การทำให้รูปภาพโปร่งใส

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ขั้นตอนพื้นฐานเพื่อความโปร่งใสของรูปภาพ

โดยสรุป ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการทำให้รูปภาพโปร่งใสคือ:

วาดรูปร่างก่อน เติมกับรูปภาพ และปรับความโปร่งใสของรูปภาพแล้ว

ขั้นตอนนี้จะถูกสาธิตในวิดีโอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้และวิธีการอื่นๆ คลิกหัวเรื่องของกระบวนงานด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิธีการสาธิตในหนึ่งนาที

ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับทำให้โปร่งใส

 1. เลือกแทรก >รูปร่าง เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีที่เปิดขึ้น

 2. วาดรูปร่างในเอกสารของคุณ ทำให้สัดส่วนเดียวกันเป็นรูปภาพคุณกำลังจะเพิ่มลงในตาราง

 3. เลือกรูปร่าง คลิกรูปแบบ >เส้นกรอบรูปร่าง >ไม่มีเค้าร่าง

 4. คลิกขวาที่รูปร่างอีกครั้ง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 5. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกไอคอนเติม ไอคอนการเติมและเส้น แล้ว คลิ กเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  ปุ่ม เติมรูปภาพหรือพื้นผิว บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

 6. คลิกปุ่ม ไฟล์ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ระบุตำแหน่งไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพแล้วเลือกปุ่ม แทรก

 7. เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง เพื่อปรับปรุงรูปภาพ

  แถบเลื่อนความโปร่งใส บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ

  หรือคุณอาจใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน: 0 เป็นทึบเต็ม เริ่มต้นการตั้งค่า และ 100% เป็นแบบโปร่งใสอย่างเต็มรูปแบบ

ถ้าคุณเปลี่ยนอัตราส่วนขนาดเดิมของรูปร่างโดยการลากรูปร่าง รูปภาพที่คุณแทรกลงในรูปร่างอาจเอียง นอกจากนี้ รูปภาพบางรูปอาจไม่พอดีกับรูปร่างหนึ่งๆ คุณสามารถทำการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพโดยการปรับขนาดรูปร่าง หรือใช้การตั้งค่า ออฟเซ็ต ด้านล่างแถบเลื่อนความโปร่งใส

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทำให้รูปภาพโปร่งใสและใช้เป็นพื้นหลังสไลด์

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

การทำให้สีโปร่งใสเพียงสีเดียวไม่เหมือนกับการทำให้ทั้งภาพโปร่งใส เพราะทำได้ในวัตถุที่แทรกเป็นรูปภาพเท่านั้น ไม่ใช่วัตถุภายในรูปร่าง ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในรูปร่างเป็นแบบเติม ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวเลือก กำหนดสีโปร่งใส จะไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ และเมื่อ เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น ให้คลิก รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ > สี

  เมนูปุ่มสีที่เปิดขึ้นจากแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

 2. คลิก กำหนดสีโปร่งใส และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนแปลง ให้คลิกสีที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  รูปภาพที่มีตัวชี้ที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คลิก กำหนดสีโปร่งใส

ในรูปภาพด้านล่าง ใบไม้ประกอบด้วยสีต่างๆ ของสีเขียว จึงทำให้มีใบไม้เพียงบางส่วนที่ถูกทำให้โปร่งใส ทำให้ยากที่จะเห็นเอฟเฟ็กต์ความโปร่งใส การทำกระบวนการนี้ซ้ำโดยใช้สีอื่นที่ จะเอาความโปร่งใสออกจากสีแรก เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนสีออก ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ ในกลุ่ม ปรับ

รูปภาพที่มีการทำให้ใบไม้บางส่วนโปร่งใส

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์รูปภาพที่มีพื้นที่โปร่งใส พื้นที่โร่งใสจะเป็นสีเดียวกับกระดาษ บนหน้าจอของคุณหรือบนเว็บไซต์ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

 1. เลือก แทรก > รูปร่าง

 2. เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีดรอปดาวน์ แล้ววาดให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  บานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง จะเปิดขึ้น

