก และส่วนเค้าโครงที่ด้านล่างสำหรับการจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่และการวางตำแหน่งเขตข้อมูลใหม่ คุณสามารถเทียบรายการเขตข้อมูล PivotTable ชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งของหน้าต่าง และปรับขนาดรายการตามแนวนอนได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการเทียบรายการเขตข้อมูล PivotTable ชิดขอบได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถปรับขนาดรายการได้ทั้งตามแนวตั้งและแนวนอน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณไม่เห็นรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ถ้าคุณยังไม่เห็นรายการเขตข้อมูล PivotTable สำหรับรายงาน PivotTable บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก รายการเขตข้อมูล แสะสำหรับรายงาน PivotChart บนแท็บ วิเคราะห์ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก รายการเขตข้อมูล

 • ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ ให้ฟื้นฟูรายงาน PivotTable หรือ PivotChart เพื่อแสดงเขตข้อมูลใหม่ เขตข้อมูลจากการคำนวณ การวัด การวัดจากการคำนวณ หรือมิติใดๆ ที่คุณได้เพิ่มตั้งแต่การดำเนินการครั้งล่าสุด

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับรายการเขตข้อมูล PivotTable

เพิ่มเขตข้อมูล

คัดลอกเขตข้อมูล

จัดเรียงเขตข้อมูล

เอาเขตข้อมูล

เปลี่ยนมุมมองของรายการเขตข้อมูล PivotTable

กรองข้อมูลก่อนที่จะเพิ่มลงในรายงาน

สลับไปมาระหว่างการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเองของเค้าโครงรายงาน

ศึกษาเกี่ยวกับรายการเขตข้อมูล PivotTable

ความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของรายการเขตข้อมูล PivotTable และวิธีการที่คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลชนิดต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการที่คุณจะสามารถได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการเมื่อคุณวางเค้าโครงรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

วิธีการทำงานของรายการเขตข้อมูล PivotTable

วิธีการทำงานของรายการเขตข้อมูล PivotTable

1. แหล่งข้อมูลภายนอกมีข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งจัดระเบียบเป็นเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล (หรือเรียกว่าคอลัมน์) ที่แสดงอยู่ในรายการเขตข้อมูล

2. ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงานในรายการเขตข้อมูล ซึ่งจะย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable พร้อมกัน

3. ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์ในรายการเขตข้อมูล ซึ่งจะย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์ในรายงาน PivotTable พร้อมกัน

4. ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถวในรายการเขตข้อมูล ซึ่งจะย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถวในรายงาน PivotTable พร้อมกัน

5. ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ค่าในรายการเขตข้อมูล ซึ่งจะย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ค่าในรายงาน PivotTable พร้อมกัน

แนวทางสำหรับการย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่รายงานทั้งสี่

ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการย้ายเขตข้อมูลค่า ชื่อ และมิติ จากส่วนเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ทั้งสี่ในส่วนเค้าโครง

เขตข้อมูลค่า   

 • ถ้าคุณเพิ่งเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเขตข้อมูลตัวเลข ในพื้นที่เริ่มต้นจะถูกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ค่า

เขตข้อมูลแถวและคอลัมน์   

 • ถ้าเขตข้อมูลอยู่ในป้ายชื่อแถว ป้ายชื่อคอลัมน์ หรือพื้นที่ตัวกรองรายงานอยู่แล้ว และถูกเพิ่มลงในพื้นที่เหล่านั้นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกครั้ง เขตข้อมูลจะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อถูกย้ายไปยังพื้นที่เดียวกัน แต่เปลี่ยนการวางแนวเมื่อถูกย้ายไปยังคนละพื้นที่

หน่วยวัด   

 • ในแหล่งข้อมูลของ Online Analytical Processing (OLAP) มักลำดับชั้นเขตข้อมูล (หรือหน่วยวัด) การจัดระเบียบตามลำดับชั้นของมิติแตกต่างกัน จำนวนมาก และระดับ คลิกขยาย กล่องบวก และยุบปุ่ม กล่องลบ จนกว่าคุณพบเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

