การทำให้วัตถุปรากฏขึ้นบนหลายหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้ข้อความ วัตถุ หรือการจัดรูปแบบพิเศษปรากฏขึ้นบนหลายหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้สร้างสิ่งดังกล่าวบน หน้าต้นแบบ

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

  2. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจากหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ วัตถุ หรือทำการจัดรูปแบบพิเศษ แล้วคลิก แก้ไข

  3. เพิ่มวัตถุหรือการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  4. เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ บนแถบเครื่องมือ แก้ไขหน้าต้นแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×