การทำให้รูปภาพโปร่งใส

ความโปร่งใสด้วยการคลิกเพียงสามครั้ง

วิธีลัดในการทำให้รูปภาพโปร่งใสใน Office คือการใช้ จางออก:

 1. เลือกรูปภาพ

 2. บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ ของ Ribbon แถบเครื่องมือ ให้เลือก สี ปุ่มสีบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ หรือ Ribbon ใน Office ภายใต้ เปลี่ยนสี ให้เลือก จางออก (ตัวเลือกที่สี่จากด้านซ้ายในแถวแรก)

ยังมีวิธีอื่นๆ ในการทำให้รูปภาพโปร่งใสที่ต้องใช้ขั้นตอนมากกว่าแต่ก็ทำให้คุณควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายได้มากกว่าเช่นกัน คลิกส่วนหัวของกระบวนงานทางด้านล่างเพื่อขยายและดูรายละเอียด

บนแท็บรูปแบบเครื่องมือรูปภาพของ Ribbon แถบเครื่องมือ ให้เลือก สี ภายใต้ เปลี่ยนสี ให้เลือก จางออก

ตัวเลือกความโปร่งใสที่ยืดหยุ่นยิ่งกว่า

วาดรูปร่าง เติมด้วยรูปภาพ แล้วปรับความโปร่งใสของรูปภาพ:

 1. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก รูปร่าง แล้วเลือกรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า จากแกลเลอรีที่ปรากฏขึ้น

 2. วาดรูปร่างในเอกสารของคุณ

  เป็นสิ่งสำคัญที่สัดส่วนของรูปร่างต้องตรงกับรูปภาพที่คุณกำลังจะเพิ่ม ถ้าสัดส่วนของรูปภาพและรูปร่างแตกต่างกัน รูปภาพจะบิดเบี้ยว

 3. เอาเค้าร่างของรูปร่างออก: ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิกปุ่ม เค้าร่าง ที่ปรากฏขึ้น ในแกลเลอรีที่เปิดขึ้น ให้เลือก ไม่มีเค้าร่าง

 4. คลิกขวาที่รูปร่างอีกครั้ง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  บานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง จะเปิดขึ้น

 5. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ การเติม ให้คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  ปุ่ม เติมรูปภาพหรือพื้นผิว บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

 6. คลิกปุ่ม ไฟล์ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ระบุตำแหน่งไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพแล้วเลือกปุ่ม แทรก

 7. เมื่อรูปภาพแสดงอยู่ในรูปร่าง ให้ย้ายตัวเลื่อน ความโปร่งใส ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง เพื่อปรับรูปภาพตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

  แถบเลื่อนความโปร่งใส บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนอัตราส่วนขนาดเดิมของรูปร่างโดยการลากรูปร่าง รูปภาพที่คุณแทรกลงในรูปร่างอาจเอียง นอกจากนี้ รูปภาพบางรูปอาจไม่พอดีกับรูปร่างหนึ่งๆ คุณสามารถทำการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพโดยการปรับขนาดรูปร่าง หรือใช้การตั้งค่า ออฟเซ็ต ด้านล่างแถบเลื่อนความโปร่งใส

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทำให้รูปภาพโปร่งใสและใช้เป็นพื้นหลังสไลด์

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

การทำให้สีโปร่งใสเพียงสีเดียวไม่เหมือนกับการทำให้ทั้งภาพโปร่งใส เพราะทำได้ในวัตถุที่แทรกเป็นรูปภาพเท่านั้น ไม่ใช่วัตถุภายในรูปร่าง ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในรูปร่างเป็นแบบเติม ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวเลือก กำหนดสีโปร่งใส จะไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ และเมื่อ เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น ให้คลิก รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ > สี

  เมนูปุ่มสีที่เปิดขึ้นจากแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

 2. คลิก กำหนดสีโปร่งใส และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนแปลง ให้คลิกสีที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  รูปภาพที่มีตัวชี้ที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คลิก กำหนดสีโปร่งใส

ในรูปภาพด้านล่าง ใบไม้ประกอบด้วยสีต่างๆ ของสีเขียว จึงทำให้มีใบไม้เพียงบางส่วนที่ถูกทำให้โปร่งใส ทำให้ยากที่จะเห็นเอฟเฟ็กต์ความโปร่งใส การทำกระบวนการนี้ซ้ำโดยใช้สีอื่นที่ จะเอาความโปร่งใสออกจากสีแรก เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนสีออก ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ ในกลุ่ม ปรับ