 • คุณสามารถย้ายได้เฉพาะลำดับชั้น แอตทริบิวต์ และชุดที่มีชื่อไปยังป้ายชื่อแถว ป้ายชื่อคอลัมน์ และพื้นที่ตัวกรองรายงานเท่านั้น

 • คุณสามารถย้ายได้เฉพาะการวัด การวัดจากการคำนวณ และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (KPI) ไปยังพื้นที่ค่าเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูล

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในรายงาน ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อเขตข้อมูลแต่ละชื่อในส่วนเขตข้อมูล เขตข้อมูลจะถูกวางในพื้นที่เริ่มต้นของส่วนเค้าโครง แต่คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ได้ถ้าคุณต้องการ

   ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ป้ายชื่อแถว เขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะถูกเพิ่มในพื้นที่ค่า และลำดับชั้นวันและเวลา OLAP จะถูกเพิ่มในพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์

  • คลิกขวาชื่อเขตข้อมูล แล้วเลือกคำสั่งที่เหมาะสมระหว่าง เพิ่มไปยังตัวกรองรายงานเพิ่มไปยังป้ายชื่อคอลัมน์เพิ่มไปยังป้ายชื่อแถว และ เพิ่มไปยังค่า เพื่อวางเขตข้อมูลในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงของส่วนเค้าโครง

   เคล็ดลับ: คุณสามารถยัง คลิ และค้างไว้ชื่อเขตข้อมูล จากนั้น ลากเขตข้อมูลระหว่างพื้นที่ในส่วนเค้าโครงและส่วนเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

คัดลอกเขตข้อมูล

ในรายงาน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลในเวิร์กชีต Excel หรือข้อมูลภายนอกจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ OLAP คุณอาจต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งไปยังพื้นที่ค่า คุณสามารถทำสิ่งนี้ว่าชนิดข้อมูลตัวเลข หรือไม่ใช่ตัวเลข อย่าง คุณอาจต้องการเปรียบเทียบการคำนวณแบบเคียงข้าง เช่นกำไรขั้นต้น และสุทธิ ขายสูงสุด และต่ำสุด หรือนับลูกค้า และเปอร์เซ็นต์ของผลรวมลูกค้า

 1. คลิก และค้างไว้ชื่อเขตข้อมูลในส่วนเขตข้อมูล จากนั้น ลากเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ค่าในส่วนเค้าโครง

 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 มากเท่าคุณต้องการคัดลอกเขตข้อมูล

 3. ในแต่ละเขตข้อมูลที่คัดลอก เปลี่ยนฟังก์ชันสรุปหรือการคำนวณแบบกำหนดเองตามคุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลอย่าง น้อยสองไปยังพื้นที่ค่า ว่าจะเป็นสำเนาของเขตข้อมูลเดียวหรือหลายเขตข้อมูลที่แตกต่างกัน รายการเขตข้อมูลเพิ่มป้ายชื่อคอลัมน์ค่าไปยังพื้นที่ค่าโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนี้เมื่อต้องการย้ายตำแหน่งของเขตข้อมูลขึ้นและลงภายในพื้นที่ค่า แม้แต่คุณสามารถย้ายป้ายชื่อคอลัมน์ค่าไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์หรือพื้นที่ป้ายชื่อแถว อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถย้ายป้ายชื่อคอลัมน์ค่าไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงาน

  • คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลเพียงครั้งเดียวตัว กรองรายงาน ป้าย ชื่อแถว หรือ พื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์ ว่าชนิดข้อมูลตัวเลข หรือไม่ใช่ตัวเลข ถ้าคุณพยายามที่จะเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง — ตัวอย่างเช่น ไปป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ป้ายชื่อพื้นที่ในส่วนเค้าโครงนั่นคือเขตข้อมูลจะถูกเอาออกจากพื้นที่เดิม และวางในพื้นที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