 4. ในบานหน้าต่าง เปิดส่วนการเติม

 5. เลือกแถบเลื่อน ความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

  เลือกแถบเลื่อนความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ถ้าคุณมีแอปที่ใช้แก้ไขรูป คุณสามารถใช้แอปนั้นทำให้รูปภาพของคุณโปร่งใสได้ จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

ขั้นตอนพื้นฐานเพื่อความโปร่งใสของรูปภาพ

โดยสรุป กระบวนการพื้นฐานสำหรับการทำให้รูปภาพโปร่งใสคือ:

วาดรูปร่างก่อน เติมกับรูปภาพ และปรับความโปร่งใสของรูปภาพแล้ว

ขั้นตอนนี้จะถูกสาธิตในวิดีโอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้และวิธีการอื่นๆ คลิกหัวเรื่องของกระบวนงานด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิธีการสาธิตในหนึ่งนาที

ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับทำให้โปร่งใส

วาดรูปร่างก่อน เติมกับรูปภาพ และปรับความโปร่งใสของรูปภาพแล้ว:

 1. เลือกแทรก >รูปร่าง เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีที่เปิดขึ้น

 2. วาดรูปร่างในเอกสารของคุณ ทำให้สัดส่วนเดียวกันเป็นรูปภาพคุณกำลังจะเพิ่มลงในตาราง

 3. เลือกรูปร่าง คลิกรูปแบบ >เส้นกรอบรูปร่าง >ไม่มีเค้าร่าง

  เลือก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกขวารูปร่างอีกครั้ง และเลือกรูปร่าง

 5. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้เติม เลือกสีเติมรูปภาพหรือพื้นผิว จาก นั้นเลือกไฟล์

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ
 6. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ ค้นหารูปภาพของคุณ เลือก จากนั้นแทรก

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ

  รูปภาพจะถูกเพิ่มลงในสไลด์ ภายในรูปร่าง คุณอาจต้องย้ายกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ เพื่อให้มองเห็นได้ เปิดกล่องโต้ตอบไว้เสมอเพื่อปรับความโปร่งใส

 7. ด้วยรูปภาพที่แสดงในรูปร่างในขณะนี้ ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ ย้ายตัวเลื่อนความโปร่งใสไปทางขวา (หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน) เพื่อปรับรูปภาพตามคุณเห็นว่าเหมาะสม

  เลื่อนแถบความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพพื้นหลัง

  คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

 8. เลือก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนอัตราส่วนขนาดเดิมของรูปร่างโดยการลากรูปร่าง รูปภาพที่คุณแทรกลงในรูปร่างอาจเอียง นอกจากนี้ รูปภาพบางรูปอาจไม่พอดีกับรูปร่างหนึ่งๆ คุณสามารถทำการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพโดยการปรับขนาดรูปร่าง หรือใช้การตั้งค่า ออฟเซ็ต ด้านบนแถบเลื่อนความโปร่งใส

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

การทำให้สีโปร่งใสเพียงสีเดียวไม่เหมือนกับการทำให้ทั้งภาพโปร่งใส เพราะทำได้ในวัตถุที่แทรกเป็นรูปภาพเท่านั้น ไม่ใช่วัตถุภายในรูปร่าง ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในรูปร่างเป็นแบบเติม ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวเลือก กำหนดสีโปร่งใส จะไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ และเมื่อ เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น ให้คลิก รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ > สี

  เมนูปุ่มสีที่เปิดขึ้นจากแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

 2. คลิก กำหนดสีโปร่งใส และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนแปลง ให้คลิกสีที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  รูปภาพที่มีตัวชี้ที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คลิก กำหนดสีโปร่งใส

ในรูปภาพด้านล่าง ใบไม้ประกอบด้วยสีต่างๆ ของสีเขียว จึงทำให้มีใบไม้เพียงบางส่วนที่ถูกทำให้โปร่งใส ทำให้ยากที่จะเห็นเอฟเฟ็กต์ความโปร่งใส การทำกระบวนการนี้ซ้ำโดยใช้สีอื่นที่ จะเอาความโปร่งใสออกจากสีแรก เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนสีออก ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ ในกลุ่ม ปรับ