รูปภาพที่มีการทำให้ใบไม้บางส่วนโปร่งใส

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์รูปภาพที่มีพื้นที่โปร่งใส พื้นที่โร่งใสจะเป็นสีเดียวกับกระดาษ บนหน้าจอของคุณหรือบนเว็บไซต์ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีแอปที่ใช้แก้ไขรูป คุณสามารถใช้แอปนั้นทำให้รูปภาพของคุณโปร่งใสได้ จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

ถ้าคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ โปรดแสดงข้อคิดเห็นที่ฟอรั่ม Office User Voice

ความโปร่งใสด้วยการคลิกเพียงสามครั้ง

วิธีลัดในการทำให้รูปภาพโปร่งใสใน Office คือการใช้ จางออก:

 1. เลือกรูปภาพ

 2. บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ ของ Ribbon แถบเครื่องมือ ให้เลือก สี ไอคอน สี บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพของ Ribbon ภายใต้ เปลี่ยนสี ให้เลือก จางออก (ตัวเลือกที่สี่จากด้านซ้ายในแถวแรก)

ยังมีวิธีอื่นๆ ในการทำให้รูปภาพโปร่งใสที่ต้องใช้ขั้นตอนมากกว่าแต่ก็ทำให้คุณควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายได้มากกว่าเช่นกัน คลิกส่วนหัวของกระบวนงานทางด้านล่างเพื่อขยายและดูรายละเอียด

คลิกปุ่ม สี และภายใต้ เปลี่ยนสี ให้เลือก จางออก

ตัวเลือกความโปร่งใสที่ยืดหยุ่นยิ่งกว่า

วาดรูปร่าง เติมด้วยรูปภาพ แล้วปรับความโปร่งใสของรูปภาพ:

 1. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก รูปร่าง แล้วเลือกรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า จากแกลเลอรีที่ปรากฏขึ้น

 2. วาดรูปร่างในเอกสารของคุณ

  จัดสัดส่วนของรูปภาพที่คุณกำลังจะเพิ่มลงในรูปร่างให้เหมาะสม ถ้าสัดส่วนของรูปภาพและรูปร่างแตกต่างกัน รูปภาพจะบิดเบี้ยว

 3. นำเค้าร่างของรูปร่างที่เลือกออก: เมื่อยังคงเลือกเส้นตารางอยู่ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด บน Ribbon ของแถบเครื่องมือ ให้เลือก เค้าร่างรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง

  เลือก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 5. ภายใต้ เติม ให้เลือก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว แล้วเลือกปุ่ม ไฟล์

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ

  กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น

 6. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ

  รูปภาพจะถูกเพิ่มลงในสไลด์ ภายในรูปร่าง คุณอาจต้องย้ายกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ เพื่อให้มองเห็นได้ เปิดกล่องโต้ตอบไว้เสมอเพื่อปรับความโปร่งใส

 7. เมื่อรูปภาพแสดงอยู่ในรูปร่าง ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ให้ย้ายตัวเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

  เลื่อนแถบความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพพื้นหลัง

 8. เลือก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนอัตราส่วนขนาดเดิมของรูปร่างโดยการลากรูปร่าง รูปภาพที่คุณแทรกลงในรูปร่างอาจเอียง นอกจากนี้ รูปภาพบางรูปอาจไม่พอดีกับรูปร่างหนึ่งๆ คุณสามารถทำการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพโดยการปรับขนาดรูปร่าง หรือใช้การตั้งค่า ออฟเซ็ต ด้านบนแถบเลื่อนความโปร่งใส

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

การทำให้สีโปร่งใสเพียงสีเดียวไม่เหมือนกับการทำให้ทั้งภาพโปร่งใส เพราะทำได้ในวัตถุที่แทรกเป็นรูปภาพเท่านั้น ไม่ใช่วัตถุภายในรูปร่าง ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในรูปร่างเป็นแบบเติม ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวเลือก กำหนดสีโปร่งใส จะไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ และเมื่อ เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น ให้คลิก รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ > สี

  เมนูปุ่มสีที่เปิดขึ้นจากแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

 2. คลิก กำหนดสีโปร่งใส และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนแปลง ให้คลิกสีที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  รูปภาพที่มีตัวชี้ที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คลิก กำหนดสีโปร่งใส

ในรูปภาพด้านล่าง ใบไม้ประกอบด้วยสีต่างๆ ของสีเขียว จึงทำให้มีใบไม้เพียงบางส่วนที่ถูกทำให้โปร่งใส ทำให้ยากที่จะเห็นเอฟเฟ็กต์ความโปร่งใส การทำกระบวนการนี้ซ้ำโดยใช้สีอื่นที่ จะเอาความโปร่งใสออกจากสีแรก เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนสีออก ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ ในกลุ่ม ปรับ