  • วิธีอื่นเมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันไปยังพื้นที่ค่า โดยใช้สูตร (หรือเรียกว่าคอลัมน์จากการคำนวณ) ที่ใช้เขตข้อมูลเดียวกันในสูตรได้

  • คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งในรายงาน PivotTable โดยยึดตามแหล่งข้อมูล OLAP

ด้านบนของหน้า

จัดเรียงเขตข้อมูลใหม่

คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลที่มีอยู่ใหม่หรือวางตำแหน่งเขตข้อมูลเหล่านั้นใหม่ได้ โดยใช้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในสี่พื้นที่ด้านล่างของส่วนเค้าโครงนี้

รายงาน PivotTable

คำอธิบาย

PivotChart

คำอธิบาย

ค่า   

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

ค่า   

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

ป้ายชื่อแถว   

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นแถวทางด้านข้างของรายงาน แถวที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าจะซ้อนอยู่ภายในแถวอื่นที่อยู่ติดกันด้านบน

เขตข้อมูลแกน (ประเภท)   

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นแกนในแผนภูมิ

ป้ายชื่อคอลัมน์   

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นคอลัมน์ทางด้านบนของรายงาน คอลัมน์ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าจะซ้อนอยู่ภายในคอลัมน์อื่นที่อยู่ติดกันด้านบน

คำอธิบายเขตข้อมูลป้ายชื่อ (ชุดข้อมูล)   

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลในคำอธิบายแผนภูมิของแผนภูมิ

ตัวกรองรายงาน   

ใช้เพื่อกรองทั้งรายงานโดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในตัวกรองรายงาน

ตัวกรองรายงาน   

ใช้เพื่อกรองทั้งรายงานโดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในตัวกรองรายงาน

 • เมื่อต้องการจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ ให้คลิกชื่อเขตข้อมูลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วเลือกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้:

ย้ายขึ้น   

ย้ายเขตข้อมูลขึ้นหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายลง   

ย้ายเขตข้อมูลลงหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายไปจุดเริ่มต้น   

ย้ายเขตข้อมูลไปจุดเริ่มต้นของพื้นที่

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุด   

ย้ายเขตข้อมูลไปจุดสิ้นสุดของพื้นที่

ย้ายไปรายงานตัวกรอง   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงาน

ย้ายไปป้ายชื่อแถว   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ของป้ายชื่อแถว

ย้ายไปป้ายชื่อคอลัมน์   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์

ย้ายไปยังค่า   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ค่า

ตั้งค่าเขตข้อมูล การตั้งค่าเขตข้อมูล   

แสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล หรือ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละอย่าง ให้คลิกปุ่มวิธีใช้ รูปปุ่ม ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกชื่อเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลระหว่างเขตข้อมูลและส่วนเค้าโครง และระหว่างพื้นที่คนละพื้นที่ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

เอาเขตข้อมูลออก

 • เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออก ให้คลิกชื่อเขตข้อมูลในพื้นที่เค้าโครงใดพื้นที่หนึ่ง แล้วคลิก เอาเขตข้อมูลออก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อเขตข้อมูลแต่ละชื่อในส่วนเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกชื่อเขตข้อมูลในส่วนเค้าโครงค้างไว้ แล้วลากชื่อไปวางนอกรายการเขตข้อมูล PivotTable ได้อีกด้วย

  หมายเหตุ: การล้างกล่องกาเครื่องหมายในส่วนเขตข้อมูลจะเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเขตข้อมูลออกจากรายงาน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนมุมมองรายการเขตข้อมูล PivotTable

รายการเขตข้อมูล PivotTable มีมุมมองที่แตกต่างกันห้ามุมมอง ซึ่งได้รับการออกแบบและปรับให้เหมาะสมกับชนิดงานต่างๆ ของ PivotTable

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมอง ให้คลิกปุ่ม มุมมอง ที่ด้านบนสุดของรายการเขตข้อมูล PivotTable แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

