การทำให้ลักษณะที่ปรากฏของข้อความวางซ้อนตรงกันในวิดีโอของคุณ

คุณสามารถเพิ่มและทำให้ข้อความแบบอธิบายที่วางซ้อนซึ่งจะให้ค่อยๆ ปรากฏและเลือนหาย ตรงกันในขณะที่วิดีโอของคุณกำลังเล่นอยู่ได้

การเพิ่มข้อความวางซ้อนในวิดีโอของคุณ

 1. แสดงภาพนิ่งที่คุณได้แทรกวิดีโอไว้แล้ว

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. ชี้ไปยังพื้นที่บนวิดีโอที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏขึ้น จากนั้นลากเพื่อวาดกล่องข้อความ

 4. ใส่ข้อความในกล่องข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถ เปลี่ยนสีข้อความของคุณ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ข้อความเด่นชัดจากพื้นหลังในขณะที่วิดีโอกำลังเล่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความของคุณปรากฏอยู่

การใช้ลักษณะพิเศษการเลือนกับข้อความของคุณ และการทำให้ตรงกันในวิดีโอของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวให้กับข้อความของคุณ คุณจะสามารถควบคุมลักษณะและเวลาที่ข้อความนั้นปรากฏตามที่คุณต้องการได้ดียิ่งขึ้น สำหรับจุดประสงค์ของแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการฝึกทำให้ข้อความค่อยๆ ปรากฏและเลือนหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว โปรดดูที่ การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 1. ดูวิดีโอของคุณและหาตำแหน่งเวลาที่คุณต้องการให้ข้อความของคุณค่อยๆ ปรากฏและเลือนหาย

 2. เพิ่มที่คั่นหน้าทุกครั้งที่คุณต้องการให้ข้อความของคุณค่อยๆ ปรากฏหรือเลือนหาย

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 4. เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษการเลือนให้กับข้อความของคุณ ให้เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้าแบบค่อยๆ ปรากฏ

 5. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

 6. ภายใต้ เข้า ให้คลิก เลือน

  เพิ่มภาพเคลื่อนไหวเข้าแบบค่อยๆ ปรากฏ

 7. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งทริกเกอร์ ให้เลือกข้อความในกล่องข้อความนี้อีกครั้ง

 8. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ภายใต้รายการ ทริกเกอร์ ให้เลือก เมื่อถึงที่คั่น จากนั้นคลิกที่คั่นหน้าที่มีเวลาสอดคล้องกับเวลาที่คุณต้องการให้กล่องข้อความค่อยๆ ปรากฏ

  เมื่อถึงที่คั่น

 9. เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษการเลือนให้กับข้อความของคุณ ให้เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่ม ภาพเคลื่อนไหวออกแบบค่อยๆ เลือนหาย

 10. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

 11. ภายใต้ ออก ให้คลิก เลือน

 12. เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งทริกเกอร์ ให้เลือกข้อความในกล่องข้อความนี้อีกครั้ง

 13. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ภายใต้รายการ ทริกเกอร์ ให้เลือก เมื่อถึงที่คั่น จากนั้นคลิกที่คั่นหน้าที่มีเวลาสอดคล้องกับเวลาที่คุณต้องการให้กล่องข้อความค่อยๆ เลือนหาย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×