รูปภาพที่มีการทำให้ใบไม้บางส่วนโปร่งใส

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์รูปภาพที่มีพื้นที่โปร่งใส พื้นที่โร่งใสจะเป็นสีเดียวกับกระดาษ บนหน้าจอของคุณหรือบนเว็บไซต์ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีแอปที่ใช้แก้ไขรูป คุณสามารถใช้แอปนั้นทำให้รูปภาพของคุณโปร่งใสได้ จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

ถ้าคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ โปรดแสดงข้อคิดเห็นที่ฟอรั่ม Office User Voice

ความโปร่งใสด้วยการคลิกเพียงสามครั้ง

วิธีลัดในการทำให้รูปภาพโปร่งใสใน Office คือการใช้ จางออก:

 1. เลือกรูปภาพ

 2. บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ ของ Ribbon แถบเครื่องมือ ให้เลือก สี ปุ่ม เปลี่ยนสี ภายใต้ โหมดสี ให้เลือก จางออก (ตัวเลือกที่สามจากด้านซ้าย)

ยังมีวิธีอื่นๆ ในการทำให้รูปภาพโปร่งใสที่ต้องใช้ขั้นตอนมากกว่าแต่ก็ทำให้คุณควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายได้มากกว่าเช่นกัน คลิกส่วนหัวของกระบวนงานทางด้านล่างเพื่อขยายและดูรายละเอียด

เลือกปุ่ม เปลี่ยนสี และภายใต้ โหมดสี ให้เลือกตัวเลือก จางออก

ตัวเลือกความโปร่งใสที่ยืดหยุ่นยิ่งกว่า

แทรกรูปภาพ ภายในรูปร่าง ตามขนาดที่คุณต้องการ แล้วปรับความโปร่งใส:

 1. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก รูปร่าง แล้วเลือกรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า จากแกลเลอรีที่ปรากฏขึ้น

 2. วาดรูปร่างในเอกสารของคุณ

  จัดสัดส่วนของรูปภาพที่คุณกำลังจะเพิ่มลงในรูปร่างให้เหมาะสม ถ้าสัดส่วนของรูปภาพและรูปร่างแตกต่างกัน รูปภาพจะบิดเบี้ยว

 3. นำเค้าร่างของรูปร่างที่เลือกออก: บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด บน Ribbon ของแถบเครื่องมือ ให้เลือก เค้าร่างรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง

  เลือก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง จะเปิดขึ้น

 5. ภายใต้ เติม ให้เลือก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว แล้วเลือกปุ่ม ไฟล์

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ

  กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น

 6. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ

  รูปภาพจะถูกเพิ่มลงในสไลด์ ภายในรูปร่าง คุณอาจต้องย้ายกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ เพื่อให้มองเห็นได้ เปิดกล่องโต้ตอบไว้เสมอเพื่อปรับความโปร่งใส

 7. เมื่อรูปภาพแสดงอยู่ในรูปร่าง ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ให้ย้ายตัวเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

  เลื่อนแถบความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพพื้นหลัง

 8. เลือก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการจะสร้างพื้นที่โปร่งใส

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก เปลี่ยนสี

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกที่ ตั้งค่าสีโปร่งใส แล้วคลิกที่สีในรูปภาพหรือรูปที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือก ตั้งค่าสีโปร่งใส พร้อมใช้งานสำหรับ บิตแมปรูปภาพที่ยังไม่โปร่งใสและ คลิปอาร์ต บางอย่าง

  • คุณไม่สามารถสร้างพื้นที่โปร่งใสในรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหว แต่คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสในโปรแกรมแก้ไข GIF แบบเคลื่อนไหว แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร ระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณอีกครั้ง

  • คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขรูปทำให้สีมากกว่าหนึ่งสีในรูปภาพโปร่งใส จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร การวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีแอปที่ใช้แก้ไขรูป คุณสามารถใช้แอปนั้นทำให้รูปภาพของคุณโปร่งใสได้ จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

ถ้าคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ โปรดแสดงข้อคิดเห็นที่ฟอรั่ม Office User Voice

ดูเพิ่มเติม

นำพื้นหลังของรูปภาพออก

เปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความคมของรูปภาพ

เปลี่ยนสีของรูปภาพ

ใช้เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ในรูปภาพ

ใช้การเปลี่ยนแบบมอร์ฟใน PowerPoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×