รูปภาพที่มีการทำให้ใบไม้บางส่วนโปร่งใส

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์รูปภาพที่มีพื้นที่โปร่งใส พื้นที่โร่งใสจะเป็นสีเดียวกับกระดาษ บนหน้าจอของคุณหรือบนเว็บไซต์ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

 1. เลือก แทรก > รูปร่าง

 2. เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีดรอปดาวน์ แล้ววาดให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบในส่วนการเติม เลือกแถบเลื่อนความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับองศาความโปร่งใสที่คุณต้องการ

  เลือกแถบเลื่อนความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ถ้าคุณมีแอปที่ใช้แก้ไขรูป คุณสามารถใช้แอปนั้นทำให้รูปภาพของคุณโปร่งใสได้ จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

ขั้นตอนพื้นฐานเพื่อความโปร่งใสของรูปภาพ

โดยสรุป ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการทำให้รูปภาพโปร่งใสคือ:

 1. วาดรูปร่างก่อน

 2. ใส่รูปภาพลงไป

 3. ปรับความโปร่งใสของรูปภาพ

ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับทำให้โปร่งใส

แทรกรูปภาพ ภายในรูปร่าง ตามขนาดที่คุณต้องการ แล้วปรับความโปร่งใส:

 1. เลือกแทรก >รูปร่าง เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีที่เปิดขึ้น

 2. วาดรูปร่างในเอกสารของคุณ ทำให้สัดส่วนเดียวกันเป็นรูปภาพคุณกำลังจะเพิ่มลงในตาราง

 3. เลือกรูปร่าง คลิกรูปแบบ >เส้นกรอบรูปร่าง >ไม่มีเค้าร่าง

  เลือก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 5. ในรูปร่างใน กล่องโต้ตอบ ภายใต้เติม เลือกสีเติมรูปภาพหรือพื้นผิว จาก นั้นเลือกไฟล์

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ
 6. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ

  รูปภาพจะถูกเพิ่มลงในสไลด์ ภายในรูปร่าง คุณอาจต้องย้ายกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ เพื่อให้มองเห็นได้ เปิดกล่องโต้ตอบไว้เสมอเพื่อปรับความโปร่งใส

 7. ด้วยรูปภาพที่แสดงในรูปร่างในขณะนี้ ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ ย้ายตัวเลื่อนความโปร่งใสไปทางขวา (หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน) เพื่อปรับรูปภาพตามคุณเห็นว่าเหมาะสม

  เลื่อนแถบความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพพื้นหลัง

  คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

 8. เลือก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการจะสร้างพื้นที่โปร่งใส

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก เปลี่ยนสี

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกที่ ตั้งค่าสีโปร่งใส แล้วคลิกที่สีในรูปภาพหรือรูปที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือก ตั้งค่าสีโปร่งใส พร้อมใช้งานสำหรับ บิตแมปรูปภาพที่ยังไม่โปร่งใสและ คลิปอาร์ต บางอย่าง

  • คุณไม่สามารถสร้างพื้นที่โปร่งใสในรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหว แต่คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสในโปรแกรมแก้ไข GIF แบบเคลื่อนไหว แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร ระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณอีกครั้ง

  • คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขรูปทำให้สีมากกว่าหนึ่งสีในรูปภาพโปร่งใส จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร การวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณได้

 1. เลือก แทรก > รูปร่าง

 2. เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีดรอปดาวน์ แล้ววาดให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบในส่วนการเติม เลือกแถบเลื่อนความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับองศาความโปร่งใสที่คุณต้องการ

  เลือกแถบเลื่อนความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ถ้าคุณมีแอปที่ใช้แก้ไขรูป คุณสามารถใช้แอปนั้นทำให้รูปภาพของคุณโปร่งใสได้ จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

