การทำให้โฟลเดอร์โฮมเพจพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โฟลเดอร์ Microsoft Outlook ทุกโฟลเดอร์จะสนับสนุนโฟลเดอร์โฮมเพจ เพจนี้อาจเป็นเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต แฟ้ม HTML หรือแฟ้ม Active Server Pages (ASP) ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกชื่อโฟลเดอร์

ถ้าคุณต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์โฮมเพจเมื่อ Outlook ออฟไลน์ คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ในกลุ่ม ส่ง/รับ ของ Outlook

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

    คีย์ลัดเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบกลุ่มส่ง/รับ กด CTRL + ALT + S

  2. เลือกกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก แก้ไข

  3. ภายใต้ ตัวเลือกโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์

  4. ภายใต้ ตัวเลือกบัญชี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำให้โฟลเดอร์โฮมเพจพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×