การทำให้รูปภาพโปร่งใส

บางครั้งคุณต้องการให้รูปภาพในเอกสารของคุณมีสีจางลงเพื่อไม่ให้รบกวนข้อความ คุณสามารถทำได้โดยการปรับความโปร่งใสของรูปภาพภายในรูปร่าง คุณยังสามารถทำบางสีในรูปภาพให้โปร่งใสได้

รูปของดอกไม้ที่มีความโปร่งใส 70%
รูปภาพที่มีความโปร่งใส 70%

คุณต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อทำให้รูปภาพทั้งรูปโปร่งใส โดยคุณต้องวางรูปภาพของคุณลงในรูปร่างก่อน แล้วจึงเปลี่ยนความโปร่งใส

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีแอปที่ใช้แก้ไขรูป คุณสามารถใช้แอปนั้นทำให้รูปภาพของคุณโปร่งใสได้ จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

ใน Office 2013 และ Office 2016 คุณสามารถทำให้รูปภาพโปร่งใสโดยการใช้การเติมสีรูปภาพลงในรูปร่าง หรือคุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสได้

ทำให้ทั้งรูปภาพโปร่งใสโดยใช้การเติมสีรูปภาพลงในรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 2. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  ภายใต้ เติม ให้คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว และแทรกรูปภาพ

  ปุ่ม เติมรูปภาพหรือพื้นผิว บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใสจนกระทั่งรูปภาพจางลงตามที่คุณต้องการ

  แถบเลื่อนความโปร่งใส บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ

 4. ถ้าต้องการ คุณสามารถเอาเส้นกรอบรูปร่างออกก็ได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนอัตราส่วนขนาดเดิมของรูปร่างโดยการลากรูปร่าง รูปภาพที่คุณแทรกลงในรูปร่างอาจเอียง นอกจากนี้ รูปภาพบางรูปอาจไม่พอดีกับรูปร่างหนึ่งๆ คุณสามารถทำการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพโดยการปรับขนาดรูปร่าง หรือใช้การตั้งค่า ออฟเซ็ต ด้านล่างแถบเลื่อนความโปร่งใส

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทำให้รูปภาพโปร่งใสและใช้เป็นพื้นหลังสไลด์ได้

ทำให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใส

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

การทำให้สีโปร่งใสเพียงสีเดียวไม่เหมือนกับการทำให้ทั้งภาพโปร่งใส เพราะทำได้ในวัตถุที่แทรกเป็นรูปภาพเท่านั้น ไม่ใช่วัตถุภายในรูปร่าง ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในรูปร่างเป็นแบบเติม ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวเลือก กำหนดสีโปร่งใส จะไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ และเมื่อ เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น ให้คลิก รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ > สี

  เมนูปุ่มสีที่เปิดขึ้นจากแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

 2. คลิก กำหนดสีโปร่งใส และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนแปลง ให้คลิกสีที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  รูปภาพที่มีตัวชี้ที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คลิก กำหนดสีโปร่งใส

ในรูปภาพด้านล่าง ใบไม้ประกอบด้วยสีต่างๆ ของสีเขียว จึงทำให้มีใบไม้เพียงบางส่วนที่ถูกทำให้โปร่งใส ทำให้ยากที่จะเห็นเอฟเฟ็กต์ความโปร่งใส การทำกระบวนการนี้ซ้ำโดยใช้สีอื่นที่ จะเอาความโปร่งใสออกจากสีแรก เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนสีออก ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ ในกลุ่ม ปรับ

รูปภาพที่มีการทำให้ใบไม้บางส่วนโปร่งใส

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์รูปภาพที่มีพื้นที่โปร่งใส พื้นที่โร่งใสจะเป็นสีเดียวกับกระดาษ บนหน้าจอของคุณหรือบนเว็บไซต์ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

ใน Office 2010 คุณสามารถทำให้รูปภาพโปร่งใสโดยใช้การเติมสีรูปภาพลงในรูปร่าง หรือคุณสามารถทำสีหนึ่งในรูปภาพให้โปร่งใสได้

ทำให้ทั้งรูปภาพโปร่งใสโดยใช้การเติมสีรูปภาพลงในรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 2. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  ภายใต้ เติม ให้คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว แล้วแทรกรูปภาพจากตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใสจนกระทั่งรูปภาพจางลงตามที่คุณต้องการ

