การทำให้รูปร่างอัตโนมัติหรือกล่องข้อความพอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการปรับขนาด

  2. ถ้าคุณได้เลือกรูปร่างอัตโนมัติ ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ บนเมนู รูปแบบ แล้วคลิกแท็บ การจัดแนว

    ถ้าคุณเลือกกล่องข้อความไว้แล้ว ให้คลิก กล่องข้อความ บนเมนู รูปแบบ แล้วคลิกแท็บ การจัดแนว

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขนาดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดของรูปร่างอัตโนมัติหรือกล่องข้อความในภายหลัง คุณต้องปรับรูปร่างอัตโนมัติหรือกล่องข้อความให้พอดีกับข้อความอีกครั้งด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขนาดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×