ส่วนเขตข้อมูลและส่วนพื้นที่แบบเรียงซ้อน   

มุมมองนี้เป็นมุมมองเริ่มต้น และถูกออกแบบมาสำหรับเขตข้อมูลจำนวนน้อย

ส่วนเขตข้อมูลและพื้นที่ส่วนแบบเคียงข้างกัน   

มุมมองนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลและการเอาเขตข้อมูลออก เมื่อคุณมีเขตข้อมูลมากกว่าสี่เขตในแต่ละพื้นที่

เขตข้อมูลเท่านั้น   

มุมมองนี้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลและเอาเขตข้อมูลหลายๆ เขตข้อมูลออก

พื้นที่ส่วนเฉพาะ (2 ด้วย 2)   

มุมมองนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลหลายๆ เขตข้อมูลใหม่เท่านั้น

พื้นที่ส่วนเฉพาะ (1 โดย 4)   

มุมมองนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดเรียงเขตข้อมูลหลายเขตข้อมูลใหม่เท่านั้น

เคล็ดลับ: ในกล่องมุมมองส่วนเขตข้อมูลและพื้นที่แบบเรียงซ้อนส่วน และส่วนเขตข้อมูลและพื้นที่ส่วนเคียงข้าง คุณสามารถปรับความกว้างและความสูงของแต่ละส่วน โดยโฮเวอร์เหนือตัวแบ่งส่วนจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรคู่แนวตั้ง ลูกศรสองหัวแนวตั้ง หรือลูกศรคู่นอน ลูกศรสองหัวแนวนอน โดยลากลูกศรคู่ขึ้น หรือลง หรือไปทางซ้าย หรือขวาไปยังตำแหน่งที่คุณต้อง และนั้นหรือ ด้วยการคลิกที่ลูกศรคู่ ด้วยการกด ENTER

ด้านบนของหน้า

กรองข้อมูลก่อนเพิ่มข้อมูลลงในรายงาน

ถ้ารายงาน PivotTable ถูกเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีข้อมูลจำนวนมาก คุณสามารถกรองอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลก่อนคุณเพิ่มเขตข้อมูลลงในรายงาน ซึ่งจะสามารถช่วยลดเวลาที่ใช้เพื่อปรับปรุงรายงานได้

ด้านบนของหน้า

สลับระหว่างการปรับปรุงเค้าโครงรายงานโดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แต่ละครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงในรายการเขตข้อมูล PivotTable เค้าโครงรายงานจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อคุณกำลังเข้าถึงข้อมูลภายนอกเป็นจำนวนมาก คุณสามารถสลับเป็นการปรับปรุงด้วยตนเองได้ เมื่อคุณสลับเป็นการปรับปรุงด้วยตนเอง คุณจะไม่สามารถใช้รายงานได้จนกระทั่งคุณสลับกลับมาเป็นการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่ม ย้าย และเอาเขตข้อมูลออกจากส่วนเขตข้อมูลไปยังส่วนเค้าโครงได้อย่างรวดเร็ว แล้วสลับกลับมาเป็นการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเพื่อดูผลลัพธ์ของคุณได้

ถ้าคุณตั้งเค้าโครงรายงานเพื่ออัปเดต ปิดรายการเขตข้อมูล PivotTable ด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองเขตข้อมูลเท่านั้น หรือออกจาก Excel ละเว้นเปลี่ยนแปลงเค้าโครงทั้งหมดที่คุณทำกับรายงาน PivotTable โดยไม่ต้องยืนยัน

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการปรับปรุงด้วยตนเองของรายงาน PivotTable ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เลื่อนเวลาการปรับปรุงเค้าโครง ที่ด้านล่างของรายการเขตข้อมูล PivotTable

 • เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงรายงานในรายการเขตข้อมูล ให้คลิก ปรับปรุง เพื่อดูเค้าโครงในรายงาน PivotTable

หมายเหตุ: รายงาน PivotTable จะเริ่มต้นด้วยการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณเปิดสมุดงาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×