เปลี่ยนความโปร่งใสของรูปภาพหรือการเติมสี

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนความโปร่งใส

 2. เลือกแท็บจัดรูปแบบรูปร่างหรือจัดรูปแบบรูปร่าง จากนั้นเลือกความโปร่งใส ปุ่มความโปร่งใสบนแท็บรูปแบบรูปภาพของ Ribbon

  แกลเลอรีตัวเลือกความโปร่งใสที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับรูปภาพจะปรากฏขึ้น

  ตัวเลือกค่าความโปร่งใสรูปภาพที่ตั้งไว้

 3. เลือกตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเลือกตัวเลือกความโปร่งใสของรูปภาพที่ด้านล่างสำหรับตัวเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

  เปิดบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง บนด้านขวา

 4. ภายใต้ความโปร่งใสของรูปภาพ ให้ลากแถบเลื่อนความโปร่งใส rightward เพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสที่คุณต้องแน่นอน หรือตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ในกล่อง

  แถบเลื่อนความโปร่งใสในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพ

  คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

ทำให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใส

คุณสามารถทำสีใดสีหนึ่งในรูปภาพโปร่งใสเพื่อซ่อนส่วนของรูปภาพ หรือสร้างลักษณะพิเศษได้ พื้นที่โปร่งใสในรูปภาพจะเป็นสีเดียวกันกับกระดาษที่พิมพ์ ในการแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บเพจ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนความโปร่งใสของสี

 2. ในแท็บจัดรูปแบบรูปภาพ เลือกสี จากนั้นเลือกกําหนดสีโปร่งใส

 3. ให้คลิกสีของรูปภาพหรือรูปที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำสีได้มากกว่าหนึ่งสีในรูปภาพโปร่งใส พื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีเดียว (ตัวอย่างเช่น สีท้องฟ้า) อาจประกอบด้วยชุดรูปแบบสีที่หลากหลาย ดังนั้น สีที่คุณเลือกอาจปรากฏเฉพาะในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น และอาจทำให้มองเห็นความโปร่งใสได้ยาก

เปลี่ยนความโปร่งใสของรูปภาพหรือการเติมสี

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนความโปร่งใส

 2. ในแท็บจัดรูปแบบรูปภาพหรือ รูปแบบ

 3. ลากแถบเลื่อนความโปร่งใส (อยู่ในวงกลมสีเขียวในรูปภาพด้านล่าง) rightward เพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสที่คุณต้องแน่นอน

  แถบเลื่อนความโปร่งใสสำหรับรูปภาพอยู่บนแท็บรูปแบบรูปภาพเมื่อมีเลือกรูปภาพบนสไลด์

ทำให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใส

คุณสามารถทำสีใดสีหนึ่งในรูปภาพโปร่งใสเพื่อซ่อนส่วนของรูปภาพ หรือสร้างลักษณะพิเศษได้ พื้นที่โปร่งใสในรูปภาพจะเป็นสีเดียวกันกับกระดาษที่พิมพ์ ในการแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บเพจ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนความโปร่งใสของสี

 2. ในแท็บจัดรูปแบบรูปแบบ เลือกเปลี่ยนสี จากนั้นเลือกกําหนดสีโปร่งใส

 3. ให้คลิกสีของรูปภาพหรือรูปที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำสีได้มากกว่าหนึ่งสีในรูปภาพโปร่งใส พื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีเดียว (ตัวอย่างเช่น สีท้องฟ้า) อาจประกอบด้วยชุดรูปแบบสีที่หลากหลาย ดังนั้น สีที่คุณเลือกอาจปรากฏเฉพาะในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น และอาจทำให้มองเห็นความโปร่งใสได้ยาก

คุณไม่สามารถทำให้รูปภาพโปร่งใสในOffice Online คุณจำเป็นต้องใช้เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปOffice (บน Windows หรือ macOS) แทน

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มรูปภาพพื้นหลังหรือลายน้ำลงในสไลด์

นำพื้นหลังของรูปภาพออก

เปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความคมของรูปภาพ

เปลี่ยนสีของรูปภาพ

ใช้เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ในรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×