 4. ถ้าต้องการ คุณสามารถเอาเส้นกรอบรูปร่างออกก็ได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนอัตราส่วนขนาดเดิมของรูปร่างโดยการลากรูปร่าง รูปภาพที่คุณแทรกลงในรูปร่างอาจเอียง นอกจากนี้ รูปภาพบางรูปอาจไม่พอดีกับรูปร่างหนึ่งๆ คุณสามารถทำการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพโดยการปรับขนาดรูปร่าง หรือใช้การตั้งค่า ออฟเซ็ต ด้านบนแถบเลื่อนความโปร่งใส

ทำให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใส

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

การทำให้สีโปร่งใสเพียงสีเดียวไม่เหมือนกับการทำให้ทั้งภาพโปร่งใส เพราะทำได้ในวัตถุที่แทรกเป็นรูปภาพเท่านั้น ไม่ใช่วัตถุภายในรูปร่าง ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในรูปร่างเป็นแบบเติม ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวเลือก กำหนดสีโปร่งใส จะไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ และเมื่อ เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น ให้คลิก รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ > สี

  เมนูปุ่มสีที่เปิดขึ้นจากแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

 2. คลิก กำหนดสีโปร่งใส และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนแปลง ให้คลิกสีที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  รูปภาพที่มีตัวชี้ที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คลิก กำหนดสีโปร่งใส

ในรูปภาพด้านล่าง ใบไม้ประกอบด้วยสีต่างๆ ของสีเขียว จึงทำให้มีใบไม้เพียงบางส่วนที่ถูกทำให้โปร่งใส ทำให้ยากที่จะเห็นเอฟเฟ็กต์ความโปร่งใส การทำกระบวนการนี้ซ้ำโดยใช้สีอื่นที่ จะเอาความโปร่งใสออกจากสีแรก เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนสีออก ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ ในกลุ่ม ปรับ

รูปภาพที่มีการทำให้ใบไม้บางส่วนโปร่งใส

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์รูปภาพที่มีพื้นที่โปร่งใส พื้นที่โร่งใสจะเป็นสีเดียวกับกระดาษ บนหน้าจอของคุณหรือบนเว็บไซต์ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

ใน Office 2007 คุณสามารถทำให้รูปภาพโปร่งใสโดยการใช้การเติมสีรูปภาพลงในรูปร่าง หรือคุณสามารถทำสีเดียวในรูปภาพให้โปร่งใส

ทำให้ทั้งรูปภาพโปร่งใสโดยใช้การเติมสีรูปภาพลงในรูปร่าง

 1. แทรกรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 2. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

 3. ที่แท็บ สีและเส้น ให้คลิก ใส่เอฟเฟ็กต์ และใน กล่องโต้ตอบของใส่เอฟเฟ็กต์ ให้คลิก รูปภาพ > เลือกรูปภาพ.

 4. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ ให้คลิกที่แท็บ สีและเส้น แล้วเลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใสจนกระทั่งรูปภาพจางลงตามที่คุณต้องการ

 5. ถ้าคุณต้องการลบเส้นกรอบของรูปร่าง ให้คลิกที่แท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาดภาพ จากนั้นคลิก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิกที่ ไม่มีเส้นกรอบ

ทำให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใส

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการจะสร้างพื้นที่โปร่งใส

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก เปลี่ยนสี

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกที่ ตั้งค่าสีโปร่งใส แล้วคลิกที่สีในรูปภาพหรือรูปที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือก ตั้งค่าสีโปร่งใส พร้อมใช้งานสำหรับ บิตแมปรูปภาพที่ยังไม่โปร่งใสและ คลิปอาร์ต บางอย่าง

  • คุณไม่สามารถสร้างพื้นที่โปร่งใสในรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหว แต่คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสในโปรแกรมแก้ไข GIF แบบเคลื่อนไหว แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร ระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณอีกครั้ง

  • คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขรูปทำให้สีมากกว่าหนึ่งสีในรูปภาพโปร่งใส จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร การวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณได้

ถ้าคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ โปรดร่วมแสดงข้อคิดเห็นที่ฟอรั่ม Office User Voice

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความคมของรูปภาพ

เปลี่ยนสีของรูปภาพ

ใช้เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ในรูปภาพ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×